?

Megalomani

Megalomani

Megalomani ya da büyüklük hezeyanı, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır. derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. megalomani, kendi başına bir hastalık değilse de olabildiğince şaşırtıcı bir psikolojik durumdur. büyüklük hezeyanları kişinin, kabiliyetleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanır. megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir şekil alan, aşırı bir özgüven değildir.nedenlerimegalomani, üç ayrı şekilde ortaya çıkan davranış tipine verilen addır. birincisi, genellikle huzursuzluk, gevezelik, sinirlilik belirtilerinin eşlik ettiği, büyüklük inancı ve davranışlarıyla bir frengi enfeksiyonu neticesi meydana gelen beyin hasarından kaynaklanır. ne yazık ki, frenginin ilk belirtileri kimi vakit gözden kaçabilir ve başlangıç belirtilerinin hızla yok olmasına karşılık mikroorganizma etkinliğini sürdürür. beyne yayılan enfeksiyon yargılama ve dikkati yoğunlaştırma kabiliyetlerini bozar, depresyona, megalomaniye ve başka türde hezeyanlara yol açar.belirtilermegalomanide, gerçeklikle mutlaka alakası olmayan hezeyanlar söz konusudur. sözgelimi, dar gelirli bir megaloman dünyanın en zengin adamıymış gibi davranabilir, tanıştığı herkese büyük oranlarda çekler yazabilir.tedavitedavi, megalomaniyi doğuran nedene bağlıdır. mani ve şizofreniyle birlikte görüldüğünde, ilaç ve psikoterapiyle denetim altına alınır. tam iyileşme garantisi yoksa da belli bir düzelme sağlanır. sebebi frengi enfeksiyonu ise, genellikle penisilinle yapılan acil tedaviye başlanması zorunludur. tedavi sonrasi tam iyileşme ya da en azından kalıcı bir düzelme elde edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder