?

Oz farkindalik depresyonu

Öz farkındalık depresyonu

Bu kavram, pyszcznski ve greenberg tarafından ortaya atılan bir teorinin temelini oluşturmaktadır. söz konusu teori (self-awareness theory of reactive depressiori), insanların öz saygılarını önemli ölçüde yitirdiklerinde içerisine düştükleri fasit daireyi betimlemektedir.öz saygı seviyeleri büyük ölçüde düşen, özel öz farkındalıkları negatif bir renk alan kişiler, kendilerini giderek daha çok olumsuzlamakta, derhal hemen hareketsiz bir özel benlik bilinci haline gömülmektedir. bu durum, olumsuz duygulan yoğunlaştırmakta ve kişinin daha çok yıkılmasına sebep olmaktadır. bu kendine bakış tarzı, depresyonu artırmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder