?

Nanoteknoloji nedir ?

Nanoteknoloji nedir ?

Dünya, tesirleri hiçbir insanlık tecrübesi ile ölçülmeyecek ölçüde büyük yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde. nanoteknoloji, nanometrik (nanometre metrenin milyarda biri, milimetrenin de milyonda birine denk gelen bir ölçü birimidir) boyutlardaki cisimlerle yapılan çok çeşitli araştırmalara verilen ortak addır.nanoteknolojinin hedefi ise, insanlara atomik bazda maddeye müdahale gücü ve kabiliyeti kazandırmaktır.nanoteknoloji ile elektronik dünyası minyatürleşmektedir. daha ufak materyallerle çalışma yöntemleri geliştikçe üretim teknolojimiz varlığın esas taşları olan atomlara kadar uzanacak.bu da moleküler nanoteknoloji denen kimya ve mühendisliğin evliliği ile olacak.sözlük anlamı:nano kelimesi yunanca nannos kelimesinden gelir ve "küçük yaşlı adam veya cüce" demektir. günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır ve gelişi güzel bir birimin milyarda biri anlamını taşır. genellikle metre ile birlikte kullanılır. nanometre, 1 metrenin milyarda biri ölçüsünde bir uzunluğu temsil eder (yaklaşık olarak ard arda dizilmiş 5 ila 10 atom).teknoloji kelimesi ise yine yunanca tekhné ve logia kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. tekhné el işi veya sanat, logia ise bir konunun çalışılması olarak tercüme edilebilir. teknoloji genellikle çevre üstünde kontrol sağlamak amacıyla araç yaratılması olarak tanımlanır. başka bir anlamla ise teknolojiyi, bilimsel metodların ticari amaçlar için kullanılması olarak yorumlayabiliriz.genel tanım:nanoteknoloji, çok genel tanımıyla, istisnai biçimde ufak (yaklaşık atom boyutlarında) yapıların ticari bir hedefe hizmet edebilecek biçimde düzenlenmesidir. başka biçimde tanımlamak gerekirse: maddeler üstünde 100 nanometre ölçeğinden ufak boyutlarda gerçekleştirilen işleme, ölçüm, modelleme ve düzenleme gibi çalışmalar nano-teknoloji çalışmaları olarak nitelenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder