?

Kulunc

Kulunç

Kulunç kol, bacak ve gövdede nedeni tam açıklanmayan ağrılı durum. tıp dilindeki ismi fibrositis olan kulunç, olabildiğince sık rastlanan bir durumdur. sıklıkla boyun ve sırt ağrısı olarak karşımıza çıkar. fakat adalenin bulunduğu her yerde bulunabilir.romatizmal şikayetlerle gelen hastaların % 11 kadarını kulunçlu hastalar teşkil eder. primer (birincil) fibrositiste yalnızca ağrı vardır. sekonder (ikincil) fibrositis ise, müzmin enfeksiyonların ve bağ dokusu hastalıklarının seyri anında görülür. yalnızca kulunç denince primer fibrositis anlaşılmaktadır.kulunç ağrısı, tetik nokta denen bazı bölgelerde daha fazla duyulur. tetik noktaya basmakla ağrı çoğalır. hareketsizlikle de ağrı çoğalır. hafif egzersizle ağrı azalır, ağır egzersizle çoğalır.kulunç, psikosomatik bir hastalık olarak düşünülmekte ve şahsın psişik gerilim neticesi kasılmış adalelerini şuurlu olarak gevşetmemesi sebep olarak görülmektedir: adale içerisinde sert düğümcükler ve şeritler ele gelir. nodüllerin (düğümcükler) bulunduğu yerler, tetik noktalara uyar. bu düğümcüklerin, adale içerisinde birikmiş olan sümüksü maddelere veya daha sık olarak yerleşmiş olan normal adale hücrelerine bağlı olarak meydana geldiği düşünülmektedir.kuluncun ağrı dışında hiçbir tehlikesi ve zararı yoktur. hastaların bu yönden rahat olması gerekmektedir. tedavide, lokal sıcak tatbikatı, sinir ve adale gevşetici ilaçlar kullanılır. adaleyi hastanın şuurlu olarak gevşetmesini sağlayacak gevşeme egzersizleri belki de tedavinin en önemli bölümünü teşkil eder. elektronik akupunktur cihazı ile yapılacak uygulamalar da çok yararlıdır. bundan başka halk arasında " şişe çekmek" diye bilinen uygulama da fayda temin eder.kaynak: rehber ansiklopedisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder