?

Nesir

Nesir

Dil kurallarından başka hiç bir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu.eski nesir, sade nesir ve süslü nesir olmak üzere başlıca iki koldan yürümüştür. sade nesir, konuşma dilinde yazılan, açık, tabiî nesirdir. bu nesirle halkla ilgili eserler ve bazı tarihler yazılmıştır. süslü nesir ise, yabancı kelime ve dil kurallarıyla yüklü, çeşitli söz sanatlarıyla ve kelime oyunlarıyla süslü nesirdir. bu nesirle, aydın kimselere hitap eden eserler yazılmıştır. yeni nesir'de, yazı dili konuşma dili ile birleştirilmeğe çalışılmıştır. yazı dilinin konuşma dili durumuna getirilmesi hareketi, 1911 de selanik'te çıkarılmaya başlanan genç kalemler dergisinde, ömer seyfettin, ziya gökalp gibi sanatçılar ve fikir adamları tarafından ileriye sürülmüş ve bu hareket, bugünkü yazı dilinin ayırıcı vasfı olmuştur. yeni nesrin başlıca özellikleri şu noktalar üstünde toplanabilir. konuşma dilinde karşılığı bulunmakta olan yabancı kelimeler dilden atılmıştır.bütün yabancı dil kuralları bırakılmış, türk diline türk grameri hâkim kılınmıştır.eski nesir, çok kere, iç içe girmiş cümleciklerle uzatılan bileşik cümlelerle yazılırdı; yeni nesir ise, çok kere, kısa cümlelerle yazılmaktadır. eski nesirde söz hüneri göstermeye çalışılır, cümle sonlarında seciler kullanılır, bunu sağlamak için de doldurma sözlere yer verilirdi; yeni nesirde ise seçici kullanılmaz, yalnızca düşünceleri anlatmaya yetecek kadar kelime kullanılır doldurma sözlere yer verilmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder