?

Psikanalitik teori

Psikanalitik teori

Freud tarafından ortaya atılan psikanaliz, ilk önce xıx. yüzyılın determinist anlayışını insani olgulara genişletmesi, psişik yapıyı ve süreçleri içgüdüler temelinde açıklaması, früstrasyon ve çatışmaların neden ve neticelerini sistematik bir tarzda incelemesi, insan davranışlarını bilinçdışı mekanizmalarla ilişkilendirmesi, psikoseksüel bir gelişim modeli geliştirmesi, insanın zihinsel yaşamında cinsel güdülerin ve saldırganlık güdülerinin rolünü vurgulaması gibi hususlarla karakterize edilebilir.freud'ün sosyal psikoloji yazıları, totem ve tabu (1913), kolektif psikoloji ve ben'in analizi (1921), uygarlıkta bunalım (1930), musa ve monoteıim gibi eserlerinde toplanmıştır. totem ve tabu'da, ilkel toplumlardaki tabuları ve totemizmi, baba ve oğulların anneye yönelik rekabet ve çatışmasına dayandırır. insanlık tarihinin ilk zamanlarında bu çatışma, oğulların kendi aralarında koalisyona gitmesi ve babayı katliyle sonuçlanmaktadır. bu 'ilk günah', pişmanlık ve suçluluk duygularına sebep olmakta ve yasak arzulara karşı tedbir olarak tabular tesis edilmektedir. totemizm ise oğulların babayla özdeşleşmesini pekiştirmeyi sağlamaktadır.ikinci eserde freud, sosyal bağ ve dayanışmayı, babaya veya şefe karşı düşmanca duyguların dönüştürülmesiyle açıklamaktadır. bireyleri birbirine bağlayan şey, cinsellikten arındırılmış veya yüceltilmiş dostluktur; bundan başka bireyler kendi gruplarında ben'in ideali olarak tercih ettikleri şefle özdeşleşerek birbiriyle de özdeşleşmiş olmaktadırlar.freud uygarlığın krizini, birey ve toplumun amaçlarının örtüşmemesine bağlamaktadır. bu taktirde, insanın doğuştan getirdiği saldırganlık veya yıkma arzusu, toplumun dağılmasına yol açan en esas güç olarak ortaya çıkmaktadır. toplum bu yıkıcılığı üst-ben vasıtasıyla kontrol etmeye çalışmaktadır, vb.psikanalitik yaklaşım sosyal psikoloji alanında freud sonrasında, bir yandan adorno'nun otoriter kişilik kavramı çevresindeki çalışmalarda, diğer yandan kardiner'in esas kişilik kavramı çevresindeki çalışmalarda devam etmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder