?

Masaj

Masaj

Masaj, sabit durumdaki vücut yüzeyine el ile yapılan tedavi. masajı mekanik tedavi ya da tıbbi jimnastik ile karıştırmamak gerekmektedir. sağlık kuralları ve tedavi yönünden tesirleri ilk çağlardan beri bilinen masaj, masaj yapılan bölgenin dokuları üstünde bilhassa mekanik ve dolaysız bir etki yapar. bu etki masaj uygulayan kişinin enerjisi ile orantılı olarak ya da çok derine ulaşır. masaj bundan başka sinirsel reflekslerle uygulandığı bölgenin etrafında de dolaylı bir etki yapar. bu etki, masajın uygulandığı deri yüzeyinin genişliğine bağlı olarak, kan damarlarının genleşme ve büzülmesini şaftlar.masaj ya bir tek vücut bölgesine (kısmi masaj) ya da tüm vücut üstüne uygulanır, (genel ya da tam masaj) ve kuru elle ya da özel yağlı maddeler ya da kremlerle yağlanmış elle yapılır. şayet masaj el yerine özel araçlarla yapılacak olursa mekanik masaj adını alır.el masajı ilk çağlardan beridir bilinen bir tedavi usulüdür. yunanlılar masajı neredeyse her gün estetik hedefle (lüzumsuz yağların vücuttan atılması) ve sağlık amacıyla, bilhassa yarışmalardan önce ve sonra kasların çözülmesi ve gerginleşmesi için uygularlardı. masajın hem sağlık kuralları hem de tedavi yönünden sağladığı büyük yararlan ilk kez tanınmış yunan doktoru hippokrates tespit edilmiştir.masaj yalnızca kas kütleleri ve bunların kasılma kabiliyetleri üstünde değil, fakat diğer dokular ve organik fonksiyonlar üstünde de etki yapar. masajın sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir: deri yumuşar, daha fazla kanla beslenir, ölü hücrelerin (boynuzsu üst deri parçalan) dökülmesi ve yağ bezlerinin salgıladığı yağın vücuttan atılması kolaylaşır. böylece deri hem daha fazla kanla beslenir hem de hücre metabolizması hızlanır. bundan başka organik zehirli maddeler derideki delikler yolu ile vücuttan dışarı atılır.deri altında da kan ve lenf akımı artar. dolayısıyla ödemler tekrardan soğurulur ve morartılar geçer. ayrıca deri altı yağları da harekete geçer ve dolaşım içerisindeki tekrardan soğurulmaları kolaylaştırır. dolayısıyla masaj, şişman insanlardaki yağ birikintilerini çözer.masaj kasların gerginliğini ve kasılabilirliğini artırır. çünkü masaj hareketleri mekanik yolla dolaysız olarak kas tellerinin kasılmalarını kamçılar, beslenmeyi ve bunun neticesi gelişimi artırırlar. sertleşmiş bağ ve kirişler masaj sayesinde tekrardan esneklik kazanırlar.gevşemiş eklemler, çevresel eklem kaslarının gerginliklerinin artması ile sağlamladırlar. sen ve oynaklığını yitirmiş eklemler ise gev şer ve hareket kazanırlar. ayrıca masaj eklem boşluğunda bulunabilen sıvıların tekrardan soğurulmasını temin eder. bu arada eklemlerin serbest hareket etmelerini önleyen ya da sınırlayan eklem yapışıklıktan giderilir.kan ve lenf dolaşımı pozitif bir biçimde etkilenir ve hız kazanır. masaj daha iyi beslenen çevresel dokularda atardamar kanının daha çok toplanmasına yol açarak toplardamarların ve yüzeysel lenf damarlarının boşalmasını hızlandırır. hareket sinirlen bulunduktan kaslara beyinden gelen emirleri çok daha süratli bir biçimde iletirler. duyu sinirleri de aşın hassasiyet kazanırlar. karın zarı çeperi üstüne uygulanan masaj mide salgılarını artırır mide ve bağırsak çeperlerinin sığamsal kasılmasını tesirler. masaj tekniği elle yapılan birkaç esas manevraya dayanır. bunlar sürtünme, bastırma, ovma, vurma, yoğurma ve titreşimdir. titreşim, titreşim veren elektrikli aygıtlarla (vibratör) da sağlanabilir.sporcuların yarışmalardan önce yaptıkları masaj, kasları en yüksek güce ulaştırma amacını güder. estetik masaj yüzdeki yağ birikimlerini, kırışıklıkları, yanaklardaki gevşekliği ve gözaltındaki sarkıklıkları gidermek için yapılır. tedavi edici masaja ise birtakım hastalıklarda (ivegen lumbago, kas tıkanıklıkları, çıkıklar, eklem kaynaşması ve sertleşmesi, oburluk, artrit, damla hastalığı, mide genişlemesi, kabızlık) başvurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder