?

Otizm tedavisi

Otizm tedavisi

Nedenin kesin olarak bilinememesi tedavi yaklaşımlarını sınırlamaktadır. şurası unutulmamalıdır ki otizm tedavisinin ilk ve en önemli aşaması ailenin hastalık ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. çünkü tedavi içerisinde aile etkin olarak rol almalıdır. bunun için tedavi ekibi ile işbirliği yapmak mecburiyetindedirler. gerginliğini üstünden atamamış, sabırsız ve beklentisi yüksek olan ailelerin tedaviyi sürdürebilmeleri olası değildir. hastalığa özgü bir ilaç henüz yoktur. ancak kendine ya da etrafına zarar veren, huzursuz, uykusuz, aşırı hareketli çocuklara bazı ilaçlar kullanılıyor. şu anda asıl olarak üstünde durulan çocukları otistik halden çıkarmaya yönelik davranış ve eğitim programlarıdır. burada amaç çocuğun sosyalleşmesini ve ilişki kurabilmesini sağlamaktır. çocuğun düşük, konuşması geri çocukların tedaviden yararlanma miktarları olabildiğince düşüktür. otistik çocukların ancak % 10 u ileriki yaşamlarında başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilirken büyük kısmı yardımsız ve bağımsız yaşayamaz.

otizm; biyolojik nedenlere dayandırılmasıyla tedavi için bir takım ilaçlar kullanılmıştır. ancak bunun çok fazla bir tesiri görülmemiştir. yapılan çalışmalar sonucunda en iyi tedavinin " eğitim" olduğu görüşü benimsenmiştir.

otistik çocukların eğitiminde " davranış değiştirme modeli" ne dayalı eğitim yazılımları kullanılıyor. bu model operant koşullanma ilkelerine dayanmaktadır.operant koşullanma tekniklerinin esas alındığı davranışçı modelde ise; aşağıdaki basamaklara önem verilmektedir.

1-) ilk olarak çocuğun var olan potansiyeli belirlenir ve hangi alanlarda beceri eksikliğinin olduğu tespit edilir.

2-) beceri eksiklilikleri belirlendikten sonra bu beceriler kendi içerisinde alt basamaklara ayrılır.

3-) alt basamaklara ayrılan beceriler tek tek ideal yazılımlar içerisinde geliştirilir.

4-) çocuğun verdiği pozitif tepkiler pekiştirilir.

otistik çocukların eğitimlerinde ilk olarak öğretilmek istenen ya da ortadan kaldırılmak istenen davranış belirlenmektedir. gözlenen negatif davranışların sıklığının azaltılması ya da pozitif davranışların öğretilmesi ve kalıcı olabilmesinde de yardım ve ödül gibi teknikler kullanılıyor.

eğitimde kullanılan teknikler:1-) yardım: çocuğun istenilen tepkiyi vermesini sağlamak için kullanılan bir uyarıcıdır. 3 biçimde kullanılıyor.

- fiziksel yardım

- işaret yardımı

- sözel yardım

2-) ödül: eğitimin başında ilk olarak yeni beceriler geliştirilmeye çalışılırken,ödüllerin etkinliğini sağlamak mühimdir. bunu yapmak için çocuğun olası olduğunca bu ödülleri istediği vakit elde etmesi kısıtlanmalıdır. çocuğa pozitif davranışının derhal arkasından verilen ödülleri 3 grupta toplamak mümkündür:

- çocuğun sevdiği yiyecek ve içecekler yani birincil ödüller eğitimde kullanabilecek en etkili ödüller arasındadır

- çocuğun istenilen davranışı yapması sonucunda öpülmesi,kucaklanması ya da övgüler duyması ikincil ödülleri yani sosyal ödülleri oluşturmaktadır.

- parka gitmek,kitap okumak gibi çocuğun hoşlandığı aktiviteler ise aktivite ödüllerini oluşturmaktadır.

3-) ayırıcı uyaran: normal konuşma ifadelerinden değişik ses tonu ve vurgulamayla çocuğa verilen sözel uyarıdır. bu uyarıların devamlı tekrar sonucunda çocuğun davranışı istenilen yönde şekillenecek ve bu sözel uyarı çocuğa davranışı sonucunda bir ödül alacağını haber verecektir. böylece ayırt edici öğrenme ortaya çıkacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder