?

Kus sarkilari ve anlamlari

Kuş şarkıları ve anlamları

Kuş şarkıları'nın her biri değişik melodiye sahiptir. kuşlar bir taraftan kendi zikirlerini yaparken, bir taraftan da insanlara huzur veren melodiler sunarlar.en meşhur ötücü kuş, bülbüldür. bu kuş ile ilgili "dünyada hiçbir müzik âleti yoktur ki, şu kuşun ağzından çıktığı kadar hoş ses çıkarsın." denmiştir.onların ufak cüsselerinden çıkartılan bu ses inanılmazdır. avrupa çalı kuşları (troglodytes troglodytes) 740 değişik notanın bulunduğu bir şarkıyı bir dakikadan daha kısa sürede söyleyebilir ve sesini 500 metre mesafeye duyurabilecek biçimde ötebilir. bu kuşlarla insan vücudu ölçüleri karşılaştırıldığında, insanın, sesini 6-8 km öteye duyurması gerekirdi.

bazı kuşlar, pratikte üreme sezonu boyunca durmaksızın öter. avrupa'da yaşayan embreliza citrinella (sarı kiraz kuşu), şarkısını günde 3. 000 seferden fazla tekrar etmektedir. amerika'da yaşayan ve iyi bir şarkıcı olan kırmızı gözlü vireonun, (vireo olivaceus) şarkısını günde 22. 197 kere söylediği saptamıştır.bazı çalı kuşları (thryothorus ludovicianus), diğer erkek türdeşinin ne kadar uzakta bulunduğunu, ses hacmine bakmadan, yalnızca sesin geldiği kaynaktan azalma değerine bakarak ve sesi duyduğu noktayı tespit ederek sesin uzaklığını hesaplayabilir.çalı kuşları üstüne yapılan çalışmalarda, dişilerin, daha kompleks nota düzeninde şarkı söyleyen erkekleri tercih ettiği görülmüştür. erkeğin şarkısı, karşısındakine şunu söylemektedir:

" bu evin bir sâkini vardır ve sahibi evdedir. "çalı kuşunun bu ötüşü iki mânâya gelir:1- diğer erkeklere orasının kendi meskeni olduğunu ilân etmek.2- yeni nesil vermek için dişi kuşu davet etmek.

ormanlık arazideki kuşların ötmesi için seher zamanı çok ideal bir zamandır. çünkü ortalık sâkindir. bundan başka ses, net olarak iletilebilmektedir. öte yandan bu zaman, yırtıcı kuşların daha az göründüğü bir vakittir. üçüncü olarak; böcek yiyen kuşlar için, henüz böcek gibi uyarıcılar ortaya çıkmadığından avlanma vakti değildir. dördüncüsü; pekçok dişi kuş için sabahın bu zamanı, yumurtaların üstüne yatmadan önceki en iyi vakit dilimidir. son olarak; bir erkeğin bir dişiyi iyi öterek davet edebileceği en ideal zamandır. bu, dişi için olabildiğince mühimdir. çünkü erkeğin ötüşündeki hoşluk, onun bir gün önceki beslenme durumuyla alâkalıdır. dişiler, nesillerinin devamı iyi beslenen erkekleri tercih eder.ornithologlar bir çalışmada, 200'ün üstünde kuş türüne ilişkin ötüşleri kaydedip farklılıklarını tespit etmiştir. kuşlar, çeşitlerine ilişkin ortak şarkıları söyleyip aralarındaki sosyal münasebetleri kuvvetlendirmektedir. bu hâdise, göçmen olmayan kuşlarda daha yaygındır ve bunlar mahallî lehçelere sahiptir.mahallî lehçelere sahip olmalarının hikmeti, dişilerin lehçesi iyi olan erkekleri tercih etmesidir. bu sebeple erkekler arasında, şarkıları öğrenmek, söylemek ve mükemmelleştirmek için üstün bir gayret görülür.

bazı kuşlar, basit, bazıları nispeten kompleks şarkılar söyler. fringilla coeleps (ispinoz) gibi türler, genelde beş farklı şarkı söyler. üreme sezonunda eşini erken bulan erkekler, daha kompleks şarkı söyler. eşi erken bulmak, erkek açısından çok mühimdir. şu biçimde ki, erken eş bulan fertler, daha erken yavru sahibi olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder