?

Naturel siklusta icsi uygulamasi - ilacsiz tup bebek

Natürel siklusta ıcsı uygulaması - ilaçsız tüp bebek

Yaklaşık on yılı aşkın süredir ülkemizde yardımcı üreme teknikleri sayesinde binlerce kısır çiftin çocuk sahibi olma rüyası gerçekleşti. kısırlığa yaklaşım belirli standart kuralları içinde sürdürülürken aynı zamanda daha başarı belirten, daha kolay ve daha az maliyetli yöntemlerin arayışı da sürüyor. bunlardan biri de ilaçsız tüp bebek.

yumurtalıkların uyarılması amacıyla kullanılan ilaçların yüksek maliyeti, hasta ve doktor açısından büyük bir problem teşkil ediyor. yardımcı üreme tekniklerini gerçekleştiren doktor önemli bir ikilem ile karşı karşıya kalıyor. doktor, rahim içine transfer edeceği embriyo sayısını arttırdıkça hamilelik oranını da, çoğul hamilelik riskini de arttırdığının bilincindedir. yumurtalıkların ilaçlarla uyarılması; çok sayıda folikül (yumurtalıkta yumurtayı içeren kesecik) gelişimi, bu nedenle çok sayıda yumurta ve embriyo imkanı getiriyor. embriyoların laboratuvarda uzun süreli kültüre (besi ortamı) edilmesi sayesinde, embriyo tercihi ve yüksek hamilelik şansı elde edilebiliyor. son yıllarda ardışık kültür ortamlarının da geliştirilmesiyle ülkemizde de yoğun biçimde blastosist (5. gün) transferlerinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. blastosist (8 hücreden fazla sayıda hücre içeren embriyoya verilen isim) transferi, transfer edilen embriyo sayısının kısıtlanmasını, bu nedenle da çoğul hamilelik riskinin azaltılması imkanını tanıyor. dünyada artık yumurtalıkların uyarılması protokollerinin yumuşatıldığı, daha az uyarıcı ile daha az oosit (yumurta) oluşturulmasını tercih edildiği görülüyor. laboratuvar kültür ortamlarındaki gelişmeler, daha az sayıdaki yumurtanın veya embriyonun daha verimli kullanılmasına imkan tanıyor. artık tedavilerde, tek veya iki blastosist transferiyle benzer hamilelik miktarlarının elde edilebildiği ve çoğul hamilelik oranının en alt düzeye indirilebildiği görülüyor. bu durum basitleştirilmiş tüp bebek (friendly ıvf veya simplified art) olarak da isimlendirilen bir yaklaşımı ortaya çıkarıyor. daha az ilaç uyarısıyla veya hiç uyarı yapılmadan yumurta eldesi ve blastosist transferi hedefleniyor.

ülkemizin koşulları çiftlere, yardımcı üreme tekniklerinde tek bir uygulamada, çoğul hamilelik riskinden de koruyarak, en yüksek şansı sunma zorunluluğu getiriyor. tedavinin bütün masraflarının çiftler tarafından karşılanması, tedavi masrafına ithal ilaçların yüksek maliyetinin de eklenmesi nedeniyle, faydasız ilaçların luzumsuz dozlarda kullanımından kaçınılmalı. alt yapı ve tecrübe eksiklikleri tamamlanmadan hasta tedavisine başlanmamalı. günümüz tekniklerinin yeterli başarıyı sağlayamadığı önemli bir grup, yumurtalıkların uyarılması uygulamalarına kötü yanıt veren hastalardır. bu grupta uygulanan ilaç protokolleri çoğunlukla az sayıda ve kötü kalitede yumurta eldesi ile sonuçlanıyor. embriyo transferi yapılabilen olgularda hamilelik oranı ise olabildiğince düşük kalıyor.

natürel siklusta gelişen tek yumurtanın kullanımı

düzenli adet gören kötü yanıtlı bir olguda, zaten her ay bir follikül geliştiği düşünüldüğünde, ilaç uyarısı sonucunda yine bir veya iki yumurta elde edilmesi, yüksek doz ilaç uygulamasının bir anlam taşımadığını gösteriyor. böyle olgularda hiçbir uyarıya gerek duyulmadan, kendiliğinden seçilen ve gelişen follikülün takip edilmesi ve follikül aspirasyonu (vakumla emilmesi) ile elde edilen yumurtanın ıcsı (mikroenjeksiyon) ile değerlendirilmesi natürel siklusta ıcsı olarak adlandırılıyor.

natürel siklusta ıcsı uygulamasında, yumurta gelişimi ultrasonografi ve gerektiğinde kan östrojen düzeyi ile takip ediliyor. hiç bir ilaç uyarısı olmadığından her ay tek bir yumurta gelişimi bekleniyor. zaman zaman iki yumurtanın bir arada büyüdüğü görülebiliyor. ilaç kullanımı olmaması nedeniyle yumurtanın büyümesi ve çatlaması tamamen vücudun kendi hormonlarının kontrolü altındadır. bu durum tedaviyi klasik tüp bebek uygulamalarından değişik kılıyor. klasik bir tüp bebek tedavisinde ilk olarak gonadototropin salgılatıcı hormon analoğu adı verilen ilaçların yardımı ile vücudun kendi hormonları baskılanıyor. bu şekilde yumurta gelişimi tamamen dışarıdan verilen ilaçlarla kontrol edilebilir hale geliyor. fsh ve hmg hormonları içeren ilaçların yardımıyla yumurta gelişimi uyarılıyor. ilaç dozu arttırıldıkça birden çok yumurta gelişimi imkanı doğuyor. ancak yumurtalıkların rezervi azaldıkça, çok sayıda yumurta gelişimini sağlamak için gereksinim duyulacak ilaç miktarı artıyor. bazı olgularda çok yüksek oranda ilaç kullanımına karşın ancak bir veya iki yumurta elde edilebiliyor.

natürel siklusta hormonların etkisi

natürel siklus tedavisinde yumurtalıkları baskılayıcı ön hazırlık ilacı kullanılmadığı için yumurta gelişimini vücudun kendi hormonlarının kontrolündedir. yani vücut kendi fsh hormonu uyarısıyla yumurta gelişimini sağlıyor. ancak natürel siklus uygulamasındaki asıl risk burada karşımıza çıkıyor. yumurtanın çatlamasını sağlayacak olan lh hormonu da baskılanmamış durumdadır. dolayısıyla lh hormonu kendiliğinden yükselip yumurtanın erken dönemde çatlamasına neden olabiliyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder