?

Ortuk kisilik teorileri

Örtük kişilik teorileri

Örtük veya zımni (implicit theory of personality) kişilik teorileri, insanların kendilerinin ve bilhassa diğerlerinin kişilikleri hakkındaki görüşlerini ifade etmektedir. burada teorinin örtük olması demek, açıkça ve biçimsel olarak ifade edilmemiş, ancak doğal olarak böyle anlaşılır olmak demektir (beauvois, 1984).örtük kişilik teorileri, shweder'in (1977) ifadesiyle, sıradan insanların günlük yaşamlarında kişilik çizgileri planında 'ne neyle birlikte gider' ya da 'hangi kişilik özellikleri birlikte bulunur' konusundaki fikirlerdir. örneğin erkeksilik çizgisinin, zekayla değil, fiziksel güç, kararlılık, cesaret veya karakter gücüyle ilişkilendirilmesi gibi. burada bir kişiyi betimleyen ve birlikte bulunduğu düşünülen çizgiler, bu kişi hakkındaki beklentilerimizden ve tasvirlerimizden kaynaklanmaktadır ve bu teori, hiçbir geçerlik kriterine dayanmamaktadır.kısacası bu teorilerde, kişilik, çeşitli kişilik çizgilerinden meydana gelen bilişsel bir yapı gibi düşünülür ve bu çizgiler arasında bir takım ilişkiler beklenir; yani kişiler ile ilgili bir yandan birtakım çizgiler repertuvarı geliştirilir, diğer yandan bu çizgiler arasında bir takım ilişkiler olduğu varsayılır (leyens, 1983; schneider, 1973). örtük kişilik teorileri, çoğu kez diğer insanlarla paylaşılan ortak görüşlerdir. bunların paylaşılmış olmaları, onlara bir tür sağlamlık kazandırır ve onların 'doğrulukları' hakkındaki inancımızı pekiştirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder