?

Nefrit

Nefrit

Nefritin tüm türlerinde yatak istirahatı şarttır. üşütmemeye dikkatetmek ve bele kuşak sarmak da gerekmektedir. bundan başka çıkan idrar miktarındançok su içilir.

böbreğin esas fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon ufak ünite (nefron) vardır. bir nefron esas olarak 2 kısımdan oluşur.

1. böbreğe gelen kanın süzüldüğü filtre (glomerül)

2. süzülen kanın idrara dönüştüğü uzun, yer yer kıvrımlı borular

(tübül)

böbreğin iltihabi hastalıkları nefrit olarak isimlendirilir. nefrit nedenleri ikiye ayrılır:

1. mikrobik olmayan nefritler: böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalıkları ikiye ayrılır.

glomerülonefrit

tübüler nefrit (tübülointerstisiyel nefrit)

2. mikrobik nefritler (piyelonefrit): piyelonefritin diğer bir ismi de üst idrar yolu infeksiyonudur.

glomerülonefrit: nefronda ağırlıklı olarak glomerülde iltihap vardır. türkiye'de kronik böbrek yetmezliğinin birinci sebebi glomerülonefrittir. belirti ve bulgular glomerülonefritin tipine göre değişir. hastanın muayene edilmesi, kanda üre ve kreatinin bakılması ve basit idrar incelemesi ile glomerülonefrit tanısını koymak genellikle çok kolaydır. muayenede glomülonefrit bulguları glomerül el, ayak ve göz kapaklarında şişme, idrar renginde koyulaşma (idrar çay rengini alabilir) ve yüksek tansiyondur. idrar incelemesinde kanama (hematüri) ve protein kaybı(proteinüri) glomerülonefrit lehine bulgulardır. glomerülonefrit tanısında asıl güçlük glomerülonefrite yol açan hastalığın saptanmasıdır. glomerülonefrite yol açan neden genellikle saptanamaz. glomerülonefritin tipini anlamak için böbrek biyopsisi yapılmalıdır, yani böbrekten mikroskopik inceleme için parça alınmalıdır. pekçok hastanın böbrek biyopsisi denince aklına kanser gelmektedir ancak böbrek biyopsisinin hedefi kanser aramak değil glomerülonefritin tipini anlamaktır.

glomerülonefritler ne tür sorunlara yol açar ?

pratikte glomerülonefritler 5 biçimde karşımıza çıkar. hastanın hiçbir şikayeti olmayabileceği gibi ileri böbrek yetmezliği de olabilir.

1. idrar incelemesinde anormallikler: hastada hiçbir belirti ve bulgu yoktur. başka bir nedenle hekime giden hastaya yapılan idrar incelemesinde kanama veya protein kaybı tespit edilir.

2. nefrotik sendrom: idrarla günde 3 - 3. 5 gramdan fazla protein kaybı vardır. hastanın el, ayak, yüz ve diğer bölgelerinde üstüne basınca iz bırakan şişlikler vardır. bundan başka kanda albümin düzeyi düşer, kolesterol seviyesi çoğalır.

3. ani başlayan glomerülonefrit: bu hastalarda ön plandaki problemler idrarda kanama, yüksek tansiyon ve vücutta sıvı birikmesidir. çocuklarda streptokok infeksiyonlarını takiben gelişen nefritlerin çoğu bu gruba girer.

4. kronik (müzmin, uzun süreli) glomerülonefrit: bu hastalarda idrarla kanama, protein kaybı, yüksek tansiyon ve şişlik vardır, hastalık uzun sürelidir.

5. hızlı ilerleyen nefrit: kısa sürede böbrek yetmezliği gelişir ve hasta diyaliz tedavisine gereksinim duyar.

tedavi

her hastada farklıdır. böbrek biyopsisinin neticesi ve hastada mevcut olan sorunlara göre tedavi planlanır. yalnızca çocuklarda, şayet nefrotik sendrom var ise önce tedavi verilip, daha sonra gerekirse böbrek biyopsisi yapılabilir. glomerülonefrit tedavisi mutlaka uzman doktor, tercihen nefroloji uzmanı denetiminde olmalıdır. tedavide başarısızlık kalıcı böbrek yetmezliğine yol açabilir ve hasta devamlı diyaliz tedavisine ihtiyaç duyabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder