?

Madde bagimliligi - genel degerlendirme

Madde bağımlılığı - genel değerlendirme

Küresel bakış açısıyla bugün, madde kullanımı bireyin kendini köleleştirdiği bir durumdur. çünkü bağımlılık, bireyle nesnesi arasında kurulan ve bir müddet sonra bireyin özerkliğini ve özgürlüğünü ortadan kaldıran bir sürece ulaşmaktadır. insan tutum ve davranışı ve de duyumsaması üstündeki yıkıcı tesirleri nedeniyle bireyi seçtiği nesne karşısında çaresiz bir köle durumuna getirmektedir. böylelikle toplum, her planda bu hale gelmiş bireyin katkılarından/gücünden/emeğinden daha da önemlisi varlık olarak bireyin kendinden yoksun kalmaktadır. yeryüzünde pek çok ulusun - yerine göre- geniş bir nüfus grubunun bu etki ile sarsıldığını farzedersek, bütün toplumların hangi boyutta kayıplara uğrayacağını basitçe çıkarabiliriz.

bu saptamalara bağlı olarak çağımızın en önemli problemi olarak tanımlanan madde kullanım ve bağımlılığı, bütün toplumları, ulusları tesiri altında bulundurmakta ve devletten devlete ortaklaşmış tedbir ve politikaların öncelikli konusu durumuna gelmektedir. bu nedenle sadece bu hususa bağlı ortak bir dil ve anlayış köprüsünün önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. böylelikle ortak davranabilmek de olası olacaktır.

çağlar boyunca insanın ve yarattığı toplumsal düzenin, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin taşıdığı değişim ve ilerleme ivmesi her ne ise; madde kullanım ve maddeye bağımlılık sorununun taşıdığı ivme de aynı olmuş ve birlikte seyretmiştir.

uyuşturucu kullanımı global bir olgudur. boyutları ve karakteristik özellikleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, dünya üstünde derhal hemen tüm ülkeler uyuşturucudan etkilenmektedir. geçtiğimiz onyıl boyunca gençler arasındaki uyuşturucu kullanımı çok ciddi bir artış göstermiştir. yüksek boyutlardaki uyuşturucu kullanımı yüksek miktarda şiddet ve suç, hıv/aıds hastalıklarına yakalanma oranının yüksekliği, sosyal yapıda çökme gibi sorunları de beraberinde getirmiştir. istatistikler toplumun bazı kesimlerinin daha fazla uyuşturucu kullandığını ortaya koymasına karşın, uyuşturucu bağımlıları toplumun her kesiminden gelebilmektedir. örneğin erkekler kadınlara, evliler bekarlara, şehirde oturanlar kırsal kesimde oturanlara, gençler yaşlılara oranla daha fazla uyuşturucu kullanmaktadır.

uyuşturucu kullanım trendleri bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye değişmektedir. undcp' nin yayınladığı dünya uyuşturucu raporlarına göre dünya çapında toplam 180 milyon insan uyuşturucu kullanmaktadır. esrar 141 milyon kişi ile en fazla kullanılan uyuşturucudur. bu rakam toplam dünya nüfusunun %2. 25' ine denk düşmektedir.

undcp raporlarına göre, sentetik uyuşturucuların ve bilhassa ats (amphetamine type stimulants) kullanımı çok hızlı bir artış göstermektedir. dünya çapında 30 milyon insan sentetik uyuşturucu kullanmaktadır. 1980' li yıllara oranla 1990' lı yıllarda ats kullanımı bilhassa avrupa, kuzey amerika ve güneydoğu asya da hızlı bir artış göstermiştir. sentetik uyuşturuculardan extacy ise sanayileşmiş dünyanın en yoğun olarak kullanılan sentetik uyuşturucusu durumuna gelmiştir.

genel olarak koka bitkisinden elde edilen uyuşturucular amerika kıtasında yeralan ülkelerde esrardan sonra en yaygın uyuşturucudur. en fazla tedavi talebi kokain bağımlılarından gelmektedir. geçtiğimiz on yıl boyunca dünya genelinde kokain kullanımında bir düşüş yaşanmasına karşın, halen amerika kıtası ülkelerinde kokain en fazla kullanılan uyuşturucudur. undcp tahminlerine göre dünya çapında 13 milyon insan kokain kullanmaktadır.

diğer uyuşturucularla karşılaştırıldığında eroin kullanımı daha az yaygındır. yine undcp tahminlerine göre çoğunluğu avrupa, güney ve batı asya olmak üzere dünya çapında 8 milyon insan afyon kökenli uyuşturucuları kullanmaktadır. genel olarak bu maddeleri kullananlar anılan bölgelerin nüfusunun %2' sinden daha azdır. ancak bazı afyon üretim bölgelerinde uyuşturucu kullanımı daha ciddi boyutlardadır. son yıllarda batı avrupa ve orta asya ülkelerinde afyon kökenli uyuşturucuların kullanımında bir artış gözlenmektedir.

ülkemiz değerlendirmesi

ülkemizdeki uyuşturucu madde kullanıcılarının sayısının tespitine yönelik olarak bilimsel/akademik bir çalışma gerçekleştirilememiştir. kullanıcıların durumunun tespiti için polis kayıtlarına bakıldığında, önü alınamaz bir boyutta olmadığı görülmektedir.

ülkemizde uyuşturucu kullanımı suçundan yakalanan şahısların sayısı gün geçtikçe çoğalmakta ise de, bölge ülkelerine göre bir karşılaştırma yapıldığında ülkemizde uyuşturucu madde bağımlı sayısının olabildiğince düşük olduğu görülmektedir. balkan rotası üstünde bulunmakta olan ülkelerden bulgaristan' da 40 ila 50 bin civarında, doğumuzda bulunmakta olan ülkelerden iran' da 1 milyon 200 bin, pakistan' da 4. 5 milyon uyuşturucu madde bağımlısı bulunmaktadır.

anayasanın 58. maddesinde devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için lazım önlemleri alacağı ifade edilmektedir. bu görevin yerine getirilmesi amacıyla, ilgili kurumlarla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, uyuşturucu kullanımı ile mücadele için ilgili birimler arasında eşgüdüm sağlamak, mücadelede ulusal strateji politikaları tespit etmek amacıyla bir yapı oluşturulması öngörülmüştür. bu hedefle, milli güvenlik kurulunun 26. 04. 1996 tarih ve 393 sayılı öneri kararı ile "uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele takip ve yönlendirme üst kurulu" ile "uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele takip ve yönlendirme alt kurulu" oluşturulmuş ve bakanlar kurulunun 25. 07. 1997 tarihi ve 97/9700 sayılı kararı ile,

adalet bakanlığı,

milli savunma bakanlığı,

içişleri bakanlığı,

dışişleri bakanlığı,

milli eğitim bakanlığı,

sağlık bakanlığı,

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı,

yök başkanlığı,

mgk genel sekreterliği,

emniyet genel müdürlüğü (kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı),

diyanet işleri başkanlığı,

trt genel müdürlüğü,

gençlik ve spor genel müdürlüğü,

shçek genel müdürlüğü,

dpt müsteşarlığı,

jandarma genel komutanlığı,

rtük başkanlığı,

aile araştırma kurumu başkanlığı, görevlendirilmiştir.

bu kurulların hedefi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele faaliyetlerini yürütmek, madde kötüye kullanımını önlemek, alınacak önlemleri tespit ederek, kurumlar arasında çalışmaları koordine etmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder