?

Kuyruklu yildiz

Kuyruklu yıldız

Gökyüzünde zaman zaman gördüğümüz arkalarında uzun ya da kısa, çatal gibi ayrılmış ışıklı bir yol bırakarak gezen yıldızlara verilen ad. gözlenen bir kuyruklu yıldız, genel olarak üç bölüme ayrılabilir: a - kuyruklu yıldızla en parlak ve yoğun yeri olan çekirdek, b - çekirdeği çepçevre soran, ışıklı bir gaz kitlesinden oluşan bürüçük c - kuyruklu yıldızın başından sonra gelen, az çok uzanan kuyruk kısmı.kuyruklu yıldızlar, gözle görülenler, teleskopik olanlar biçiminde görünümlerine göre ikiye ayrıldıkları gibi; gelip geçici olanlar, periyodik olanlar diye, devir sürelerinin bilinip bilinmemesine göre de ikiye ayrılırlar.kuyruklu yıldızların yörünge düzlemleri, tutulma düzlemi ile her türlü açı yaparlar. bir çoklarının yörüngelerinin elips olduğu saptamıştır. bazılarının yörüngelerinin basıklık oranı şok büyük olduğundan yörüngelerinin uzunluklarını bulmak kabil olmamış, bundan dolayı bir kısım astronomlar bazılarının yörüngelerinin parabol olduğunu da kabul etmişlerdir.aynı yörünge üstünde yürüyen bir takım kuyruklar vardır. bunlara (kuyruklu yıldız grubu) denildiği gibi, yörüngelerinin düğüm ve görüntü noktaları bir gezegenin yörüngesi yakınında bulunduğundan dolayı (gezegenin ailesi) adını alan kuyruklar da vardır.eneke kuyruklu yıldızı, devir müddetinin en kısa oluşu ile beraber devir süresindeki ivmesini değiştirici olmasından, halley kuyruklu yıldızı da ilk devirli olduğu bulunmakta olan kuyruklu yıldız olmasından dolayı ün alan kuyruklu yıldızlardandır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder