?

Osmanlica sozluk - u

Osmanlıca sözlük - u

Ubudiyyet: kulluk, kölelik, bağlılık, aşırı mensupluk.

uhrevî: ahiretle ilgili, öteki dünyaya ilişkin.uhuvvet: kardeşlik, dostluk, bağlılık.ukalâ: 1. akıllılar. 2. akıllılık iddia edenler, ukelalar.ukde: düğüm, zor iş, muamma.ukubet: ceza, azap, işkence, eziyet.

ulema: âlimler, bilginler.uluhiyyet: allahlık, ilâhlık.ulum: ilimler, bilimler.ulum-i âliyye: 1. sarf ve nahiv gibi âlet ve anahtar halinde olan ilimler. 2. "ayn" ile yüce ilimler, din ilimleri.ulü'l-emr: emir sahipleri, buyruk sahipleri, kadılar, idareciler, yöneticiler.

ulvî: yüce, yüksek, göğe ve manevî âleme mensup.umde: 1. dayanacak, inanılacak şey. 2. güvenilecek yer, kimse.umre: hac günleri dışında yapılan kâbe ve diğer mukaddes yerlerin ziyareti.umum: genel olma, hep, herkes.umumî: umumî, herkese ilişkin, herkesle ilgili, genel.

uryan: çıplak.usul: bir ilmin veya tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken başlangıç bilgileri, başlangıç, tertip, düzen metod.uzlet: yalnızlık, bir tarafa çekilip kendi kendine tenha kalma.uzv: canlıyı meydana getiren parçaların her biri, organ.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder