?

Meni kanali

Meni kanalı

Meni kanalları iki ince, aşağı yukarı 4,5 cm uzunluğunda borucuktur. bunlar sağ ve sol epididymisden yukarı doğru, karın boşluğuna çıkarlar. meni kanallarının iç duvarları halka biçiminde kaslarla donatılmıştır; bunlar aşağıdan yukarıya doğru kasılabilir ve bir emme-basma tulumba gibi iş görür.

tohum hücreleri epididymisin iç kısmında oluşur ve epididymis kanalcıklarından salgılanan sıvıyla birleşir. bunun içerisindeki spermler henüz tamamıyla hareket etme yeteneğinden mahrumdur. " emme-basma tulumba etkisi" ile sıvının ölçüsü gittikçe çoğalır ve meni kanalından yukarı doğru yükselir.

meni kanalının kendisi de tohum sıvısına depo görevi görür. meni kanallarının uç kısımları geniştir. doldukları vakit tohum sıvısı (spermler) ek depoya (meni kesecikleri) dökülür. bunlar meni kanallarının iki yanına yerleşmiştir. meni keseciklerinin temel faaliyetleri, spermlerin hareket kabiliyetlerini artıran sarımsı kaygan bir sıvı salgılamaktan ibarettir.

meni kesecikleri sidik torbasının arka alt kutbuna rastlayan bölgede bulunur. bunların çıkış yolları, meni kanallarının uç kısımlarıyla birlikte, prostat bezinin ortasından geçer ve sidik borusuna açılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder