?

Ruya tabirleri sozlugu - a

Rüya tabirleri sözlüğü - a

(Tabirler harf sırasına göre alt alta listelenmektedir.)
Aradığınız terimi ctrl ile f tuşlarını kullanarak da bulabilirsiniz.

ab-ı hayatrüyada ab-ı hayat denen hayat suyundan içmek, uzun yaşamaya, sağlığa ve hayra işarettir. rüyasında bu suyu içen tüm dertlerinden, hastalıklarından ve üzüntülerinden kurtulur.

abarüya'da aba giydiğini görmek, beklenmeyen bir yerden bir menfaat elde edileceğine işaret eder. bir başka rivayete göre de, renkli aba giymek, bolluğa kavuşmak diye yorumlanır.

abanozmuhiddin-i arabî'ye göre rüyada abanoz ağacı örmek iyi değildir. bazı yorumcular ise rüyada abanoz ağaca görmek, uzak bir ülkeye seyahat etmeye işarettir demişlerdir. abanozdan yapılmış bir eşya görmek, güzel olmayan sonuçlarla karşılaşmaya işarettir.

abdest almakrüyada abdest aldığını görmek, ferahlamaya, ihtiyaçlarının karşılanmasına yorumlanır. temiz su ile abdest alınırsa, o kişi amacına kavuşur, fakat abdestini tamamlamazsa amacına kavuşamaz. abdest almak, allah (c. c.) tarafından korunmaya da delalet eder. bir tüccar rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görürse, sermayesi olmadan mal kazanacağına yorumlanır. rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkmadığını ve şiddetli bir hastalık içerisinde bulunduğunu gören hanımından veya dostundan ayrılır. bazı yorumculara göre ise rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işarettir. sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediğini bir işin güç olacağına; abdest aldıktan sonra eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya işaret eder.

abdesthanerüyada abdesthane görmek, define, mal, mülk ve varlığa işaret eder. abdesthaneyi süpürdüğünü gören kimse ise fakir olur. abdesthaneye su dökmek, taşlarını yıkamak, hasta ise iyileşeceğine; abdesthanenin kapısını kilitlediğini görmek ise evinden bir kimsenin ayrılacağına işarettir.

abdestini bozan şeyküçük abdest yaptığını gören kimsenin üzüntüsü gider. mal sahibi ise malın zekâtını verir.

abiderüyasında anıt veya heykele benzer şeyler görenin etrafında itibarı çoğalır, kazancı yerinde olur ve bazı yararlar sağlayacak devlet işlerine muhatap olur. abide, tarihi bir kalıntı ise kendisi ileride adı unutulmayacak bir kişi olarak memleketinde isim yapar.

ablarüyada abla görmek, tüm işlerinizde himaye göreceğinize ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir. rüyada ablasını görmek, bekâr ise iyi bir izdivaç yapacağına; evli ise bir kız çocuğu doğuracağına, bu rüyayı gören erkek ise beklemediği bir yerden eline bir miktar para veya mal geçeceğine işarettir.

ablukarüyada etrafınızın kuşatıldığını görmek, dostlarınızı seçerken pek dikkatli olmadığınıza ve bu hususu daha titizlikle düşünmeniz gerektiğine işarettir. çevresindeki ablukayı yararak bundan kurtulduğunuzu görmek, işinde ve ticaretinde ilerleyerek ara kazanmak için hiçbir engeli kalmadığına işarettir. sevdiği bir kişinin abluka içerisinde olduğunu ve onu kurtarmak için kendisinden yardım beklediğini görmek, mali durumu bozuk bir kimsenin ondan borç para isteyeceğine delildir.

abonerüyada gazete veya dergilerden birine abone olduğunuzu görmek, araştırmayı ve karşılaştırma yapmayı seven bir arkadaşınız olacağına işarettir.

aceleacele iş şeytan işidir. rüyada acele bir iş yaptığını gören kimse pişman olur. din hakkında bir hususta acele ederse iyidir, fakat dünyaya ait ise iyi değildir. evlenme hususunda acele ettiğini görmek ise hayırla yorumlanır. rüyada acele yürüdüğünü görmek, yapmak istediği bir işin geç olacağına, acele ederek gittiği yerde bir vapur veya treni kaçırmak, eline geçecek bir fırsatı kaçıracağına işarettir.acemirüyada acemice yapılan hareketler, sonucu parlak olacak bir atılım peşinde olacağınıza işarettir.

acıkmaksalimi'ye göre, rüyada karnının acıkması yeni bir iş ve yeni bir servettir. yönetici ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, yurttaşların perişan olmasına ve onların yurttaşların mallarına göz dikmelerine delâlet eder. âlimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yapmaları yaramazlığa işarettir. rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek, hastalıktan kurtulmaya bolluğa işarettir. karnını acıkmış gören bir derdi atmış ve ondan kurtulmuş demektir.

acıtmakrüyada bir yerinizi acıttığınızı görmek, dostlarınızın iğneli sözleriyle karşılaşacağınıza işarettir.

acizrüyada aciz bir kimse görmek, kuvvetli ve sağlam hafızanız sayesinde işlerinizde başarı gösteren olacağınıza ve kendinize hoş bir hayat kuracağınıza işarettir.

açlıkrüyada hissedilen açlık; korku, küfür ve geçim sıkıntısına işaret eder. bazıları da, rüyada aç olduğunu görene bir hayır isabet eder, fakat bunda haris olur, derler. rüyasında acıktığını gören kimse fakirlikten sonra acıktığı miktar kadar mala sahip olur.

açma yemekrüyada açma alıp yemek, bir yoksulu düşünme konusundaki vaadinizi yerine getirmeniz gerektiğine işarettir.

adarüyada ada görmek, adada bulunmak veya adaya çıkmak, rüya sahibinin ummadığı bir yerde mirasa konacağı biçiminde yorumlanır.

ada çayırüyada bir kimseye ada çayı ikram ettiğini görmek, başkasına yardımınızın dokunacağına işarettir.

ada soğanırüyada elinde ada soğanı gören kimse, kendisini kötülükle yâd ettirecek bir şeyi arzu eder.

adakrüyada, adak için bir sürüden kurban aldığınızı görmek, verilen bir sözün yerine getirileceğine; aldığınız adağı kesip dağıtmadığınızı görmek, zekâtınızı eksik verdiğinize; size verilen bir adak etinden yediğinizi görmek, biri ile ilgili kötü sözler söylediğinize; sizin adak etinden dağıttığınızı görmek günahlarınızın affedileceğine işaret eder.

adamrüyada adam dövmek, evde kısa bir geçimsizliğe; adam öldürmek, büyük bir iftiraya uğramaya işarettir. adam yaralamak, kayıp bir şeye kavuşulacağına; adama yardım etmek, rüyayı görenin boş şeyler düşündüğüne; adam taşlamak, yapılacak bir işte veya ticarette zarar edileceğine; adama ekmek vermek, hafif bir hastalık geçirmeye; adama para ödemek, ile ilgili dedikodu yapılacağına; adama küfretmek, şüphe altında bulunmaktan kurtulmaya delalettir.

âdem (a. s. )rüyasında âdem (a. s. )'ı gören kimse bir günah işlemiştir. bu günahından tövbe etsin, çok kere bu rüya, babaya, sultana ve ilme delâlet eder. hz. âdem'i, kendi suretinde gören kimse, şayet ehilse vailiğe yükselir. hz. âdem'in kendisiyle konuştuğunu gören, ilim sahibi olur. bazı yorumcular derler ki, âdem (a. s. )'ı gören düşmanların sözüne aldanarak mağdur olur; bir süre sonra tekrar rahata kavuşur. kendisinin hz. âdem olduğunu veya hz. âdem'in arkadaşı olduğunu gören, şayet ehilse devlet büyüğü olur, şayet âlimse, insanlar ilminden istifade ederler. hz. âdem'i görmek hacca ve ahbapları ile bir araya gelmeye, zaman zaman de neslin çoğalmasına delalet eder.

adımrüyada bir yeri adımlamak, bu sıralarda iş hayatınızda çok zor bir durum yaşadığınıza ve sinirlerinizin bir miktar bozulacağına işarettir. yolda hızlı adımlarla yürümek, duygusal hususlarda acele kararlar vermenizin aleyhinizde olacağına işarettir.

adını duymakrüyada çağırılmak veya adınızı duymak, sizi sevindirecek çok hoş bir haberin alınacağını gösterir. eş dost arasında daha çok sevip sayılmaya yorumlanır.

adilrüyada kendini adil bir kimse olarak görmek, uzun sürece keder ve endişeden sonra, sevinç ve gönül ferahlığına işaret olduğu gibi, çok çocuk sahibi olmaya veya hacca gitmeye de yorumlanır.

adliyerüyada bir adliye binasında bulunduğunuzu ve bazı kimselerle mahkemelik olduğunuzu görmek, sağlığınızda bazı bozukluklar olduğuna, kesinlikle bir hekime başvurmanız gerektiğine veya işlerinizdeki aksaklıklar için bir maliyeci uzmanına danışmanız gerekli geldiğine delalet eder. bazılarına göre, rüyada adliye binası görmek, işlerinin bozulacağına delildir. adliye binasından içeri girdiğini görmek, bir işinden dolayı mahkemeye düşeceğine; mahkeme koridorunda bir avukatla konuştuğunu görmek, düşmanlarının galebesine; kendisinin bir mahkeme salonunda bir başkasını savunduğunu veya bir avukatın kendisini savunduğunu görmek, karışık işlerin düzeleceğine işarettir. mahkeme kapısından çıktığını görmek, işlerinin uzayacağına, girdiğini görmek ise bunun aksine delildir.adresrüyada birisinden bir adres almak veya birine bir adres vermek, bu günler içerisinde akraba ve dostlarınızı ziyaret etmeniz gerektiğine işarettiraffedilmekrüyada affa uğradığını görmek felah ve saadettir. ve yüce allah'ın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele işarettir.

affetmekrüyada bir kimsenin yaptığı suç ye hatasını affettiğini gören kimse, allah (c. c.) m affına uğrayacak bir iş yapar. rüyada hatası affedilen kimsenin, ömrü uzun olur, şöhretli olur ve korunur. bir kimse, başka bir kimseyi kendisinin hatasını affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek dereceye erişir. ağacın altında toprak topladığını görmek, her ne biçimde olursa olsun, muradının olacağına işarettir. ağaçtan meyve topladığını görmek evlada; türlü türlü meyveleri taşıyan pekçok ağaçlara sahip olduğunu görmek, hoş bir yaşama, ömrün uzunluğuna ve zafere işarettir. zaman zaman da ağaç görmek; dükkânlara, sofralara, hizmetçilere, hayvanata, lokanta, ambar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere işaret eder.

aforozrüyada bir kilisede papaz tarafından aforoz edildiğini görmek iyidir. dininde güçlü olduğuna ve cenab-ı hakk'ın (c. c.) rızasını tahsil etmiş olduğuna işarettir. şayet kendisi bir başkasını aforoz ediyorsa, halka din ile ilgili telkinlerde bulunduğuna işaret eder.

ağaç çanakbunu görmek de hayır ve berekettir. böyle bir rüya gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye malik olur.

ağaç çiçeğiçalışmaya karşı sebatı olmayan bir adama delalet eder. yorumcular, bu çiçeği görmek, tehlikeli, kibirli ve menfaatsiz bir adama delalet eder, demişlerdir.

ağaç kabuğuağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir kimse ile tabir olunur. ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına delalet ederağaç kavunuağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlat sahibi bir kadına delalet eder. zaman zaman mümin ve kur'an okuyan kimseye, ilme ve amele, yakınlık ve sevgiye delalet eder. rüyada ağaç kavunu yediğini görmek, aile mutluluğuna; ağaç kavununu bir yere bağlayıp astığını görmek, evlatlarından hayır göreceğine işaret eder.

ağaç kurdurüyada ağaç kurdu görmek, yakınlarınızla bir münakaşaya girmeye veya hakkınızda dedikodu yapıldığına fakat sizin buna önem vermediğinize işarettir. ağaç kurdu aynı zamanda işlerinizin bozulması için aleyhinizde çalışan bazı kimselerin bulunduğuna da delalet eder.

ağaç teknerüyada görülen ağaç kap dünyalığa ve yolculukla elde edilecek mala, tekne; vatanında elde edeceği dünyalığa, çanaklar ve taslar her nasıl olursa olsun, insanın geçimi için önlem almaya delalet eder.

ağaçkakanrüyada ağaçkakan görmek, hoş ve neşeli günlere işarettir. ancak bazı yorumcular bu rüyayı birisinin zevzekliği yüzünden bir zarara uğrayacağınız biçiminde yorumlanır.

ağarmakrüyada ağarmış sakal görmek, görenin eşi gebe ise erkek çocuk sahibi olmaya işarettir. saçlarının ağardığını görmek, uzun ömre; hasta bir kimsenin rüyasında saçlarının ağardığını görmesi ise hastalığın azacağına işarettir.

ağılrüyada ağıl görmek iyiye yorumlanır. ağıl rüyası gören bayanların eşleriyle ilişkileri güzelleşir, genç kızlar ise sevdiklerine kavuşurlar. böylesine bir rüya gören, mesleğinde terfi eder, ticaretle uğraşıyor ise kazancı çoğalır.

ağırlamakrüyada kendinizi birilerini ağırlarken görmek, gitmeyi düşündüğünüz kalabalık bir yerden iç sıkıntısıyla ayrılmaya işarettir.

ağıtrüyada kendinizi ağıt yakarken görmek, acı haberle yorumlanır. sevdiğiniz biri için ağıt yakmak, bir yakınınızın başına gelecek bir musibete işaret eder.

ağızağız, ölüme, yaşama, söze, meskene, kaba, hamama, değirmene, mahzen ve sandığa, zevceye, içerisine su dökülen çukura, isteğe, tehlikeli yerlere, mabede, rızka, sanata ve hidayete delalet eder. hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve hoş olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına delalet eder. hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve hoş olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına delalet eder. ağaç, içerisine giren şeyleri yuttuğundan ve belirsiz kaldığından su dökülen çukura, tüm maksatlar kendisiyle anlatıldığından maksada, ona giren şey onda helak olduğundan tehlikeli yere, temiz bir yer olduğundan mabede, yaşamını idame ve hareketini sağlamak için rızıklandığından rızka delalet eder. bundan başka rüyada ağız görmek, gebe kadının doğum yapıp kurtulmasına da delalet eder.

ağız kavgasıdünya hakkında bir işten dolayı kavga ettiğini gören, geçimi için gayret eder. bu kavgada yenilen istediğini elde edemez. şayet bu kavga ahiret işi için ise, o vakit kim yenilirse o üstün gelir.

ağız kenarırüyada ağız kenarı görmek kaçmaya ve kurtuluşa delâlet eder.

ağız kokusubir kimse rüyada, kendi ağzını kokuyor görse, kendisini öven bir söz söyler ve çok laf eder. bundan dolayı da zora düşer. başkasının ağız kokusunu duysa, o kimse çirkin ve yaramaz söz işitir.

ağlamakrüyada yüksek sesle bağırarak yahut elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, cep ve yakasını yırtarak ağlamak, uyanıkken de bu şekilde ağlamak ile yorumlanır. şayet ağlaması allah korkusundan ise, rüya sahibinin ferah ve sevinçli olması, hüzün ve kederin gitmesi ile yorumlanır.

ahırrüyada bir ahır görmek geçici bir müddet için çevrede şöhret olmaya yorulur. cambazhane veya beylik ahırı görmek, çok çalışmanın karşılığının alınmasına; ahırda yumurta bulmak, herkes tarafından sevilip sayılmaya işarettir.

ahiretrüyada ahiret âleminde olduğunu görmek, kişinin bir nevi tövbe için ikaz edilmesidir. çünkü ölüm bir gün onu bu dünyadan alıp götürecektir. ahiret ve ölüm, ömrün bereketiyle de tabir olunur.

ahizerüyada telefon ahizesi görmek, tez ve sevinçli bir habere yorulur.

ahşaprüyada ahşap ev görmek, ev yeni ise anlayışlı ve iyi bir insanla mutlu bir evlilik yapmaya, ev eski ise, hastalığa veya hasta iseniz daha da ağırlaşacağına işarettir.

aidatrüyada bir kurum veya şahsa aidat ödemek, borcunuza sadık olduğunuz fakat şu sıralar kimseye borç vermemeniz gerektiğine işarettirailerüyasında ailesini gören kişi zenginlikle şereflenir. aile efradından gelişi güzel birini görmek ise zenginlikle tabir olunur.

aişe (r. anha)rüyada hz. aişe'yi görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

ajanrüyada yabancı bir devlet hesabına çalışan bir ajan görmek sizi çekemeyenlerin varlığına işarettir.

ajandarüyada ajandaya bir şeyler kaydedildiğini görmek, hafızanıza pek güvenmemeniz gerektiğine ve iş hayatınızda dikkatsizliğiniz yüzünden karşılaşabileceğiniz bir meseleye delâlet eder.

akrüyada beyaz renk iyiye ve hayra alamettir.

ak sakal ve ak bıyıkmurada ermeye, kısmetin açılmasına ve işlerin kısa zamanda sonuçlanmasına işarettir.

akar çeşmerüyada akar çeşme görmek, en hoş günlerinizi boşa harcayarak zamanınızı ve enerjinizi boşa harcadığınıza işarettir.

akarsurüyada akarsu, ömrün temsilcisidir. rüyasında akarsuyun başı, pürüzsüz bir ömre; akarsuyun berrak bir biçimde akıp gitmesi, ömrünün neşe içerisinde geçeceğine delildir. nehir veya dere sakin sakin akarken, birden bire suyunun kesilip yatağının kuruduğunu görmek, ömrünün hastalık içerisinde geçeceğine; suyun şiddetle ve kenarlarına taşarcasına delice aktığını görmek, hayatının çok üzücü olaylarla devam edeceğine işarettir.

akçerüyada akçe görmek ve alış veriş yapmak, gebe bir yakınınız varsa erkek çocuk doğurmasına veya dostlarınızın sırlarını öğrenmeye işarettir.

akide şekerirüyada akide şekeri yemek veya görmek, hasta için şifa ve dertli için devadır.

akıl hastanesirüyada akıl hastanesini görmek, oyun yerlerine, karma karışık seslere, batıl ve manasız kelimelere, malın elden gitmesine ve çoluk çocuğundan ayrılmaya delâlet eder. * zaman zaman da bu hastaneyi görmek, fakir için erişeceği genişlik, kolaylık ve rahatlığa kavuşmasıyla insanlardan bir şey istememesine işaret eder.

akrabarüyada akraba görmek iş ve sağlığınızda kısa sürecek bir aksaklığa işarettir. akraba görmeyi güvenli olmaya, yardım görmeye ve güç kazanmaya yoranlar da vardır.

akreprüyada akrep görmek düşmanla tabir olunur. bundan başka akrep görmek, o kimsenin eli ve diliyle insanları rahatsız ettiğine delalet eder. rüyada kavrulmuş akrep yediğini gören kimse, düşmanlarının malından yer, pişmemiş akrep yediğini gören de düşmanlarını kaybeder. ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi içerisine girdiğini gören kimse düşmanlarıyla beraber oturur. iç elbisesinde akrep olduğunu gören, zevcesinin düşmanlığını kazanır. rüyada akrep sokması, rüya sahibinin eline geçecek ve devamı olmayacak bir mala delâlet ederaksaklıkbir kimsenin rüyada aksaklığı, yapmak istediği şeyden aciz kalmasına delalet eder. aksaklığı, ilim, fıkıh ve din hususunda ilerlememekle de tabir etmişlerdir. bir kimse rüyada kendisini aksak veya kötürüm yahut ayakları ağırlaşmış ya da gelişi güzel bir biçimde emeklediğini görse, o kimsenin gücünün zayıfladığına ve istediği şeye gücünün yetemeyeceğine işaret eder.

aksırmakrüyada aksırdığını gören kimsenin şüphe ettiği bir şeyde kanaat sahibi olacağına delalet eder. denilmiştir ki: aksırdığını gören kişi cenab-ı hakka çok çok hamd eder ve onun üstüne ilahi rahmet nazil olur. aksırmak, bazı irfan ehlinin beyanına göre hastalıklardan şifa ve afiyete, uzun ömre delâlet eder.

aktarrüyada aktar ile arkadaşlık etmek veya aktar dükkânından alış veriş yapmak, sizin veya yakınınızın hastalığının düzeleceğine yorumlanır.

aktörrüyada aktör görmek, rol yapmaya, olduğundan değişik görünmeye ve güvenilir olmamaya işarettir. güvenilir dostlarınız olduğuna ve onların iyiliğini görmeye işarettir, diyenler de vardır.

akvaryumrüyada akvaryum görmek, bir müddet daha zamanınızı iyi değerlendirmeyeceğinize ve yakınlarınızın takviyesinden yoksun kalacağınıza alamettiralabalıkrüyada alabalık yemek, çok kazançlı bir işe atılmaya; alabalık avlamak, sarışın biriyle yuva kurmaya işarettir.

alarmrüyada alarm sinyali verildiğini görmek, güvenli bir gelecek ve mutlu bir evlilik olarak yorumlanır.

alay edilmekrüyada alay edilmek yapılan muamelede aldanmaya delâlet eder. bundan dolayı rüyada kendisiyle alay edildiğini gören kimse aldanıralbümrüyada albüm görmek, yarınınızın geçmişten daha iyi olmayacağına ve o günleri zaman zaman arayacağınıza işarettir. albüm geçmişe özlemi ifade ettiği gibi, ondan güç almaya da yorumlanabilir.

aldanmakbir kimse rüyada aldatıldığını görse, büyük kimseler tarafından himaye görür.

alemrüyada minare, cami kubbesi veya bayrak direği üstünde âlem görmek, barış ve refaha işarettir.

alevrüyada alev görmek, aksilik ve zararın meydana gelmesi fakat neticenin iyi olması anlamındadır. alev yutmak, acı ve kedere işarettir. alevde yandığını görmek, çabalarınızın boşa çıkması ve ikiyüzlü dostlarınızın olması biçiminde yorumlanır.

alfaberüyada alfabe okuduğunuzu görmek, yetişkin gibi davranıp, ciddi sorunları çocuksa yöntemlerle çözmeye çalışmaktan vazgeçmeniz gerektiğine delalet eder.

alınganrüyada alıngan bir dostla karşılaşmak. dostlarınızın hakkınızda yürüttükleri fikir ve mütalaalara tersine mânâ verdiğinizden her defasında kıymetli bir dost kaybettiğinize işaret sayılır.

ali (radıyallahu anh)rüyada hazret-i ali'yi görmek, hoş habere, ilme ve başarıya yorulur. hazret-i ali'yi evinde ve halkı o ?na secde ederken görmek, insanların toplumu ilgilendiren çok önemli meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerine işarettir. o ev veya mahalde yaşayan insanlar zulme çare bulurlar ve aydınlığa kavuşurlar. rüyayı gören ilimle uğraşıyor ise, ilminde kuvvet ve kudrete erişir. o'nu güler yüzlü görenin kendi de en hoş insani değerlerle donanır.

alimrüyada bir âlimin elini öptüğünü gören, onun ilminden faydalanır. âlimin kendisine bir şey verdiğini görenin dünyada ve ahirette itibarı büyük olur.

alkolikrüyada alkolik bir kimse ile karşılaşmak veya kendinizi alkolik görmek, gönlünüzü derecesiz bir hüzün ve kederin kaplayacağına veya elinizdeki nimetleri kötüye kullandığınızdan yakın bir gelecekte maddi ve manevi sarsıntı ve buhranlar geçireceğinize işarettir.

allahdünya ve ahiret belasından emin ola. düşmandan, korkudan emin ola, yedi tabiri vardır: mağfiret, rahmet, şefkat, keramet, selamet, tövbe, zindanda olan kurtulur, tüccar mal bulur, yoksul para görür. oğul ve kızları çok olur. 7 türlü tabir olunur. yaranır, azaptan kurtulur, hayır işler, cehennemden âzâd olur, malı, cömertliği çok olur, adaleti çoğalır, yoksulluğu gider, hastalıktan şifa buluraltınaltın, gamdan kurtulup, yüksek makama ermektir. altın ve gümüş parayı karıştıran, birine hıyanetlik eder.

alyansrüyada alyans görmek evliliğe yorulur. evli bir kadının bekâr birine alyans vermesi, kocasıyla arasının uzunca bir müddet için bozulacağına alamettir.

ambarrüyada ambar görmek bolluğa yorulur. rüyasında bir buğday ambarının ağzına kadar dolu olduğunu görmek, rızk ve berekete delildir. ambarı boş görmek ise sıkıntı ile yorumlanır. bir ambardan zahire çıkardığını gören, bilgisi ile halka yardımcı olur.

amberrüyada amber görmek, büyüklerinizin yardımıyla bir mal varlığı elde etmeye işarettir.

amcarüyada amcanızı görmek, başkalarından çok kendi aklınız ve kararlarınıza güvenmeniz ve bunu bir an önce öğrenmeniz gerektiğine işarettiramelerüyada bir amele görmek veya amelelik yapmak, hayatınızda önemli bir değişiklik olacağına ve uzun vakit kendinize gelemeyeceğinize işarettir.

ameliyatrüyada ameliyat olduğunu görmek, ameliyatı yapandan veya büyüklerden yardım görmeye delâlet eder. ameliyatın kolay geçmesi görülecek yardımın da kolay olacağına işarettir.

aminrüyada okunan bir duaya "amin" demek, korku ve sıkıntılarınızdan kurtulup aydınlığa çıkmaya yorulur.

amortirüyada piyango biletinize amorti çıktığını görmek, maaşınıza yapılacak zammın çok az olacağına işarettir.

ampulrüyada ampul görmek her halükarda iyidir. mutluluğa, sevince ve zihin berraklığına yorulur. ampulün canlı renkler taşıması veya yanması daha da iyidir.

anarüyada anne görmek hayır ve berekettir. anne gören kimse sıhhatli bir fakir ise genişliğe ve bol rızka kavuşur. zengin biri ise bazı sıkıntılara gireceğine delâlet eder.

ana-babaya karşı gelmekbir kimse rüyada ana ve babasına karşı geldiğini görse, bu günah işlemeğe delâlet eder. rüyada günahkar birine asi olmak ve kötü dostları terk etmek, allah'tan korkmaya ve hakkın rızasını talep etmeye delâlet eder.

anahtaranahtar, kapıları açan bir âlettir. bu yüzden rüyada anahtar görmek, rızka veya yardıma delâlet eder. ve yine anahtar görmek, o kişi için yüce allah'ın lütuf ve ihsanına delâlet eder. anahtar, ilim ve kur'an'ın kapısını açmakla da tabir olunur. kirmaniye göre ise, anahtar ile bir yeri açmak hayra, kapamak ise şerre delâlet eder. elinde pekçok anahtarın olduğunu gören kimse, büyük ve şerefli bir saltanata nail olur. yine rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını gören kimse, düşmanına gelip gelir. imam nablûsî demiştir ki: rüyada anahtar görmek: rızık, muavenet, ilim, evlâd, zevç, mal, felah, kabul olunan duâ, hac farizası, vali ve sultan ile tabir olunur. demirden yapılmış bir anahtar görmek, güçlü ve şöhretli bir kimseye ve işlerin açılmasına, selâmete delâlet eder. bir kimse rüyada bir kapıyı anahtarla açtığını görse, yüce ve kerim olan allah'ın yardımı ile murad ettiği şeye nail olur.

ananasrüyada ananas görmek, saygıdeğer ve içerisine kapalı biri olmaya işarettir.

anasonrüyada anason görmek, hayır ve menfaate; bir rivayete göre de kedere yorumlanır. tazesi kurusundan iyidir.

anber çiçeğirüyada anber çiçeği görmek sevinçle yorumlanır. bir rivayete göre, zengin ve hoş biriyle evlenir. anber çiçeğini dalı üstünde görüp koklayan büyükleri tarafından övülür. anber çiçeğini yerden kopardığını gören, tanıştığı büyük bir kişiden veya sevdiği birinden ayrı düşeranırmarüyada eşek anırması duymak, içinizi saran bir sıkıntının daha da artacağına yorulur.

anjinrüyada anjin hastalığına yakalanmak, verdiğiniz bir sözden dönmeye veya borca girmeye işarettir.

anka kuşurüyada anka kuşu görmek hayırlıdır. hayal dünyanızın zenginliğine ve talihinizin artık rast gideceğine işarettir. anka kuşuna sahip olduğunu gören kimse, hoş bir kadınla evlenir. anka hoş bir kadına, tuhaf haberlere ve uzak yolculuklara delâlet eder.

anlaşmarüyada düşmanla yapılan anlaşma korkudan emin olmaya ve zahmetten sonra rahatlığa, hastanın şifa bulmasına, sürenin uzatılmasına, faydalara, rızklara, geçimin çokluğuna ve yolun bitmesine, bekâr için evlenmeye, bina işlerine, namaz, oruç ve hayırlı işler yapmaya işaret eder.

anlaşmazlıkrüyada eşinizle aranızda bir anlaşmazlık çıktığını görmek, yaptığınız iyilikleri başa kakma huyunuzdan vazgeçmeniz gerektiğine işarettir.

antrerüyada bir antrede bulunduğunuzu ve hangi yöne gideceğinizi kestiremediğinizi görmek, yaşamda yapacağınız işte tereddüt ettiğinize ve bir türlü ne yapacağınıza karar veremediğinize işarettir.

apandisitrüyada apandisit ameliyatı olduğunuzu görmek, umduğunuzdan daha da iyi bir evlilik yapmaya ve mutlu olmaya işarettir. bir başka yoruma göre ise, rüyada bir hastanede apandisit ameliyatı geçirdiğinizi görmek, kızınızın veya oğlunuzun bir genç kız veya bir gençle tanışarak, evlenmeye karar verdiklerine ve bu haberi onlardan alacağınıza işaret eder. apandisit ameliyatı vücudunuzdan eksilecek bir parçaya delalet ettiği için, çocuklarınızdan birinin evlenerek evinizden ayrılması tabiri bu bakımdandır. bir rivayete göre de rüyada apandisit olduğunu görmek, büyük bir dertten kurtulacağınıza işarettir.

apartmanbir kimse rüyasında apartman veya yüksek büyük bina görürse, kazancı çoğalır, satın aldığını görürse, yolculuğa çıkmakla yorumlanır.

aptalrüyada aptal bir kimseyi görmek, kalbini kırdığınız birinin gönlünü almaya işarettir.

arabarüyada gelişi güzel bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire delâlet eder. bir kimse rüyada arabaya bindiğini görse, uzun ve zahmetli bir yolculuğa çıkacağına delalet eder. arabaya binmek hayırlı bir evlad ile de tabir olunur. ve yine arabaya bindiğini görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksekliğe veya erişilecek şerefe delalet eder. araba pekçok veçhile tabir edilmiştir.

araba vapururüyada araba vapuru görmek; hayırlı, sevinçli, bereketli bir yolculuğa delâlet eder.

aramakrüyada bir şey aramak; ilim, amel, nimet veya malla şereflenmeye delalet eder. yine rüyada bir şey aradığını gören kişi, muradına erişir.

araprüyada arap görmek, zor işlerin kolaylaşmasına yorumlanır.

araziarazi görmek zevce ile yorumlanır. arazi satın aldığını gören evlenir, satan boşanır. arazinin bol ürün verdiğini görenin nesli artar. yer üstüne çömelmek veya yere yatıp yuvarlanmak hayra yorulmaz. yerde su yolu kazan, geçimi için çalışır. suyu akıtırsa yaptığı işte başarı gösteren olur. temiz arazi iyidir, aksi ise hayra yorulmaz.

ardiyerüyada ardiye görmek, para biriktirmeye veya ticareti istifçiliğe çevireceğinize yorulur.

arkadaşrüyada arkadaş görmek iyidir. ticarette şans ve başarıya yorulur.

armağanrüyada armağan almak, arkadaş veya sevgili bulacağınıza işarettir.

armutbir kimsenin rüyada armut görmesi, kavuşacağı bir nimete delâlet eder. rüyada armut yediğini gören kişi mal ve nimete nail olur. rüyada pekçok armutları avuçladığını görmek toplu bir mala vâris olmaya delâlet eder. armudun hayra delâlet ettiği de söylenir. gebe bir kadının armut ağacı görmesi, doğacak çocuğunun erkek olmasına işarettir. bekar kızın görmesi de evleneceğine delâlet ederarparüyada arpa görmek, az bir çalışmayla elde edilecek helâl rızka delâlet eder, bazı yorumcular arpa, beden sağlığıyla meydana gelecek maldır, derler. arpa ektiğini görmek, kârlı bir ticaretten artan ve büyüyen bir mal yığmaya veya beden sağlığı ile beraber yüksek bir mevki elde etmeye delalet eder. yaş ve taze arpa bolluğa, hayırlı haber istemeye, sıhhat ve afiyete işarettir. rüyada arpacıdan arpa almak zenginliğe, mevsiminde arpa biçmek, fazla mala ve hac'ca gitmeye, arpa tanesi yemek, dostlarınızla aranızın açılacağına, olgunlaşmış arpa tarlası görmek ise kısmet açıklığına işarettir.

arsarüyada arsa görmek ve üzerine bina yapmayı istemek, bir yakınınızı kaybedeceğinize veya maddi durumunuzun bozulacağına işarettirarzuya kavuşmakrüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme, allah (c. c. )'a ulaştıran yola veya helâl mala delâlet eder. rüyayı gören bekarsa evlenir. fayda ve kazanç temin eder.

asarüyada asa görmek, şerefli, güçlü, kudretli ve halka yardım eden bir kimseye yorumlanır. asanın kırıldığını gören kimse, memur ise vazifesinden alınır, şayet tacir ise, ticareti elinden gider. rüyada asaya dönüştüğünü gören kimse, kısa zamanda vefat eder. asanın kırıldığını gören kimse, şiddetli bir hastalığa tutulur ve o hastalık sebebiyle de kendisinin kuvvet ve kudreti gider. asa emre, yasağa, düşmana galip gelmeye, istek ve maksadına kavuşmaya delâlet eder. rüyada başka bir kimseyi asa ile dövdüğünü gören kimse, dövülen kimse ile ilgili dil uzatarak onun namusuna eksiklik getirecek söz söyler.

asfaltrüyada asfalt yol, tertipli kazanca işarettir. asfalta batmak, zarara girmeye yorumlanır.

ashabı kiramrüyada sahabei kiramı hoş halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki hoş itikadına ve sünnetlerine tabi olmaya delalet eder. bazı kere bu rüya, askeri harekata ve asker şevkine, zaman zaman de ilmin ve emri bilmaruf ve nehyi anilmünkerin yayılmasına işaret eder. sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yardım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kinin gitmesine ve sevgiye işaret eder. rüyayı gören fakir ise zengin olur. şayet zengin ise ahireti dünyaya tercih eder ve malını allah rızası için sarf eder. sahabei kiramı görmek, tövbeye ve allah'tan başka her şeyden uzaklaşmaya, sahabenin yolunda belirli bir yer ve oranda hayır ve berekete delalet eder. rüyada sahabeyi defalarca gören geçim sıkıntısı çeker. ensarı, oğullarını görmek, tevbe ve mağfirete, muhacirini görmek ise, hüsni yakîn ve itikada, allah tealaya itimad ve tevekküle, dünya muhabbetinden uzaklaşmaya, dünyada zühd ve takvaya, söz ve işinde doğru olmaya işaret eder.

asılmakbu rüya pekçok veçhile tâbir edilmektedir. denilir ki: valiliğe ehil bir kimse rüyasında asıldığını görse, vali olması muhtemeldir. rüyada asıldığını gören fakir bir kimse, hayra ve nimete erer. zengin birinin asılması da işlerinin bozulacağına delalet eder. deniz üzerinde bir vapurda yolculuk yapan biri asılmış olduğunu görse, bu rüya onun ile ilgili hayıra delalet eder. yine yüksek mevki sahipleri için idam edilmek hayra ve yüceliğe delalet eder. rüyada bekar bir kimse asılmış olduğunu görse, bu onun evleneceğine delalet eder.

asilzaderüyada soy ve nesebçe asil birini görmek, kalb temizliğine, hoş itikada, yüksek dereceye delalet eder ?

askerrüyada görülen asker, kuvvete ve kudrete yorumlanır. büyük rütbeli bir askerle konuşmak. hükümette olan bir işinin lehine neticeleneceğine, kendisinin asker olduğunu görmek, memuriyete girmeğe işaret sayılır. askeri safta ve toplu halde görmek, devletin şan ve şerefinin artacağına, askeri muharebede görmek: devletin siyasi bir zafer kazanacağına işaret olarak yorumlanır.

asmarüyada asma görmek genelde zevce ile yorumlanır. asmadaki üzümlerden koparmak: koparılan miktar kadar bir kadına masraf etmeye, asma altına oturmak; rahat ve uzun bir hayata, asmayı kurumuş görmek; maddi sıkıntıya, asma satın almak; zengin biriyle evlenmeye, asmadan üzüm toplamak; bir kadın sayesinde mal sahibi olmaya, asma dikmek; şan ve şeref sahibi olmaya işarettiraşkaşıklar daima kederli ve mahzundurlar. çünkü canandan uzaktadırlar. böyle olunca da gönüllerine hicran oku saplanır. bu yüzden rüyada aşk, üzüntü ve kedere delâlet eder. ve yine aşk, rüya sahibinin gizleyemediği bir sözü açıklamasına delalet eder.

aşurerüyada aşure pişirmek ve yemek, size de yararı dokunacak bir hayır işine girişmeye işarettir. aşura ayında olmayıp da rüyada aşure görmek veya yemek üzücü bir haber alınacağına işaret eder.

atrüyada görülen at insanın dileğini temsil eder. rüyada yanısıra at olduğunu görmek, rızkın geniş olmasına ve düşmana galip gelmeye delalet eder. ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına işaret eder. bazan da o kimse için yolculuk meydana çıkar. erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. rüyada taya bindiğini gören kimsenin hoş çocuğu olur. semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir. bazan da at, hoş yapılmış eve işaret eder. bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. yahut sebatı olmayan bir işi üstüne alır. bir kimse birtakım atlara sahip olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında değerli olur. bir kimse kendi yanısıra veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder. ata bindiğini gören kimsenin hanımı gebe ise, bir oğlan çocuğu doğurur. at, uzaktan gören kimse için, müjde, izzet ve hayırdır. kısrak at, şerefli bir kadındır. katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. yürütülmek istendiği vakit duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik belirten insana işaret eder. bazı yorumcular, at şöhrettir derler. siyah ata bindiğini gören yolculuk yapar ve o yolculukta malı eksilir. erkek at, saltanat ve devlettir. bir kimse rüyada kendisine birtakım atların arzedildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır. kendi atından inip başkasının atına bindiğini gören kimse, bir halden diğer hale geçer. bir kimse at üstünde elinde mızrak olduğu halde insanlara saldırdığını görse, dilencilik yapıp halktan ısrarla birşeyler istemesine delalet eder. bir kimse bir at veya bir eşek satın aldığını ve parasını saydığını, elindeki paraları çevirdiğini görse, söylediği bir sözdon dolayı hayra erişir.

at tersirüyada bir kimse at tersi görmüş olsa, bu şerelfi bir kişiden gelecek mala delalet eder. kişinin rüyada at tersi süpürdüğünü görmesi, şerefli ve kıymetli bir zattan mala ve nimete erişeceğine delâlet eder.

ateşinsanın rüyada ateş görmesi, acele olan rızka ve hazırlannış maksada delalet eder. keza rüyada ateşten menfaatlandığını gören kimse, bol rızıkla mükafatlandırılır. bazı kere de ateş, ilim taleb etmeye ve ilmi arzulamaya delalet eder. rüyada elinde alevli bir ateşin yandığını görmek, hükümet tarafından veya yüksek makam sahibi biri eliyle rızık ve mala nailiyete delalet eder. rüyada bir cemaatin aralarında kıvılcımlar döküldüğünü görmek, onlar için düşmanlık ve kavga husulüne delâlet eder.

ateş böceğirüyada ateş böceğinin görülmesi, kısa bir vakit içerisinde çok sevince ve sıhhatin düzeleceğine işarettir ?

atlamakkişinin rüyada bir yerden bir yere atlaması, kendisini üzecek bir söze delalet eder. yüksek yerden aşağıya atlamak, iyi ve yüksek dereceden ve hoş huydan kötü hale meyletmeye delalet eder. aşağıdan yukarı fırlamak ve sıçramak, kişinin derecesinin yükseleceğine işarettir.

atlıkarıncarüyada atlıkarıncaya binmek, aşk günlerinizin ayrılıkla biteceğine delalet eder. rüyada atlıkarıncaya binmek aynı zamanda sevinçli günlerin habercisidir.

atmacabir kimsenin rüyada atmaca kuşu görmesi; cahil, zâlim biri ile karşılaşacağına delâlet eder. atmaca kuşu, zâlim, câhil bir melik ile de tabir olunur.

atmakrüyada ok atmak, ırz ve namus ile ilgili bir garazdan dolayı söz söylemeye, batanda elçi ve vekil vasıtasıyla bir işin yerine getirilmesine işaret eder. bir kimse rüyada ok attığını fakat amaca isabet ettiremediğini görse, o kimsenin lisanının pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü söz söylemesine delalet eder. bir amaca ok atıp isabet ettiğini gören kimse arzu ettiği ve meydana gelmesi için mektup yahut elçi gönderdiği bir hususta muradına kavuşur. bir kimse rüyada bir insana ok atsa ve ona isabet ettiremese, o insan ile ilgili batıl söz söyler ve ona haksız yere bir şey isnad eder. şayet attığı oku isabet ettirse, onun ile ilgili söylediği sözün hak olduğuna işaret eder. bazı yorumcular rüyada taş atmak, o kimse ile ilgili iftiraya delâlet eder, dediler. rüyada karada av avlamak için taş atmak kazanç ve kısmettir.

atölyerüyada atölye görmek, yeni bir işe ve emeğin karşılığını almaya yorulur.

attarrüyada attar görmek zahid ya da edip bir kimseye delalet eder. bazı yorumcular attar kuaför bir kadına delalet eder, dediler. attar görmek, ilim, hidayet, methiyeye ve hoş bir biçimde anılmaya işaret eder.

avizerüyada avize yakmak, hastanın iyileşmesine ve yüksek mevkiye, avizeyi söndürmek ise bunun aksi ile yorumlanır.

avlanmakrüyada avlanmak ganimete delalet eder. geyik, dağ keçisi, tavşan ve yabani merkep gören kimse, mal ve ganimete erişir. av köpekleriyle av avladığını gören kimse, emniyete erer ve şöhreti çoğalır. bir kimse rüyada av köpekleriyle ava çıktığını görse, bu rüya tüm insanlar ile ilgili hayır ve onun yapacağı bir iş ve harekete delalet eder. denizde bir aletle taze tatlı balık avladığını görse, helal kazanca sebep olacak şeye, çalışmaya ve helal olan rızkı istemeye delalet eder.

avret yerirüyada elbisenin açılıp avret yerinin göründüğünü gören kimse, utanmazdır. avret yerinin açıkta olduğunu ve bu durumdan da utanmadığını, hiç bir kimsenin de ona bakmadığını gören kimse, içerisinde bulunduğu sıkıntı ve meşakkat veya bir hastalıktan kurtulur. şayet orçlu ise, allah (c. c.) ona, borcunu ödemeyi kolaylaştırır.

avuç içirüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, avucunun açıklığı dünyalığının genişliğine, kapalılığı ise geçiminin darlığına işaret eder. avuç, insanın dünyasına ve işlerinden el çekmesine de işarettir. avucunun açık ve hoş olduğunu görmek, rızkının bolluğuna ve cömertliğine delalet eder. avucunun kapalı olduğunu gören kimsenin, cimriliğine ve hayrı az olduğuna işaret eder. rüyada avuç görmek, hoş ve temiz ise hayırlıdır. bazılarına göre avuç görmek günahtan el çekmeye işaret eder. rüyada avuçlarını birbirine sürdüğünü görmek, iki biçimde tabir edilir, ferah ve sevinç, faydasız bir şeyle uğraşmak. elinin arkası ile öteki elinin içerisine vurduğunu görmek ve zarara ve tatsızlığa delalet eder. rüyada avuç görmek, altı şeye yorulur: haramdan uzak durma, kahramanlık, başkanlık, evlat, mal, zevk ve içki. avuç içerisinde çok veya az temizlik ve pislik, bu altı şeyle kıyaslanarak yorumlanır. caferi sadık (r. a.) da bu rüyayı şu şekilde yorumlamıştır. rüyada avucunun geniş olduğunu gören kişinin rızkı bol olur. malı ve parası artar. zenginliği yanısıra cömertliği ile de ün yapar. avucunun dar olduğunu görmek de bunun tersi ile yorumlanır.

ayrüyada ay görmek, adaletli bir başkana, büyük bir alime, hoş bir kadına ya da yalancı bir adama delalet eder. gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanısıra görse, o kimse ayın parlaklığı oranında birisiyle evlenir.

ayakkişinin rüyada ayak görmesi, ana, baba, rızık, servet ve yolculuk ile tabir olunur. rüyada görülen ayak servetin devamına, iyi ve hoş amele, işlerin sağlam tutulmasına ve itimada delâlet eder. asi ve günahkar birinin ayağını hoş görmesi, tevbe etmesine ve yüce allah'a yönelmesine delâlet eder.

ayak bileziğirüyada görülen ayak bilezikleri, erkek çocuktur. bir kadın rüyada üstünde altın bilezikler olduğunu görse, o kadın korkudan emin olur. şayet kocası yoksa, cömert bir kimse ile evlenir ve kocasından hayır görür. üstünde altın veya gümüşten bilezikler olduğunu gören kimse üzüntülü, kederli veya hapis olur.

ayazrüyada ayazda kalıp donmak, üşümek, işleriniz bozularak geçim arlığına uğrayacağınıza ve bu halin uzun süre devam edeceğine işarettir.

ayçiçeğirüyada ayçiçeği görmek, şansınızın bir süreonra açılacağın ve mutlu günlerin arefesinde olduğunuza işarettir.

aydınlıkbir kimsenin sırrının rüyada aydınlığa kavuşması, o kimsenin nefret ettikten sonra alışmasına, zarardan sonra fayda görmesine veya ümidini kesdikten sonra çocuğu olmasına delalet eder. rüyada ışık görmek, aydınlığa, elçiye veya ilme delalet eder.

ayetlerayetler'iki türlüdür: rahmet ayetleri, azab ayetleri. bir kimsenin rüyasında rahmet ayetleri görmesi veya okuması, allah'ın rahmetine delalet eder ve o kişi için saadettir. müjdeleyici ayetleri görmek, müjdelemeye delalet eder. bir adam rüyada rahmet ayetini okuduğunu, fakat azab ayetine geldiğinde kendisine bir azab ayetinin okunması zorlaştığını görse, ferah ve selamete kavuşacağına delalet eder. (rüyada ayefülkürsi'yi okumak veya okunduğunu işitmek, rüya sahibinin gönül nuruna, ilim, hikmet, takva ve vera ehli biri olduğuna delalet eder. zira ayetü'l kürsi ismi a'zamdır. )

aygırrüyada aygır görmek iş hayatına ait olarak yorumlanır. aygır, rütbe sahibi zengin bir kimsedir. rüyada bir aygırı bir kısrakla oynaşırken görmek, yaşamda büyük değişikliklerle karşılaşılacağına ve yakında çok zengin bir kimse ile iş yapacağına işarettir. rüyada bir aygıra sahip olduğunu gören, varlıklı bir kişi ile dostluk kurarak ondan faydalanır ve işlerini yoluna koyar.

ayıpkişinin rüyada ayıp olan bir şeyi yapması, kötü ahlak ve yaramaz sıfatlar ile tabir olunur ?

aylıkrüyada çalışma karşılığında aylık fiyatını aldığını görmek, borçlu olduğuna ve bu borçtan bir türlü kurtulamadığına yorumlanır. aylığı vaktinde aldığını görmek dertten kurtulmaya, geç almak ise üzüntüye işarettir.

aynarüyada aynanın görülmesi, hayal ve gurur ile tabir olunur. aynanın kadına delalet ettiği de söylenir. rüyada cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kişi, hüzün, keder ve dertten halâs olur. bekâr bir kimsenin rüyada aynaya baktığını görmesi, evleneceğine delalet eder. rüyada altından bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile tâbir olunur.

ayran içmekrüyada ayran içmek, gönül ferahlığına kavuşmaya yorumlanır.

ayvakişinin rüyada ayva görmesi, hastalıklara delalet eder. hasta birinin rüyada ayva yediğini görmesi şifa ile tabir olunur. rüyada ayva sıktığını gören kişinin ticaret maksadıyla yolculuğa çıkacağına delalet eder. ayva ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen ihtiyatlı bir kimse ile tabir olunur..

azarüyada vücut azalarında fazlalık görmek zenginliğe işarettir.

azad etmekrüyada azad etmek, kurbana delalet eder. rüyada kendisini azad ettiğini gören kimse, kurban keser. hanımını azad ettiğini gören kimse hanımını boşar.

azaprüyada azap çektiğini görmek, büyük bir rahata kavuşmakla yorumlanır.

azarlamakişinin rüyada azaklanması, vakar ve tazim ile tabir olunur.

azgınlıkrüyada azgınfık etmek hayra yorulmaz. bu rüya, dince fitneye, doğruyu ve hakkı müdafaadan dönmeye delalet eder.

azıkrüyada azık görmek, kısmete yorumlanır. rüyada azık torbasından birşeyler çıkarmak veya torbaya bazı yiyecekler koymak, bir yerden bir kısmet alacağına işarettir. azığının azaldığını veya bittiğini görmek, kısmetinin darlığına delalet eder. azığının bol olduğunu görmek bu rüyanın aksi ile yorumlanır.

azilrüyada birisinin görevinden azledildiğini görmek, evliler için boşanmaya veya iş değiştirmeye işarettir.

azrail(a. s. )rüyada azrail (a. s. )'ı güler yüzlü görmek, şehid olmaya; öfkeli bir halde görmek ise, tevbe etmeksizin ölmeye delalet eder. rüyada azrail (a. s.) ile güreştiğini veya ona galip geldiğini gören kimse, hastalıktan kurtulur. azrail (a. s. )'ın kendisine galip geldiğini gören kimse ölür. bazı yorumcular, rüyada azrail (a. s. )'ı gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer, dediler. bazı yorumcular ise, o kimsenin bu rüyası büyük bir korkudur, dediler. azrail (a. s. )'i görmek, cemiyeti dağıtmaya ve hiç bir kimseyi himayesi altında tutmamaya, hastaların ölmesine, binaların yıkılmasına, yangın çıkmasına, korkunç haberlere ve bunlara benzer feryat, figan ve dövünmeyi icap ettiren şeylerin meydana gelmesine delalet eder. azrail (a. s. )'i görmek, bazan da borçlara, kazancın durgunluğuna, işsiz kalmaya ve çalışmamaya işaret eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder