?

Omuz artroskobik cerrahisi

Omuz artroskobik cerrahisi

Artroskobik bursa " denilmektedir. (omuz anatomisine bakınız) normalde önemli koruyucu fonksiyona sahip bu kesecik iltahaplandığında " bursit" denir ve diğer tedavilere cevap vermezse alınması gerekebilir. bu işlem 1 cm'lik delikten kısa zamanda yapılan bir girişimdir. artrocare kullanılması operasyonu kolaylaştırması ve ameliyat sonrasının rahat geçmesi nedeniyle büyük avantaj temin eder.

2. akromioplasti; akromion denilen kürek kemiği parçasının yapısal olarak veya kireçlenme neticesi omuz ekleminin hareketini sağlayan rotator cuff (çevirici manşet) tendonlarını sıkıştırması halinde yapılır. bursektomi peşinden artroskobik olarak kireçlenmeler ve akromionun ön 1/3 lük bölümü kesilir. bu esnada akromionun körücük kemiği ile yaptığı ekleminde temizlenmesi de sıklıkla gerekmektedir.

teknik olarak zor bir işlemdir. yüzeyin açısının ve temizliğinin harika olması çok mühimdir. 50 yaş altında akromioplasti ancak çok özel durumlarda yapılmalıdır. aksi halde ilerleyen yıllarda çok ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

3. köprücük kemiği eklem rezeksiyonu; bilhassa ileri yaşlarda akromion denen kemik çıkıntısı ile köprücük kemiğinin yaptığı eklemin kireçlenerek alttaki omuz ekleminin hareketini sağlayan rotator cuff (çevirici manşet) tendonlarını sıkıştırması halinde yapılır. bu olay genellikle akromionun kireçlenmesi ile birlikte olur. artroskobik olarak bursektomi peşinden köprücük kemiğinin akromionla eklem yaptığı tarfından yaklaşık 1 cm lik bölümü yine artroskobik olarak kesilir. gerekiyorsa akromioplasti eklenebilir.

ameliyat sonrası izleme; kol 2 hafta askıda kalır. askıda kaldığı sürece günde 3 kez verilen omuz sallama ekzersizleri yapılır. hasta 5. günden başlayarak banyo yapılabilir. kolun askıda kaldığı müddet içerisinde askı çıkarılarak omuz hareketsiz kalmak üzere yemek yenilinebilir, bilgisayar kullanılabilir ve yazı yazılabilir. 2-3 haftalar arası pasif ve kısıtlı etkin harekatlere izin verilir. 3-4 haftalarda etkin hareketler çeşitliliği ve arttırılır. bu süreçte hastalar günlük işlerinin büyük kısmını yapabilir. 4-6 haftalarda bütün hareketlere izin verilmeye başlanır. 6. haftada spora izin verilir. tenis, basketbol, voleybol, baseball gibi kolun başüstü pozisyonunda yoğun kullanıldığı sporlara 8 hafta sonrasında izin verilir.

tüm bu süreçe omuz fizik tedavisinde deneyimli fizyoterapistler tarafından destek alınması iyi neticeler için cerrahi kalite kadar mühimdir.

4. rotator cuff (çevirici manşet) yırtığı; omuz ekleminin ana hareketlerini yaptıran rotator cuff tendonları travma ve aşırı zorlama (overuse) ile sporcu ve gençlerde, aşınma ile ileri yaşlarda sık görülen omuz problemleridir. tedavide başarının anahtarı erken müdahaledir. fonksiyon kaybına neden olan rotator cuff yırtıkları 2 yıl içerisinde tedavi edilmezlerse adelelerde kalıcı bozulmalar meydana gelir ve neticeler iyi onarımlar sonrası bile kötü olabilir. artroskobik olarak önce bursektomi yapılır. yaşlılarda ve gerekiyorsa gençlerde akromioplasti uygulanır. sonra rotator manşet tendonu labrum tamirindekine benzer şekilde özel vidalarla yapışma yeri olan omuz başına kemiğe dikilir.

yırtık büyükse klasik 3-4 delikten yapılan omuz artroskobisine 2-3 delik daha eklemek gerekebilir. ekstra 2-3 delik açmak yerine kullanılan deliklerden birini 3 cm ye kadar genişletilerek opere etmek dünyada bir çok otör tarafından tercih edilmektedir. buna " mini open" teknik denir. istanbul ortopedi grubu olarak biz 5-6 delikten yapılacak artroskobik onarım yerine artroskobik mini open tekniği tercih etmekteyiz.

çok büyük yırtıklara " masif yırtık" denir ki bunlar açık cerrahi ile tedavi edilir.

ameliyat sonrası tekrarlayıcı omuz çıkıklarındakine benzer. burada omuz fizik tedavisinde deneyimli fizyoterapistler tarafından yoğun fizik tedavi çok daha fazla mühimdir. bundan başka hastanın uyumuda çok mühimdir. izin verilmeden yapılacak etkin hareketler dikilen tendonun basitçe kopması ile sonuçlanabilir.

kaynak: istanbul ortopedi grubu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder