?

Mimar kuslar ve kus yuvalari

Mimar kuşlar ve kuş yuvaları

Bütün yuva yapan canlıların içerisinde, yüksek bir mimarî değerlere sahip yuva inşa eden kuşlar, biyologlar arasında bir hayli ilgi uyandırmıştır. hatta bir fransız atasözünde; insanların kuş yuvaları haricinde her şeyi yapabileceği sözü edilir.kuşlar, kayalık bir zemine yalnızca tükürükleriyle, adeta beton gibi yapıştırdıkları minicik zarif yuvalardan tutun da, dokumacı kuşların teşkil ettiği muazzam büyüklükteki toplu yuvalara kadar uzanan, en hoş tabii yapılan en harika bir plân dahilinde inşa eden varlıklardır.kuşların yuvalarını inşa ederken kullandıkları vasıtalar, yalnızca ayak ve gagalarıdır. en nazik ve en ufak kuş yuvalarından biri, amerika'da yaşayan sinek kuşları (trochilus) tarafından inşa edilir. kuşların bizzat kendileri kadar ufak olan bu yuvalar, yosun, liken, kıl, tüy, yapraklar dahil en hafif materyallerden teşkil edilir. ve çoğu defa malzemeler yapışkan örümcek ağlarıyla birleştirilir. meselâ batı hint adalarında yaşayan ve dünyanın en ufak kuşlarından biri olan (trochilidae) familyasına mensup cüce-kolibri (messigua minima) nin yuvası takriben bir ceviz kabuğunun yarısı kadardır.salıncaklı yuvalarafrika'da yaşayan (apodidae) familyasına mensup kırlangıca benzeyen bir kuş olan ebabil kuşu (apus apus), sallanabilen palmiye yapraklarının alt tarafına yapıştırılmış ve tüylerden oluşan ufak yastık biçiminde, son derece nazik ve narin yuvalar inşa eder. şiddetli rüzgarlarda bu yuva o kadar sallanır ki, yumurtalar ve kuluçkaya yatmış kuş, zaman zaman ters dönebileceğinden yumurtalarını yuvaya yapıştırır. avrupa ve asya'da yaşayan uzun kuyruklu baştankara (parus majör) hassasiyetle meydana getirdiği şişe biçimindeki yuvasını, yosun ve likenlerden inşa eder. ve bunları fevkalade bir meharetle örümcek ağıyla birleştirir. yuvanın içini ise, 2000 kadar tüy ile dekore eder. normal olarak yuvayı kurma üç hafta sürer. bazan 10 gün gibi kısa bir vakit içerisinde kurduğu da olur.güneydoğu asya'da yaşayan ufak ötleğengiller (sylviidae) iki komşu yaprağı mükemmel bir biçimde adeta bir terzi gibi diktikleri için kendilerine terzi kuşları adı verilmiştir. bu kuşlar iplik olarak örümcek ağlarını ve bitki liflerini; yapraklarda delik açmak ve ipliği geçirmek için de gagalarını kullanırlar. bu şekilde meydana getirilen boşluk içerisine, çeşitli bitki materyallerini koyarak da süslerler.orta ve güney amerika'da yaşayan oronendolas kuşları, mimar kuşların en meharetlilerinden biri olup, iki metre uzunluğuna varabilen ve yukarıda bir giriş deliğine sahip, çanta biçimli yuvalar inşa ederler. ağaç dallarına asılmış bu yuvalar, çamaşır telindeki çorapların rüzgarda sallanmasını anımsatır.ekmek fırını biçimindeki yuvalartropikal amerika'ya sehayat ettiğinizde karşılaşacağınız göz alıcı manzaralardan biri de, şüphesiz (furnariidae) familyasından çömlekçi kuşlarının (furnarius rufus) yuvaları olacaktır. pek cazip bir görünüşe sahip olmayan bu ufak kuşlar, güneşte yanmış kilden veya sertçe bir çamurdan son derece sağlam ve büyük hacimli yuvalar inşa ederler. bu yuvalar, karşıdan bakıldığında adeta bir ekmek fırınını andırır. bunun için yuva sahibi kuşlara "fırıncı kuşları" adı verilmiştir. fırıncı kuşların çoğu çok uzun kuluçka müddetine sahip olduklarından, yaklaşık dokuz ay kadar yuvalarını çeşitli malzemeler ilâve etmek veya dışarıya atmak suretiyle koruyup kollarlar. buna karşın yine de her yıl fırın biçiminde yeni bir yuva inşa ederler.en câzip ve insanı büyüleyen kuş yuvalarından biri de çoğu afrika'da yaşayan (ploceidae) dokumacı kuşları tarafından yapılanlarıdır. serçe gibi ufak olan bu kuşlar ot, çimen, saman parçalarını, palmiyenin uzun ince sürgünlerini, yapraklarını gaga ve ayaklarıyla bükerek, düğüm atarak, örerek geniş ve çok duyarlı bir biçimde plânlanmış yuvalar inşa ederler. yüzbinlerce yıldan beri bu kuşlar tarafından meydana getirilen bu kompleks desenlerin "içgüdü" ile meydana getirildiğine inanmak çok kolay değildir. aynı tüm hayvanların yapmış oldukları mimari yapılar gibi... işin daha da ilginç tarafı, insanları hayrette bırakan bu yuvaların, yalnızca bir günde tamamlanabilmesidir.

güneybatı afrika'da toplu halde yaşayan bu dokumacı kuşlar, ağaçlara yahut telgraf direklerine, yuvalarını yan yana gelecek biçimde bir tüm olarak inşa ederler. bu toplu yuvalardan bazıları bir harman yığını görünüşünde ve büyüklüğünde olup her bir yuvaya giriş alt tarafından sağlanır. bazan da yuvalar o kadar ağır olur ki, yuvaların asıldığı dalları ve direkleri kırabilirler.süslenmiş kur evlerigine ve avustralya'da yaşayan (ptilonorhynchus) türüne mensup olan ipekyaprak kuşlarıının erkekleri fevkalade kompleks ve son derece süslü kur evleri inşa ederler. bu evlerde, çiftleşmeden önce, eşlerine karşı davet dansı yapmaktadırlar. bazı türleri, bu davet dansını yapmak için, büyük yapraklar, ağaç kabukları, böcek artıkları ve reçinelerden hususi salonlar yaparlar. diğer türleri ise, tavanları çeşitli meyveler, mantarlar ve yanmış odun kömürleriyle süslenmiş, yosunla kaplı odalar inşa ederler. altunî kadife kuşu (sericulus chrysocephalus) etrafı ufak kuleler ile çevrili ve yosun, kabuksuz meyve ve çiçekler ile süslenmiş iki metre kadar yüksekliği olan bitki parçalarından müteşekkil uzun kule inşa ederler. mavi atlas kuşu (ptilonorhynchus violaceus) ise mavi çakıl taşlan, kuş tüyleri ve diğer maddelerle süslenmiş, odun parçalarından müteşekkil çatısız sağlam kur evleri inşa eder. zaman zaman de çeşitli meyve sularından elde ettiği mavi boya ile yuvasını boyar.

boyama için de fırça olarak gagasında tuttuğu bir ağaç kabuğunu kullanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder