?

Meme kanseri

Meme kanseri

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. hayat boyunca her on kadından birinde meme kanseri gelişmektedir. yine kadınlarda; akciğer kanserinden sonra, en fazla ölüme neden olan kanser meme kanseridir.meme hücrelerinden kaynağını alan kötü tabiatlı bir tümördür. meme kanseri bilhassa bayanların hastalığıdır. ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. meme kanserli yüz kadın hastaya karşılık, meme kanserli bir erkek hastaya rastlanmaktadır.erken devrede teşhis ve tedavi edilen meme kanserli hastalarda iyileşme ve kanserden kurtulma oranı çok yüksektir (%95).meme kanseri belirtileri nelerdir ?meme kanserinin belirtileri her hastada aynı değildir. bazı kadınlarda görülebilen hiç bir belirti olmayabilir. her kadında hastalık aynı seyri göstermeyebilir. zaman zaman hastalık hakkında belirtiler; kendi memelerini muayene eden kadınlar tarafından bulunamaz ve doktor kontrolünde saptanabilir. bunun için muntazam doktor kontrolü ve mammografi çektirilmesi mühimdir.meme kanserinde; gözle ve elle yapılan muayenede tespit edilebilecek belirtiler şunlardır:şişlik - meme kanseri; hastaların büyük bir kısmında, memede çok defa ağrısız, ufak bir şiş biçiminde ortaya çıkar. hastalık ilerledikçe şiş büyür.

memede büyüme, küçülme veya büzülmememe cildi hakkında belirtiler:meme cildinde kırmızılık, morluk, genişlemiş damarlar

meme cildinde çöküntü (retraksiyon)

meme cildinde portakal kabuğu görünümü (ödem)

meme cildinde yara (ülserasyon)

meme cildinde ufak şişlermeme başı ve onun etrafındaki renkli kısımla (areola) ilgili belirtiler:meme başının etrafındaki renkli kısımda (areola) biçim, büyüklük ve renk bakımından değişiklik

meme başında: genişleme, düzleşme, içe doğru çökme, yön değiş¬tirme, kabuklanma, çatlak, kırmızılık ve yara

meme başından akıntı

? koltuk altında şişbelirtilen bu meme farklılıkları ile birlikte ağrı olabilir veya olmayabilir. memesinde yukarıda belirtilen belirtilerden birini veya bir kaçını fark eden bir kadın, paniğe kapılmadan ve ihmal etmeden derhal hekimine başvurmalıdır.meme kanserine risk faktörleri:otuzbeş yaş altı dönemde son derece seyrek olarak rastlanan meme kanserine yakalanma riskinin yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. çoğu meme kanseri 50 yaşın üzerinde ortaya çıkmaktadır. araştırmalar aşağıdaki durumlarda meme kanseri riskinin yükseldiğini ortaya koymaktadır: daha önce meme kanseri geçirmiş kişiler. bu kişilerde tekrardan kansere yakalanma riski yükselmektedir.aile öyküsü. anne, kız, ya da kız kardeşte bilhassa de genç yaşta meme kanseri öyküsü olan kişilerde meme kanserine yakalanma riski artmaktadır.

memelerde ortaya çıkan belirli farklılıklar. meme dokusunda "atipik hiperplazi" ve "insitu lobuler karsinom" gibi tanı alan farklılıkların bulunmakta olan kadınlarda meme kanseri riski yükselmektedir.

genetik. brca ve brca2 gibi meme kanseri ile ilişkili olduğu gösterilmiş bulunmakta olan belirli genlerdeki farklılıkların kanser oluşumuna yol açtığı bilinmektedir. bazı durumlarda ilgili genleri inceleyen genetik testlerden tarama amacıyla yararlanılabilmektedir.meme kanseri ile ilişkili bulunmakta olan diğer bazı etkenler de şunlardır:östrojen. bilimsel kanıtlar, bir kadının östrojene maruz kalma müddeti uzadıkça meme kanserine yakalanma olasılığının da artığını göstermektedir. bu östrojen beden kaynaklı olabileceği gibi, dışardan da veriliyor olabilir. erken dönemde adet görmeye başlayan (12 yaşından önce), ya da 55 yaşından daha sonra adetten kesilen kadınlarda, hiç çocuk sahibi olmayan kadınlarda, uzun süreli "hormon replasman tedavisi" alan kadınlarda meme kanseri riskinin arttığı bilinmektedir.bütün bu durumlar, östrojen maruziyetinin arttığı durumlardır.geç çocuk sahibi olma. ilk doğumunu 30 yaşının üstünde yapan kadınlarda meme kanserine yakalanma riski yükselmektedir.

meme dokusu yoğunluğu. meme dokusunda daha fazla oranda lobül ve kanal bulunması, mamografilerde meme dokusunun daha yoğun görünmesine sebep olmaktadır. meme kanserinin yağ dokusunda değil lobül ya da kanal yapısında ortaya çıkması nedeniyle, bu yoğun görünüm veren memelerde kanser riskinin arttığı öne sürülmektedir. bundan başka yoğun görünüm veren memelerde, kanserli oluşumların saptanmasının güçleşmesi de bu tür durumlarda bilhassa dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

radyasyon tedavisi. meme dokusu radyasyona maruz kalan kadınlarda, bilhassa de hodgkin's hastalığı için radyasyon tedavisi alan kadınlarda meme kanseri riskinin arttığı saptanmıştır. bu maruziyet ne kadar erken gerçekleşirse, yaşam boyu mem kanserine yakalanma riski o kadar yükselmektedir.

alkol. bazı çalışmalarda alkol kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin hafifçe yükseldiği iddia edilmektedir.

meme kanseri gelişen çoğu kadında yukarda sıralanan riskler bulunmamaktadır. ancak yaşlandıkça meme kanseri riskinin çoğalmakta olması en önemli risk etkeni olarak öne çıkmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder