?

Maslow gereksinimler teorisi

Maslow gereksinimler teorisi

Bu teori (maslow's hierarchy of needs} motivasyon konusunda ortaya atılan ilk içerik teorilerindendir (content theories). motivasyonu ihtiyaçlara bağlayan maslow (1954), temel olarak beş basamakta topladığı gereksinimlerin hiyerarşik bir düzende ve bir piramid gibi yapılandığını öne sürmüştür.ona göre piramidin ilk basamağında fizyolojik gereksinimler yer almaktadır. ikinci basamakta güvenlik gereksinimleri (tehlikelere, yokluğa, tehdide karşı korunma ihtiyacı); üçüncü basamakta aidiyet gereksinimleri (bir gruba girme, dostluk ilişkileri kurma ihtiyacı); dördüncü basamakta sosyal onay ve prestij gereksinimleri (öz saygı, özgüven, bağımsızlık, sosyal tanınma, vb. ihtiyaçlar); beşinci basamakta kendini gerçekleştirme gereksinimleri (kendini, projelerini gerçekleştirme, potansiyelini geliştirme, mükemmelleşme, vb.) bulunmaktadır ve bütün bu gereksinimler aynı bir çizgi (continuum) üstünde yer almaktadırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder