?

Prostat kanseri robotik tedavisi hifu

Prostat kanseri robotik tedavisi hıfu

Ek olarak bu tedavi yöntemi retansiyon (birkaç günlük sonda kullanımını gerektirir), idrara sıkışma, stress inkontinans, üriner enfeksiyon ve azalmış seksüel fonksiyon.spinal veya genel anestezi tedavi sürecinde ağrıyı baskılar. ancak tedavi sonra çok azda olsa geçici olarak birtakım ağrılar hissedilebilir.hıfu prostat kanseri tedavisinde günümüzde tedavi sonrası yaşam kalitesini en az etkileyen yöntemlerden biridir. düşük komplikasyon oranı ve riski bundan başka çok kısa iyileşme süreci pekçok vakada tedaviden çok kısa müddet sonra (genellikle 2 veya 3 gün) normal aktivitelere dönme olanağı tanır. tedaviden sonra bir müddet sonda taşımanız gerekecektir. buna ek olarak doktorunuz tarafından size anlatılan bütün normal aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz. olağan takip; tedaviden sonraki ilk yıl boyunca üç aylık aralıklarla daha sonra 6 aylık araıklarla psa kann seviyesi ölçümlerini içermektedir. tedavi sonrası 3 ila 6 ay sonra kontrol biopsisi alınır.hıfu robotik prostat kanseri tedavisi hedefi ve avantajları

hıfu ile lokalize prostate kanseri tedavisinin bazı avantajları şunlardır:etraftaki organlara hasar vermeden kanser dokusuna müdahele edilebilmesi.

radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalmama.

hastanede kalma müddetinin kısa olması.

tedavi spinal anestezi altında bir oturumda sonuçlandırılması ve gerektiğinde tekrar edilebilmesi.

tedavi gelişi güzel bir nedenle tamamlanamazsa diğer alternatif tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.

eksternal radyoterapi sonrası lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder