?

Osmanlica sozluk - z

Osmanlıca sözlük - z

Zabt: 1. sıkı tutma. 2. idaresi altına alma, kendine mal etme. 3. silah zoru ile bir yeri alma. 4. anlama, kavrama. 5. kaydetme, özetini yazma.zâhib: 1. gidici, giden. 2. bir fikre veya zanna uyan, kapılan.zâhir: açık, belli, görünür, meydanda olan.

zâhirî: dıştan görünen, meydanda olan.zail: sona eren, devamlı olmayan.zamir: 1. her şeyin iç yüzü. 2. yürek, vicdan. 3. gizli fikir. 4. zamir, ismin yerini tutan kelime.zâni: zina eden erkek.zâniye: zina eden kadın.

zarar: ziyan, eksiklik, kayıp.zarf: yer ve vakit bildiren edat.zat: kendi, asıl, öz, cevher, saygıdeğer kişi.zayi': elden çıkan, yitik, kaybolan.zayiat: kayıplar, yitikler.

zebânî: zebanî, cehennemlikleri cehenneme atan melek.zeberced: zümrütten daha açık renkte bir süs taşı.zebh: boğazlama, kesme, kurban kesme.zecr: 1. yasaklama, yaptırmama. 2. zorlama, zorla yaptırma, angarya işletme sıkma, eziyet.zeker: erkek, erkeklik organı.

zelil: hor, hakir, alçak.zelle: 1. ayak sürçüp kayma. 2. kusur, suç.zem (zemm): birinin kötülüğünü söyleme, ayıplama, yerme, çekiştirme.zemherir: karakış.zemzeme: 1. ezgili ses, terennüm, teganni. 2. mezamir'i okuyanların teranesi (zebur).

zenb: günah, suç, kabahat.zeval: 1. zail olma, sona erme. 2. aşağılama, inme. 3. güneşin başucunda, tam tepeden bulunma vakti zeval zamanı, öğle zamanı.zevc: çift, eş.zevcyen: karı-koca, iki eş.zevi'l-ukul: akıl sahipleri, akıllılar.

zikr: 1. zikir, anma, hatıra getirme. 2. ağıza alma, adını söyleme. 3. anlatma, ifade etme. 4. övme, iyilikle anma. 5. tasavvufi anlamıyla allah adını anarak zikretme.zikr-i cemil: hoş zikir, övgü.zikrullah: allah'ı anma.zillet: alçaklık, aşağılık.zimmî: 1. islâm devletinde yaşayan gayr-i müslim. 2. haraç veren, raiyye.

zinet: süs eşyası, bezek.zira': dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü, 75-90 santim arasında değişir.zîrahim-i mahrem: nikah düşmeyen akraba kadın.zişan: şanlı, tanınmış, gösterişli.

ziya: ışık, aydınlık.

zuhr: öğle vakti, öğle namazı.zulm: zulüm, haksızlık, eziyet.zulmet: karanlık.zübde: bir şeyin en seçkin parçası, öz, özet.zübur-zübür: kitaplar, yazılı şeyler.

zühd: dünya lezzetlerinden el çekerek ibadetle meşgul olma, sofuluk.zühûl: isteyerek veya elde olmayarak unutma, geçiştirme, yanılma.zülcelal: celal sahibi, allah.zülkarneyn: iki boynuz sahibi, kur'ân-ı kerim'de adı geçen bir hükümdar, iki yönlü.züll: horluk, hakirlik, alçaklık.

zürriyet: soy, nesil, kuşak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder