?

Parkinson hastaliginda tedavi basarisi

Parkinson hastalığında tedavi başarısı

Parkinson, ilerleyici ve tedavisi zor bir hastalıktır. tedavi süreci ilerledikçe ilaçlara karşı direnç gelişir.

ve hastada istenmeyen bir çok yan etki oluşur. hastalığın başlıca belirtileri, hareketleri başlatmada zorluk,uygulamada yavaşlık, kaslarda kasılma ve istirahat durumunda olan titremelerdir. vakit geçtikçe bu belirtilere yenisi eklenir.

parkinson hastalığı,beyinde dopamin denen bir maddenin eksikliği ile oluşur. tedavinin ana hedefi, eksik olan bu maddenin yeniden yerine konmasıdır. bu hedefle en sık kullanılan ilaçlar,levadopa denen beyinde eksik olan dopaminin ön maddesidir. ikinci grup ilaçlar ise dopamine benzer etki belirten dopamin agonistleridir. bunlar dışında ,beyinde dopamin miktarını arttırmaya yönelik, dopamine benzer etki belirten bir çok ilaç tedavide test edilmiş ve halen günümüzde denenmeye çalışılmaktadır.

bir hastalıkta çok ilaç denenmesinin nedeni, hastalıkta tedavinin tam başarı kazanmamış olmasıdır. parkinson hastlığı,ilerleyici bir hastalıktır. hastanın şifa beklentisi, kullanılan ilaçların kısıtlılığı,ilaçların bir müddet sonra hastalığa etki etmemesi hastayı ve hekimi zor taktirde bırakır.

tedavide aşağıdaki konulara dikkat etmek başarıyı arttırır.

1-öncelikle deneyimli bir doktor tarafından doğru tanı konmalıdır. bazı ilaçlar, kimyasal maddeler ve hastalıklar, parkinson hastalığına benzer belirtiler gösrerirler

2-hastalığın ağırlık derecesine göre ilk tercih edilecek ilaç grubuna dikkat etmek gerekmektedir. dopaminin ön maddesi olan. levadopayı uzun müddet kullanmak,istemsiz hareketler ve hastalık belirtilerinde dalgalanmalar yapar. zaman zaman istenmeyen istemsiz hareketler kalıcı olabilir

3-parkinson hastalığında tedavi daha çok ilaçla kontrol altına alınamayan titremeye yöneliktir. cerrahiden sonrada hastalar ilaçlardan kurtulamazlar. kısaca cerrahi ilaçla kontrol altına alınamayan belirtileri, kontrol altına almaya çalışan bir metottur. sadece titremi olan hastalarda başarı sağlanabilir.

4-hastalık ilerledikçe, belirtileri kontrol altına almak için,hasta kendi kendine ilaç dozunu ayarlar. bu durum ilaç doz ayarının bozulmasına sebep olur. ilaca bağlı yan tesirler ortaya çıkar ve zaman zaman bu yan tesirlerin sona erdirilmesi olanaksız hale gelir.

parkinson hastalığının tedavi başarısı doktorun doğru tanı koyması,ideal ilaç başlaması, hasta ve hasta yakını iletişim içerisinde olmasına bağlıdır.

kaynak: nörolog doç. dr. serdar dağ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder