?

Psoriyatik artrit

Psöriyatik artrit

Psöriyatik artrit, kronik bir cilt ve tırnak hastalığı olan sedef hastalığıyla (psöriyazis) birlikte görülen bir iltihabi artrit türüdür. bu hastalığın beş tipi vardır:öncelikle el ve ayak parmaklarındaki ufak eklemleri tutan artrit

kol ve bacaklardaki eklemleri tutan asimetrik artrit

romatoid artrite (iltihaplı romatizmaya) benzeyen simetrik poliartrit (çok sayıda eklemi tutan artrit)

nadir fakat ekleme son derece zarar veren ve biçimini bozan bir tip olan artritis mutilans

sakroiliyak (omurgayla kalça kemiğini birbirine bağlayan eklem) eklemin ve omurganın artriti (psöriyatik spondilit)bu artrit tiplerinin her birinin hangi sıklıkta görüldüğünü belirlemek kolay değildir. aynı hastada vakit geçtikçe artritin tipi değişebilir ve bazı hastalarda birden çok tip bir arada görülebilir. zaman zaman artrite ek olarak gözde ya da bağların ve tendonların (kasın kemiğe tutunduğu yapı) kemiğe yapıştığı yerde, örneğin topukta, iltihaplanma vardır, ikinci taktirde o bölgede ağrı ortaya çıkar.nedeni

tam sebebi bilinmemektedir, fakat anemi ve kan ürik asit seviyesi yüksekliği bulunabilir. gut olmadığı kanıtlanmalıdır.tedavi

psöriyatik artritin tedavisi başlangıçta steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlardan ibarettir, fakat artrit bu ilaçlara yanıt vermezse metotreksat kullanılması gekebilir. antimalariyal (sıtma tedavisinde kullanılan) bir ilaç olan hidroksiklorokin de etkili olabilir fakat bazı hastalarda bu ilaçla psöriyaziste alevlenme görülebilir. sulfasalazin adlı ilaç bazı psöriyatik artrit hastalarında çok faydalı olmaktadır. hastalığın ağır şekillerinde azatioprin kullanılabilir.doğrudan eklemin için uygulanan kortikosteroid enjeksiyonları faydalı olabilir. son zamanlarda siklosporin ile iyi neticeler alınmaktadır, fakat bu ilacın böbrek üstünde yan tesirleri olduğu için, diğer tedavilere cevap vermeyen ilerleyici hastalıkta kullanılmalıdır. ideal egzersizler çok mühimdir. eklem harabiyeti gelişen hastalarda cerrahinin faydası olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder