?

Miyopi nedir ?

Miyopi nedir ?

Miyopi gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir durumdur.miyopi kelimesi latince "kapalı göz" kelimesinden gelir çünkü miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.miyopi sıklıkla kalıtımsaldır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. gençlik yıllarında vücut büyüdükçe miyopi de çoğalır ve erişkin yaşta belli bir seviyede kalır. miyopiyi etkileyen en önemli faktör kalıtım yani ailede miyop bulunmasıdır. aşırı okuma, gözleri az ışıkta kullanma ya da beslenme yetersizliği miyopiye neden olabilir.miyopinin nedeni genellikle gözün yuvarlak oluşudur ve göz merceğinin uzaktaki cisimlerden gelen ışınları retina üstünde odaklaştırmaya yetecek derecede biçimini değiştirmesi mümkün değildir. nadiren miyopinin nedeni korneanın biçiminde bir değişiklik ya da göz merceğinin biçiminde bir değişikliktir.hemen derhal tüm miyoplarda vücudun büyümesiyle artan basit miyopi vardır. miyopi artsa dahi bu normal büyümenin sonucudur. ergenlik çağında çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğu da değişir ve 6 ayda bir yeni gözlük gerekebilir. bu aynı büyüyen ayaklara ideal büyük ayakkabı almaya benzer. miyopi bir kaç yıl hızla ilerler,daha sonra çok az değişir. yirmi yaşlarında oluşan erişkin tipi miyopi de vardır ama genellikle 20-40yaş arasında çok az değişiklik olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder