?

Psikologlar nasil teshis koyar ?

Psikologlar nasıl teşhis koyar ?

Bu tip problemler genelde, karışıklık, veya davranışların çok fazla değişmesi ile başlar. burada, bu stil davranışların başka değişik sebepleri de olabileceğini unutmamak gerekmektedir.bu belirtiler, bipolar bozukluklar ve şizoefektif bozukluklar gibi, değişik akıl veya ruh sağlığı bozukluklarının veya daha başka psikolojik sorunların,belirtisi olabilirler.psikologlar, şizofreni teşhisi koyarken, pekçok, olumlu ve olumsuz belirtileri göz önüne alırlar.olumlu belirtiler;* düşünce bozukluğu

* konuşmalar ve değişik sesler duyma gibi, halisünasyon

* hayal görmedir.

*olumsuz belirtiler;* ilgisiz veya duygusal açıdan yanıtsız olma

* konsantre olamama

* insanlardan kaçma

* korunma ihtiyacı duymaktır.düşünce bozukluğu

bir kişi, şayet, mantıklı bir düşünce dizisini takip edemiyorsa, fikirleri karışık görünüyor ve başkalarına bir anlam ifade etmiyorsa, düşünce bozukluğu olabilir. bu durum, onlarla konuşmayı zorlaştırıp, bu kişilerin, yalnızlık duygularını ve izole edilmiş oldukları hislerini daha da fazlalaştırabilir.halisünasyonlar

bazı kişiler, çevredeki diğer insanların duymadıkları konuşma sesleri duyarlar. bu sesler, tanıdık, dostça veya eleştirel olabilir. bu sesler, duyanın, düşünce ve davranışlarını tartışabilir veya onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyebilirler. konuşma sesi duymak, kesin şizofreni oldunuz anlamına gelmez..araştırmalara göre, nüfusun yüzde dördü konuşma sesleri duyar ve pekçoğu için de bu bir problem teşkil etmez. ancak, şizofreni tanımı konmuş kişiler genelde, eleştiren, düşmanca sesler duyarlar. belki de, bu kişiler, tüm yaşamları boyunca konuşma sesleri duydular, ancak yaşamda geçirdikleri kötü bir tecrübe, bu sesleri daha da arttırmış ve dayanılamaz hale getirmiş olabilir.bazan, konuşma sesleri yerine değişik sesler de duyulabilir.hayal görme

hayal görme başkaları tarafından paylaşılmayan deneyim ve inanışlar olarak tanımlanır. bazı kişiler, örneğin; gizli ajanların onları takip ettiğine veya dış güçler tarafından kontrol edildiklerine, bazı düşüncelerin onların kafalarına yerleştirildiğine inanabililer.olumsuz belirtiler

toplumdan uzaklaşma, ilgisizlik, ve konsantrasyon bozukluğu gibi başka belirtiler, olumludan çok olumsuz olarak tanımlanırlar, çünkü daha az mutlaka teşhis konabilir. bu belirtilerle, kişinin, şizofren mi olduğu, yoksa daha başka korkutucu ve stresli durumlara karşı tepki mi gösterdiğini anlamak kolay değildir. örneğin, nasıl bir tecrübeye maruz kaldıklarına bağlı olarak, kişiler, ya saatlerce çok sessiz olup hareket etmeden durabilir veya durmadan yer değiştirip, devamlı hareket durumunda olabilirler.bu belirtiler başkalarının onlara davranışlarına tepki olabilir. çoğunlukla, akıl veya ruh sağlığı yerinde olmayan birisi, başkaları tarafından ilgi görmez ve değişik davranılırlar, bu da onların kendilerini daha yalnız, daha depresyonlu ve daha umutsuz hissetmelerine yol açar.bazı kişilerin diğerlerinden daha fazla şizofren olarak teşhis edilme olasılığı var mıdır ?

nerdeyse her yüz kişiden birisi, genellikle de gençlik yıllarında, hayatının bir döneminde şizofren olarak teşhis edilir. bu sayı genelde her iki cinsiyet için de aynıdır, ancak, erkeklerin teşhis konduğunda genelde daha genç olma eğilimleri vardır. şayet, ailenizden birisi daha önce şizofren olarak tanımlandıysa, sizin de tanımlanmanız diğer insanlara göre daha fazla mümkündür.tahminlere göre, şizofren olarak tanımlanan kişilerin üçte biri, hayatlarında yalnızca bir kere şizofreni tecrübesi yaşarlar. diğer üçte biri, arada sırada şizofreni tecrübesi atlatırlar, son üçte birinin de, şizofrenlik hayatlarında süerkli bir problem teşkil eder.bir psikololog, hastalarına göre çok değişik bir kültür, din ve toplumdan geldiği vakit, yanlış teşhis riski vardır. örneğin, britanya da yaşayan pekçok genç afrika-karayibli erkeğe bu teşhisin konması, pekçok uzmanın, şizofrenlikle ilgili bütün teorilerin ırkçılığa dayanıp dayanmadığı konusunda şüphelenmesine yol açmıştır. bazı kişiler, psikiatrik uzmanların, şizofrenliğin tanımı, nedenleri, ve ideal tedavileri konusundaki anlaşmazlıklarının, bu konuda bir teşhis kategorisi olarak kullanılmaması gerektiğini savunurlar,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder