?

Nanoteknolojinin avantajlari

Nanoteknolojinin avantajları

Nanoteknolojinin önemi, atomlar ve moleküller düzeyinde (1 ila 100 nanometre (nm) skalasında) çalışarak, gelişmiş ve/veya tamamen yeni fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklere sahip yapılar elde edilmesine imkan sağlamasından kaynaklanmaktadır. teknik açıdan açıklamak gerekirse malzeme özellikleri ve cihazların çalışma prensipleri, genel olarak 100 nm den büyük boyutları esas alarak yapılan varsayımların sonucunda ortaya çıkarılmış geleneksel modelleme ve teorilere dayanmaktadır. kritik uzunluklar 100nm nin altına indiğinde ise geleneksel teori ve modeller ortaya çıkan özellikleri açıklamakta çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.nanoteknoloji işte burada resme girmektedir. daha sağlam, daha kaliteli, daha uzun ömürlü ve daha ucuz, daha hafif, daha ufak cihazlar geliştirme isteği bir çok iş kolunda gözlenen eğilimlerdir. minyatürüzasyon olarak tanımlanabilecek bu eğilim bir çok mühendislik çalışmasının temelini oluşturmaktadır. minyaturizasyonun yalnızca kullanılan parçaların daha az yer kaplamasından çok daha önemli getirileri vardır. minyaturizasyon üretimde daha az malzeme, daha az enerji, daha ucuz ve kolay nakliye, daha çok fonksiyon ve kullanımda kolaylık olarak uygulamada kendini göstermektedir.20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bir çok endüstride kullanılan toleranslar devamlı iyileştirilmiş, üstün kalite anlayışı geliştirilmiştir. mikroteknoloji ürünü olarak tanımlayabileceğimiz parçalar otomobil, elektronik, iletişim gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır olmuştur. günümüzde ise mikroteknolojilerden daha ufak teknolojilerin, nanoteknolojinin, kullanımını yaygınlaşmaktadır.nanoteknoloji sayesinde sanayide, bilişim teknolojilerinde, sağlık sektöründe ve daha bir çok alanda yeni ürünler geliştirilecek, günümüzün üretim süreçleri ve yöntemleri değişecektir. bu teknolojiye yatırım yapılan ülkelerde ekonomik değerler yaratılacak ve toplumların yaşam kalitesi gelişecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder