?

Roseola infantum

Roseola infantum

Herpesvirus tip 6' nın sebep olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, makülopapüler döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır. hastalık solunum yolu sekresyonları ile bulaşır. dört yaşına kadar çocukların neredeyse tümü hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. en sık ilk yaşın ikinci yarısında ve, ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.

klinik : yaklaşık 3 günlük ateşli bir dönemden sonra ateşin normale dönmesinden derhal sonra makülopapüler veya eritematöz döküntü ortaya çıkar. döküntü gövdeden başlar, boyun ve ekstremitelere yayılabilir, 2 gün içinde, iz bırakmadan kaybolur. kaşıntı yoktur, basmakla solar. vakaların bir kısmında ishal görülebilir. yüzde 14 vakada huzursuzluk ve irritabilite biçiminde prodromal semptomlar olabilir. fontanel belirginliği (% 26), nagayama lekeleri (yumuşak damak ve uvulada eritematöz papüller - % 65), periorbital ödem (ateşli dönemde, % 30), servikal, postaurikular ve postoksipital lenfadenopati (% 31) bulunabilecek diğer bulgulardır. nadiren splenomegali, ensefalopati ve konjunktival eritem görülebilir. inkübasyon müddeti ortalama 9 (5-15) gündür.

komplikasyonlar : hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen febril konvülsiyondur (% 6-15). ensefalit, fulminan hepatit, hemofagositik sendrom ve dissemine enfeksiyon herpesvirus tip 6' nın nadiren sebep olduğu klinik tablolardır.

tanı : rutin tanı testleri luzumsuzdur. kesin tanı gerekirse, virus periferik kandan izole edilebilir veya serolojik olarak herpesvirus tip 6 ıg m pozitifliğine konvelasan serumda akut döneme göre herpesvirus tip 6 ıg g' nin en az 4 kat artışına veya negatifken olumlu oluşuna bakılabilir. lökosit düzeyine bakılırsa, lökopeni bulunabilir.

ayırıcı tanı : enfeksiyöz mononukleoz, febril konvülsiyon, eritema infeksiyozum, kızamık, menenjit, rubella, ilaç erüpsiyonu.

tedavi : spesifik tedavi yoktur. ateşli dönemde ateşin antipiretikler ile ve ılık banyolarla düşürülmesi tavsiye edilir.

korunma : izolasyon önerilmez. aktif bir aşı bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder