?

Meyve sulari ve pestisitler

Meyve suları ve pestisitler

Uluslararası standartlara ve türk gıda kodeksi'ne göre meyve suyu ve benzeri içecekler, içerdikleri meyve oranına göre üç gruba ayrılmaktadır: meyve suyu, meyve nektarı ve meyveli içecekler. ilave olarak, ürettikleri meyve aromalı ve toz içecekleri de bu üç gruptan birine dahil gibi göstererek pazara sunan bazı firmalar tüketicinin bilgi eksikliğinden faydalanmaya çalışmaktadır. o nedenle içerdiği meyve oranı %100 olan ve hiçbir gıda katkı maddesi içermeyen meyve suları, meyve çeşidine göre %25 - %50 oranında meyve içeren meyve nektarı ve içerdiği meyve oranı en az %10 olan meyveli içecekler tercih edilmelidir. %10'un altında meyve içeren; tat, koku ve renk verici katkı maddeleri ile hazırlanan meyve aromalı içeceklerden ve su ile karıştırılarak hazırlanan toz içecekleri tercih etmemek daha sağlıklı olacaktır. konsantre meyve sularına ilave edilecek suyun içilebilir nitelikte olması, elde edilen meyve suyunun, aynı meyveden elde edilen meyve suyu ile benzer duyusal ve analitik özellikleri göstermesi gibi bazı nitelikler elbette mühimdir. ancak önemle üstünde durulması gereken bir durum daha vardır: türk gıda kodeksi yönetmeliğinin 5. bölümünde meyve suyu ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılan meyvelerdeki pestisit (yani tarım ilacı) kalıntı oranları için belirlenen bazı sınırlar söz konusudur.

türkiye'de tarım ilacı (pestisit) tüketimi 2002 yılında 1979'a nazaran % 45 oranında artmıştır. bu artışa karşılık ülkemizde pestisit tüketimi gelişmiş ülkelere göre olabildiğince düşüktür. ancak, entansif tarım yapılan ege ve akdeniz gibi bölgelerde türkiye ortalamasının üstündeki değerlerle karşılaşılmaktadır. modern tarımsal savaşımda, pestisitlerin çevreye zarar vermeyecek kademede ve gerçekten lazım olduğunda kullanılması benimsenmiştir. bunun bir neticesi olarak, başta abd olmak üzere, gelişmiş ülkelerde pestisitler " düşük risk" ya da " doğa dostu" adı altında toplanmışlardır. örneğin abd çevre koruma örgütü (epa), böyle pestisitlerin hem ruhsatlandırılmasını kolaylaştırmış ve hem de kullanılmalarını teşvik etmeye başlamıştır (epa, 1999).

diğer yandan, pestisit kullanımını devamlı artırarak verimin de devamlı artmayacağı anlaşılmıştır. dolayısıyla, maliyetleri yükseltmemek için luzumsuz ilaçlamalardan kaçınılmaya başlanmıştır. pestisitlerin gerek çevre, gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan getirebilecekleri negatiflikler gelişmiş ülkelerde gayet iyi bilinmektedir. bunun için, başta ab olmak üzere, bütün gelişmiş ülkelerde tüketilecek tarım ürünleri çevre ve sağlık açısından devamlı denetlenmektedir. bu denetimlerde sivil toplum örgütlerinin de payının ve baskısının olması hususu daha da ciddi hale sokmuştur.

peki meyve yerken veya meyve suyu içerken nelere dikkat etmeliyiz ? yiyeceğiniz meyvenin duru su ile iyice yıkanması yeterlidir. meyvenin üstünde bazı zirai atıkların kalabileceği kaygısı ile, sabun veya deterjan kullanılması faydadan çok zarar verecektir. meyvelerin kabukları soyulacak olsa bile, önceden yıkanmasında fayda vardır. meyve suyu alırken de etiketlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. gıda adı, firma adı ve adresi, üretim yeri, hazırlama ve kullanma talimatı, depolama ve saklama koşullarına dikkat edilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder