?

Pencerelerde isi yalitimi

Pencerelerde ısı yalıtımı

Pencereler yapıda kullanıldıkları günden günümüze kadar yüklendikleri işlevler

açısından çeşitli değişimler göstermişlerdir. ilk uygulamalarda yapıya yalnızca hava

ve ışık sağlayan pencere, cam ile kullanılmaya başlamasıyla koruma işlevlerini

da yerine getirmeye başlamıştır. günümüzde malzemelerin geliştirilip detaylandırılması

ile pencere saydam bir cephe elemanı olarak görev yapmaktadır.bilindiği gibi, doğrama çeşitlerine göre pencereler ısı geçirme katsayıları

açısından farklılık göstermekte ve doğrama türüne göre ahşap, plastik ve metal doğramalı

pencereler olarak ele alınmaktadır. ülkemiz genelinde halen pencerelerde tek cam

kullanılmaktadır. 1970 li yıllarda yapılan binalarda da bilhassa ön cephelerin

tamamen cam yapıldığını görüyoruz. son 10 yıl içerisinde çift cam (ısıcam) olabildiğince yaygınlaşmış

olup hatta yansıtmalı çift camlar da kullanılmaya başlanmıştır. pencerelerde basit

yani tek cam uygulaması durumunda ısı kaybı 100 ise çift cam kullanılması durumunda

yaklaşık 50, yansıtmalı çift cam kullanılmasıyla da 25 değerine kadar düşürülebilmektedir.yansıtmalı çift cam kullanılması durumunda oda içerisindeki ısı kaynaklarından

olan uzun dalga boylu ısı ışınımı camdan tekrar içeriye yansımakta ve ışınımla ısı

kaybı azalmaktadır. kısa dalga boylu güneş ışınımı ise oda içerisine girebilmektedir.kasa ve doğramaların ısı kaybına etkisikasa ve doğramaların genellikle fırınlanmış keresteden yapılmaları gerekmekle

beraber, ülkemizde fırınlamaya itina gösterilmediği için çok kısa sürede biçim bozuklukları

(deformasyonlar) olmakta, bu nedenle hava kaçakları artmaktadır.alüminyumdan yapılan kasa ve doğramalar bir ara yaygınlaşmasına rağmen

alüminyumun ısı iletim katsayısının çok yüksek olması nedeniyle ısı köprüsü tesiri

büyük olmaktadır. ısı köprüsü tesirini azaltacak konstrüksiyonlara yönelme olmuştur.son yıllarda pvc (sentetik) asıllı kasa ve doğramalar çok yaygınlaşmaya

başlamış olup ısı köprüsü tesirini azaltacak konstrüksiyonlar kullanılıyor.

yapılan hesaplar sonucunda " g " yakıt sarfı olarak aralarında aşağıdaki oranlar

bulunmuştur.1. 5 & lt; gahşap / gpvc & lt; 2. 241. 32 & lt; galüminyum / gpvc & lt; 1. 65panjurların ısı kaybına etkisiülkemizde panjurlar genellikle güneş ışınımından korunmak için tercih

edilmekle beraber, ısı kaybının azalmasında önemli rol oynarlar. panjurun alüminyun

veya pvc asıllı ve ara boşluğun ısı yalıtım malzemesi ile doldurulmasına göre (k)

toplam ısı geçiş katsayıları da değişik olur. tablo 1. 5 in incelenmesinden çift

cam (ısıcam) kullanılmasına göre panjur ve perdeye bağlı olarak ısı kaybının %50

azaldığı anlaşılmaktadır.

pencere elemanı

k (w/m²k)

tek camda kayıp 100 ise

çift cam (ısıcam) 3. 0 ~50
çift cam ve perde 2. 2 ~37
çift cam ve plastik panjur 1. 9 ~32
çift cam, plastik panjur ve perde 1. 5 ~25
çift cam ve alüminyum panjur 2. 1 ~35
çift cam ve alüminyum tekli panjur 2. 7 ~45
çift cam ve alüminyum jaluzi 2. 7 ~45
tablo 1. 5. cam, panjur ve perde hallerinde ısı kaybının azalmasıhava kaçaklarının önlenmesipvc den yapılan pencerelerden hava kaçakları neredeyse sıfır değerine

düşürülebilmiştir. ahşap pencereler ile bilhassa sokak kapılarında hava kaçaklarının

önlenmesinde sızdırmazlık bantları, çıtaları ve keçeleri kullanılıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder