?

Nanoteknoloji hakkinda sikca sorulan sorular

Nanoteknoloji hakkında sıkça sorulan sorular

# nano ve mikron ne kadar küçüktür ?micron: milimetrenin 1,000 de 1 ini ifade eden ölçü birimi. 1 micron=1,000 nanometre.nano: gelişi güzel bir birimin milyarda biri (10-9) (örnek: nanometre, nanosaniye).# nanoteknoloji nedir ?boyutları 100 nanometreden ufak ölçeklerde kullanılan teknolojilere verilen genel isim.# fullerene, nanotüp, karbon nanotüp arasındaki farklar nedir ?fullerene: 60 karbon atomunun futbol topu biçiminde düzenlenerek oluşturduğu nanoküresel yapıdaki malzeme.nanotüp: silindir biçimli ve tek boyutlu fullerene.karbon nanotüpler: yüksek güç ve düşük ağırlığa bundan başka değişik iletkenlik özelliklerine sahip hafif malzemeler.# afm ve spm mikroskopları ne tip cihazlardır ?atomic force microscope (afm): iletken ve iletken olmayan yüzeylerin ölçümü ve yüksek çözünürlükte izlenmesini sağlayan cihaz.scanning probe microscope (spm): sivri tarama ucu ile yüzeylerin iki boyutlu görüntülerini oluşturan cihaz.# nano yapılar elde edilirken hangi yöntemler uygulanmaktadır ?bottom-up yöntemi: atom ve moleküllerin daha büyük ve karmaşık yapılar yaratmak üzere organize edilmesi.top-down yöntemi: büyük ve karmaşık yapıların daha ufak ve esas bileşenlerine ayrılarak nano yapılar elde etme süreci.# optoelektronik ve quantum computing nedir ?optoelektronik cihazlar: elektrik enerjisini optik enerjiye (ışık) veya optik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar.quantum computing: işlemci boyutları küçüldükçe ve maddenin atomistik sınırlarına yaklaştıkça konvansiyonel metodların yerine quantum teorileri geçerlik kazanmaktadır. quantum kurallarının kullanıldığı bilgi işleme teknolojilerine verilen genel isim.# mems nedir ?micro-electro-mechanical systems (mems): elektronik olarak uzaktan kontrol edilebilen ve hareketli parçalara sahip mikro ölçekli sistemler.# nanoteknoloji hakkında projelerime nereden destek alabilirim ?avrupa birliği altıncı çerçeve programı-nanoteknoloji ve nanobilimler, bilgi tabanlı çok fonksiyonlu malzemeler, yeni üretim süreçleri ve araçları tematik öncelik alanı.ar-ge takviyesi veren kuruluşlartürkiye teknoloji geliştirme vakfıtübitak-tideb

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder