?

Nanoteknolojinin tarihi

Nanoteknolojinin tarihi

60'lar-feynman:

nanoteknoloji vizyonunun ortaya çıkışını, 1959 yılında fizikçi richard feynman'ın malzeme ve cihazların moleküler boyutlarda üretilmesi ile başarılabilecekler üstüne yapmış olduğu tanınmış konuşmasına kadar dayandırabiliriz, (there is plenty of room at the bottom).bu konuşmasında feynman minyatürize edilmiş enstrümanlar ile nano yapıların ölçülebileceği ve yeni amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğinin altını çizmiştir.80'ler-uygun mikroskopların geliştirilmesi:araştırmacıların daha ufak boyutlarda çalışmaya başlamasıyla birlikte bir çok sorun de ortaya çıkmaya başlamıştır. boyutlar küçüldükçe, yapılan çalışmaları izlemek zorlaşmıştır. 1981 yılında ıbm tarafından yeni bir mikroskop türü "scanning tunneling microspcope" (stm) geliştirildi. bu önemli ilerlemede pay sahibi olan araştırmacılar bu buluşları ile 1986 da nobel fizik ödülünü aldılar. aynı zamanlarda stm mikroskopunun bir türevi olan "atomic force microscope" (afm) geliştirildi. feynman'ın bahsetmiş olduğu enstrümanların (scanning electron microscope, atomic force microscope, near field microscope vb.) 1980'lerde geliştirilmesi ve eşzamanlı olarak gelişen bilgisayar kapasiteleri ile nano skalasında ölçüm ve modelleme yapılması olası olmuştur.90'lar - fullerene-karbon nanotüpler-drexler:1990'ların başında rice üniversitesinde richard smalley öncülüğündeki araştırmacılar 60 karbon atomunun simetrik şekilde sıralanmasıyla elde edilen futbol topu biçimindeki "fullerene" molekülleri geliştirildi. elde edilen molekül 1 nanometre büyüklüğünde ve çelikten daha kuvvetli, plastikten daha hafif, elektrik ve ısı geçirgen bir yapıya sahipti. bu araştırmacılar 1996 yılında nobel kimya ödülünü aldılar. 1991 yılında japon nec firması araştırmacılarından birinin, sumio ıijima nın, karbon nano tüpleri bulduğunu duyurdu.karbon nano tüpler, fullerene molekülünün esnetilmiş bir biçimi olup benzer biçimde önemli özelliklere sahipti; çelikten 100 kat daha kuvvetli ve ağırlığı çeliğin ağırlığının 6'da 1'i kadardı.90'larda bundan başka feynman'in fikirleri eric drexler tarafından yazılan kitapta ("engines of creation") geliştirildi.drexler'ın fikirleri şüpheyle karşılanmasına rağmen 1992 yılında yayınlamış olduğu kitabında ("nanosystems: molecular machinery, manufacturing, and computation") genel kavram ve düşüncelerini ayrıntılı analiz ve tasarımlar ile detaylı olarak anlatmıştır.2000'ler - yarış başlıyor:1999 yılında abd'de bill clinton hükümeti nanoteknoloji alanında yürütülen araştırma, geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerinin hızını artırma amacını taşıyan ilk resmi hükümet yazılımını, ulusal nanoteknoloji adımını (national nanotechnology ınitiative) başlattı.2001 yılında avrupa birliği, çerçeve programına nanoteknoloji çalışmalarını öncelikli alan olarak dahil etti. japonya, tayvan, singapur, çin, israil ve isviçre benzer yazılımlar başlatarak 21. yüzyılın ilk küresel teknoloji yarışında önlerde yer almak için çalışmalarına hız verdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder