?

Otistiklerde muzikle terapinin dogusu

Otistiklerde müzikle terapinin doğuşu

Kurucusu: arjantinli çocuk psikyatrist ve müzik terapisi uzmanı rolando o. benenzon.teorik temel: yıllar boyu süren araştırmalar sonucunda, şu kan & acirc; atlere varmıştır benenzon:1-otistik soyutlanma, doğum öncesindeki ruh h & acirc; linin doğum sonrasında devamlılık arz ettiği patolojik bir rahatsızlıktır.2-dış dünyadan ürken otistik bir çocuğa, sanki doğum öncesindeki evredeymişçesine yaklaşmak gerekmektedir.3-camdan bir fanusun içerisinde yaşayan otistik çocuğu, anne karnındayken duyumsamaya alıştığı uyaranlar aracılığı ile dış dünyaya alıştırmak daha kolaydır. kimi vakalarda ise ıso prensibinin uygulanmasıdır açılımı sağlayan.ıso prensibi: depresif üzüntü içerisinde olan bir insan, duyduğu hüzünlü bir ezgiden etkilenir. halbuki düşüncelerinin hızla aktığı karmaşık bir günde, daha hareketli bir müziğe eğilim duyacağı muhakkak.

bu düşüncelerden hareketle ıso (aynılık ilkesi) prensibini geliştiren rolando, onu müzik terapisinin esas taşı olarak kabul eder.

burada izlenecek yol, hastanın zihinsel süratini yansıtacak bir müziğin dış dünyada çalınması, bu nedenle da terapiyi uygulayan kişi ile hasta arasındaki iletişimi sağlayacak bir köprünün kurulmasıdır.tedavi yöntemi: tedavi üç aşamada gerçekleşir; ilk aşamada, otistik çocuğun içerisinde bulunduğu gerileme evresini yansıtan müzik seslerine baş vurulur. derhal peşinden, şayet imkanlar elverişli ise ikinci aşamaya geçen uzman kişi, h & acirc; lihazırda açılmış bulunmakta olan iletişim kanallarını kullanarak hastaya direkt ulaşmayı dener.üçüncü aşamada ise, bir önceki safhada gerçekleşen iletişimin sınırları genişletilir; bilhassa ailesi ve aynı ortamı paylaştığı diğer insanlarla olan iletişim yollarını açmanın çareleri aranmalıdır bu aşamada.etkileri: müzik, diğer beyin fonksiyonları aksamaya uğramışsa bile, bağımsız bir merkez tarafından algılanıp değerlendirilen bir dış uyarandır adet & acirc;!

beyin işlevlerindeki aksaklıktan dolayı konuşmakta ve iletişim kurmakta olağanüstü güçlükler yaşayan kimi otistik çocukların, müzik terapisi ile gelişime meylettikleri gözlemlenebilir. fakat buna karşın, sözel olmayan bu tür teşviklerin, en nih & acirc; yetinde konuşma yetisini harekete geçirebilecek tedavi yollarını destekleyici bir aracı kabul edilmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder