?

Ruya tabirleri sozlugu - b

Rüya tabirleri sözlüğü - b

(Tabirler harf sırasına göre alt alta listelenmektedir.)
Aradığınız terimi ctrl ile f tuşlarını kullanarak da bulabilirsiniz.

babakişinin rüyada babasını görmesi, muradına erişeceğine delalet eder. anne, baba, dede ve akraba görmek, hayır ile tabir olunur. zaman zaman da kişinin babasını görmesi, ummadığı yerden gelecek rızka delalet eder. rüyada baba tarafından sevildiğini ve okşandığını görmek, tüm bela ve musibetlerden uzak kalmaya delalet eder.

bacarüyada baca görmek ferahlıktır. evinin bacasını tüter görmek; ferah, bolluk ve nimete işarettir. fabrika bacası görmek, işinde büyük gelişme olacağına işarettir.

bacakrüyada görülen bacaklar, insanın ömrünü ve geçimini temsil ederler. rüyada baldırının demirden olduğunu gören, kimsenin, ömrü uzun olur. bacaklarının camdan olduğunu gören kimsenin eceli yaklaşır. rüyada bacaklarının birini çekip, diğerini uzattığını ve bacaklarını birbirine dolaştırdığını gören kimsenin, eceli yaklaşır veya korkunç bir işe düşer. ya da o şahıs yalancı olur. bir kimse, bir kadının bacağını görse, sonra onu tanışa, o şahıs gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir. rüyada bacağının açıldığını gören kadın, bulunduğu durumdan daha alasına ve elinde bulunmakta olan şeyden daha hayırlısına kavuşur. bir kimse, bir kadının bacağını görse, sonra onu tanışa, o şahıs gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir. rüyada bacağının açıldığını gören kadın, bulunduğu durumdan daha âlâsına ve elinde bulunmakta olan şeyden daha hayırlısına kavuşur. rüyada bacaklarının çok kıllı olduklarını gören kimse, çokça borçlanır. bacak insanın mal ve geçimidir. bundan dolayı bacağının demirden olduğunu gören kimse uzun ömürlü ve zengin olur. bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimse, geçimi hususunda zayıf ve tembel olur. rüyada bacağında noksanlık görmek, şahsın, güvendiği malında meydana gelecek noksanlığa yorumlanır. bazan da bu noksanlık o şahsın ömründe olur. rüyada tek ayağı üstünde yürüdüğünü gören kimsenin, malının yarısı gider. iki bacağının da kırıldığını gören kimsenin tüm malı gider. bir şahsın rüyada bacaklarını hoş ve etli olduğunu görmesi, o şahsın hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının kendisine göndereceği şeyin iyiliğine yorumlanır. rüyada bacak görmek, yolculuğa yorumlanır. rüyasında bacaklarının ağrıdığını görmek, düşündüğü yolculuğa çıkamayacağına; bacaklarında kırık olduğunu görmek çıkacağı yolculuktan geç döneceğine; bir bacağının kesik olduğunu görmek, bir yolcu bekliyorsa gelmeyeceğine veya geç geleceğine; iki bacağını kesik görmek beklediğinin öldüğüne; koltuk değneği ile yürüdüğünü fakat bacaklarının titrediğini görmek, hastalanacağına; bacakları üstüne bir sargı sardığını görmek, uzak bir yerden bir haber alacağına ve bir yolcusunun geleceğine işaret eder.

bacanakrüyada bacanak görmek, ailede tartışma çıkacağına veya size yararı dokunan biri ile aranızın açılacağına işarettir.

badanarüyada evine badana yaptırmak, ruhen ferahlamaya ve yeni elbiseler almaya yorulur. badanayı bizzat kendiniz yapıyorsanız işleriniz rast gider ve yaşamda sağlam adımlarla yürürsünüz. odasına renkli bir badana yaptırdığını görmek, sevinecek bir haber almaya; badana yaparken kireçlerin odasının her tarafına yayıldığını görmek, umulmadık bir yerden büyük bir haber almaya işarettir.

badembir kimsenin rüyada badem görmesi veya badem şerbeti içmesi, rahatlık ve rızka delalet eder. bazan da badem ağacı görmek, cimri ve tuhaf bir adama delalet eder. bir insanın. rüyada badem görmesi, hastalıkların sona ermesi veya vazifeden alınmakla tabir olunur. ve yine rüyada badem yediğini gören kimsenin bu rüyası, vücudunun sıhhatine ve eline geçecek bir mala delalet eder. bazı kere de bademin tatlısı imanın halâvetine, acısı da doğru söze delalet eder.

bademcikrüyada bademcik hastalığına tutulmak, düzensiz hayatınızın değişmeden devam edeceğine işarettir. bademcik ameliyatı geçirmek ise dertleri atmak yoluyla başarı elde edeceğinize yorulur.

bağırmakrüyada bağırdığını görmek, bir aksaklığın önceden görüleceğine yorulur.

bağırsakrüyada karnından bağırsak çıktığını görmek, ölüme veya sırların açığa çıkmasına işarettir. evliler için ise şiddetli geçimsizliğe veya boşanmaya yorulur. bağırsak yediğini gören, bir yetimin veya kendisine emanet bırakılan malı yer.

bağlamakrüyada bir şey bağlamak iyi değildir. dertlerinizin bir müddet devam edeceğine, zahmetli bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

bağlanmakrüyada iki elinin birbirleriyle bağlanmış olduğunu görmek, kudretsizlikle yorumlanır. bir kimsenin iki elini bağlamak onu iktidardan düşürmektir. iki elinin birisi tarafından bağlandığını görmek, o kimse vasıtasıyla iktidarının elinden alınacağına işarettir. iki elini bağlı görmek, aptallığa delalet eder.

baharrüyada bahar mevsimini görmek ferahlık ve aşkta mutluluktur.

bahar çiçeklerirüyada bahar çiçekleri toplamak, rızkın artmasına, iç sıkıntılarınızın dağılması e kalbinizleyip arzularınızın gerçekleşmesi ile tabir edilir. ayakaltında n bahar çiçeklerini görmek, hayal kırıklığına uğrayacağınıza ve talihinizin yolunda gitmeyeceğine işaret eder.

baharatrüyada baharat görmek, çok hoşsohbet ve keyif verici fakat bir o kadar da size maddi olarak yük olan, miskin bir yakınınıza işaret eder. bir başka yoruma göre ise rüyada görülen baharat hastalığa veya bir yabancının size zararı dokunacağına işarettir.

bahçerüyada bahçe düzelttiğini gören uzun ömürlü olur. meyve ağaçları ve çiçeklerle süslü bahçe görmek özellikle bekarlar için çok hayırlıdır. nişanlanma veya evlenmeye işarettir.

bahse girmekrüyada bahis oynamak, hatalı bir iş yapmanın hesabını vermeye çağırılmaya işarettir.

bakanrüyada bakan görmek, devlet kapısında bir işinizin olacağına yorumlanır.

bakirerüyada bakire görmek, kişisel kabiliyetlerin gelişmesi ve takdir edilmesi anlamındadır. rüyayı gören bakire ise birlikte olacağı insandan hakettiği saygıyı göreceğine işarettir.

bakkalrüyada bakkal görmek, halkın mal ve sırlarına vakıf olan biri ile tabir olunur. bazı kere de bakkal görmek: evlad, zevce, mal ve gelecekteki kazanca delâlet eder.

baklavarüyada baklava görmek, güçlükle kazanılan paraya yorulur. baklava yemek ve yapmanın yorumu da böyledir ancak rastlanan zorlukların sonu iyi gelir. rüyada baklava yediğini görmek, müjdeli bir haber almaya da yorulur. bir tepsi baklava satın aldığını görmek, emlak sahibi olmaya delalet eder.

balkişinin rüyada bal görmesi, helal bir mala veya helal bir mirasa delalet eder. yine bal görmek din ye iman şevkine, kur'ân okumaya ve hoş amele delalet eder. dünya ehli için bal görmek, zahmetsiz elde edilecek rızık ile tabir olunur. bir insanın gökten bal yağdığını görmesi; dine olan samimiyetine ve umumi bir berekete delalet eder.

balçıkbalçık görmek; ağır bir mesuliyet altında kalacağınıza, balçığın sıvaşması durumunda etrafınızın kötülüğünüzü istemesine yorumlanır.

baldızrüyada baldız görmek, asılsız ve maksatlı bir dedikodu yüzünden karınızla aranız açılacağı hususunda size bir ihtar sayılır.

balerüyada bale yaptığınızı veya bale seyrettiğinizi görmek, romantik duygular içerisinde olmaya ve sevginin karşılığını almaya işarettir.

balıkbir kimsenin rüyada balık görmesi, mal ve ganimet ile tabir olunur. ufak küçük balıkları görmek ise keder ve üzüntüye delalet eder. bir insanın rüyada canlı balık yediğini görmesi, mülke nail olacağına delalet eder. rüyada karadabalık avladığını görmek, günaha delâlet eder. ibn kesir'e göre, rüyada gayet büyük ve iri bir balık tuttuğunu görmek, büyük bir aileye mensup bir kadın ile evlenmeye delalet eder. kişinin rüyada balık sattığını görmesi, kendisi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate delalet eder. rüyada balık yağı görmek veya içmek kadın tarafından gelecek mal ile tabir olunur. ibni şirin; rüyada tuzlu balık görmek keder ve gamdır. tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için yola çıkmaya delalet eder, demiştir. bir insanın kendisine gökten kızartılmış balık indiğini görmesi, duasının makbuliyetine, düşmanına karşı zafer bulmaya, kadr ve şanının yüce olmasına delalet eder. bazı kere de büyük balık görmek, salihlerin mescidi, abidlerin meclisi olarak tabir olunur

balık ağırüyada balık ağı görmek geçinme, arzuların gerçekleşmesine ve ilme yorulur.

balinarüyada balina balığı görmek; o sene zarfında hayatınızın büyük güçlüklere maruz kalacağına ve işlerinizin hep ters gideceğine, eğer gurbette bir yakınınız varsa onun da uzunca bir vakit yanınıza dönmeyeceğine, balina avlayan balıkçılar görmek; ummadığınız bir kimsenin teşviki ve yardımıyle kendinize mevki ve şöhret yapacağınıza, balina yağı içmek güçlü bir bünyeye sahip bulunduğunuza, hiç hastalanmayacağınıza işarettir. kendinizi balina avlarken görmek; çok yakın bir vakit zarfında epeydir görmediğiniz bir tanıdığınızı göreceğinize, kendinizi balık yutmuş olarak balinanın midesinde görmek uzun vakit içerisinde bulunduğunuz sıkıcı vaziyetten kurtulacağınız hususunda size işaret sayılır.

balkonrüyada balkonda olduğunuzu görmek, güvenceden yoksun olduğunuz veya bütün dostlarınıza aynı biçimde inanmakla kusur yaptığınız biçiminde yorumlanır.

balonrüyada balon görmek, asılsız haberlerle yorumlanır. rüyada balon görmek boş ümide işaret eder. rüyada bir balonu şişirdiği halde şişmediğini görmek, beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine; balon şiştiği ve ağzını açık bıraktığı halde içerisinden havasının çıkmadığını ve balonun sönmediğini görmek, kazanacağı paraların ona bir fayda getirmeyeceğine; şişirdiği balonun patladığını görmek, ticarette zarar edeceğine; hastası varsa daha fazla hastalanacağına; yolcusu varsa gelmeyeceğine; memur ise işinden ayrılacağına işarettir.

baltakişinin rüyada balta görmesi, imdad, yardım ve rızka delalet eder. balta görmek, erkek çocuk ile de tabir olunur. yine rüyada görülen balta, emanet, emniyet, kuvvet ve dinde kavi olmağa delalet eder. bazan da balta, izzet ve saltanata, ticaret erbabı için kazanca delalet eder.

balyozrüyada görülen balyoz, ağır ve yorucu bir işin habercisidir.

bandorüyada bando mızıka dinlemek; hayırlı bir habere ve sevince, bandoda bizzat bir aleti çalmak; beklediğiniz haber ve mektubu tez zamanda alacağınıza işarettir.

bankarüyada bankaya para yatırmak, hayır ve berekete yorulur. bankadan para çekmek, elden para çıkacağına; banka görmek ise gelirinizin emniyette bulunmasına işarettir.

banknotrüyada kağıt para görmek, kazanca yorulur.

banyorüyada banyo görmek iyi gelişmelere yorulur. hamamda banyo yaptığınızı görmek, sevdiklerinizin hakkınızda ileri geri konuşmasına işarettir. deniz banyosu yapmak, hastalıktan tamamen kurtulmayla yorumlanır. akarsuda banyo yapmak, hayallerinizin gerçekleşmeyeceği fakat yine de hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğinize işarettir. bulanık suda banyo yapmak iyi değildir. hastalığa ve sıkıntıya yorulur.

bardakrüyada bardak görmek ahlakınızdan şüphe edilmesine yorulur. rüyada dolu bardak görmek, iyi habere ve hediyeye, boş bardak görmek ise tatsız habere ve kalp kırıklığına işarettir. bir yoruma göre rüyada bardak görmek, dünya ve ahiret işlerinde çekilen sıkıntı veya görülen mutlulukla yorumlanır. rüyasında su dolu bir bardağı elinde tutan, bol bir kısmetle müjdelenir. bardağında kırmızı renkli bir sıvı olduğunu görmek, eşinin rahatsızlanacağına; bir bardak su doldurduğunu fakat suyun bardağı doldurmayıp dibinden aktığını görmek, elindeki parasının beceriksizlik yüzünden eriyip biteceğine; bardağın tatlı bir şerbetle dolduğunu görmek, büyük bir mirasa konacağına; bardağı elinden düşürerek kırdjğını görmek, malının elinden çıkacağına; bardağın yarıya kadar su ile dolu olduğunu ve bu suyu içtiğini görmek ise beklediği bir paranın ancak yarısının eline geçeceğine işarettir. bazı yorumcular da; rüyada bardak görmek, kısa bir vakit sonra feraha kavuşacağınıza ve bu sebeple bir hizmetçiye gereksinim duyacağınıza işarettir. toprak bir bardaktan su içtiğinizi görmek, eski bir davanızın lehinize sonuçlanacağına ve çok oranda mala kavuşacağınıza işarettir. bir bardağı kırdığınızı görmek ise fena bir haber alıp üzüleceğinize işaret eder.

barışmakrüyada dargın olduğunuz kimselerle barıştığınızı görmek, aranızdaki dargınlığın daha da kesinleşeceğine yorulur.

basamakrüyada basamak çıkmak veya atlamak, iş ve ale hayatınızda muhtelif tehlikelerle karşılaşacağınıza fakat bunları kısa zamanda atlatacağınıza işarettir. bir basamakta oturduğunuzu görmek; kısa bir vakit için talihiniz ve şansınızın kapanacağına işarettir.

basımevirüyada bir basımevi görmek; daima her işinizde uyanık olmanız ve tetikte bulunmanız hususunda size bir ihtar sayılır. kendinizi bir basımevinde çalışırken görmek; çok içinize kapanık bir insan olduğunuzu bu sebeple de pekçok fırsatları elinizden kaçırdığınızı gösterir.

basketbolrüyada basketbol oynandığını görmek, bir sevdiğinizden hediye veya hoşunuza gidecek bir şey almaya yorulur. rüyada kendiniz basketbol oynuyorsanız, yakında bir işiniz istediğiniz gibi sonuçlanacak demektir.

baskülrüyanızda baskül görmek; ehemmiyetsiz sandığınız ve üstüne düşmediğiniz bir meseleden dolayı başınıza türlü cezalar geleceğine işarettir. baskülde bir şeyler tartmak; elinizden büyük bir oranda para ve mal çıkacağına fakat bunun size yararı olacağına işarettir. baskülde kendi kendinizi tarttığınızı görmek; yaşamda kaybettiğiniz fırsatların tekrar elinize geçeceğine işarettir.

bastonrüyada değnek veya baston görmek: elem ve kedere, yürürken buna dayanmak; kötürümlüğe işarettir. değnekle bilmediği bir adama vurmak; kârlı iyi bir alışveriş ve hayırlı bir havadis. kırık bir baston veya değnek görmek adınızın nahoş bir hadiseye karışacağı hususunda size bir ikazdır.

başakrüyada bir tarlada buğday veya arpa başağı görmek, hayırlı bir evlada sahip olacağınıza işarettir. tarlada başakları demet durumuna getirmek, çocuklarınızdan bir veya birkaçının askerlik veya evlenme işleriyle uğraştığınıza yorumlanır. tarladan başak toplayarak bir araca yüklediğiniz görmek, çocuklarınızdan birisinin askerlik, evlenme veya memuriyet sebebiyle evden ayrılacağına işarettir.

başını taşa vurmakkişinin rüyada başını taşa vurduğunu görmesi, iyi bir hal değildir. büyük bir günahın ve nedamete delâlet eder. namazı terk etmekle de tabir olunur.

başkanrüyada kendinizi bir kuruma, bir daireye, veya bir yere başkan olduğunuzu görmeniz, yükselme hırsınızın çok olduğuna, fakat bu arzunuzun size faydasından çok zararı dokunacağına işarettir. rüyada bir başkan ile tanışıp konuştuğunuzu görmek ise arkadaşlarınızla, dostlarınızla veya iş ortaklarınızla aranızda büyük anlaşmazlıklar çıkacağına yorumlanır.

başörtüsübaşörtüsü bayanların ziynetidir. rüyada görülen başörtüsü, hanımın efendisine delalet eder. rüyada başörtüsünün genişlediğini görmek, kocanın halinin genişliğine delâlet eder. yine başörtüsünün sıkılığı kocanın malının çokluğuna, beyazlığı da din ve rütbesine delâlet eder. bir kimsenin rüyada başına tas giydiğini görmek, nefsin kötü arzularından muhafaza edileceğine delalet eder. çelikten tolga giydiğini görmek; kuvvet, izzet, makam ve ikbâl ile tâbir olunur. kirmani demiştir ki: rüyada başa giyilen taç evlada işarettir. çünkü evad baba için taç gibidir.

başyazarrüyada bir yayın organının başyazarını görmek, son derece parlak ve mutlu bir yaşamın arifesinde olduğunuza işarettir. bir gazetenin başyazarıyla tanışmak, iş hayatınızda yükselmeyle yorumlanır.

batakhanerüyada batakhane görmek iyi değildir. bir yakınınız tarafından çok kötü tuzağa düşürülmeye, dolandırılmaya işarettir.

bataklıkrüyada görülen bataklık engel ve zorluk anlamına gelir. bataklığa saplandığınızı görmek, çalışmamakta ısrar ettiğiniz durumda yoksul düşmeye yorulur. bataklıktan sıyrılıp çıkmak ise mütevazi bir ilerlemeye işarettir.

bataryarüyada bir bataryanın ateş ettiğini görmek, etrafınızın güvenilmez insanlarla çevrildiğine işarettir. rüyada bir top bataryası görmek, sizi çok mutlu edecek bir haberle tabir olunur.

battaniyerüyada battaniye görmek, bekarlar için hayırlıdır. rüyada yırtık ve kirli battaniye görmek, hayat arkadaşı kadın veya erkeğin ahlaksızlık etmeye başlamasına ve rüyayı görene vefa ve sevgisi kalmamasına işaret eder.

bavulrüyada dolu bir bavul görmek, pek yakında hayırlı bir yolculuğa çıkmaya işarettir. boş bir bavul görmek, seyahati gelişi güzel bir engel yüzünde, yarıda bırakmaya yorulur.

bayılmakrüyada bayıldığınızı görmek, kötü bir haber almaya işarettir. bayıldıktan sonra ayılmak ise tesiri altında kalıp üzüldüğünüz bir olayın etkisinden kurtulmaya yorulur.

bayrakrüyada bayrak taşımak, büyük ve anlamlı bir ödül almaya yorulur. kendi bayrağını taşımak, şeref ve itibarın artmasına, bayrak açmak, rakiplerinizin hakkından geleceğinize, bayrağı bir top üstüne çekilmiş görmek, heyecanlı saatler geçirmeye, bayrağı düşmüş görmek, aleyhinize çalışanların olduğuna, beyaz bayrak, dostane ilişkilere, büyük bayrak, evlenmeye, elden bayrak vermek ise rütbeden düşmeye işarettir.

bayramrüyada bayram görmek hayırlıdır. ramazan bayramı içerisinde olduğunu görmek, keder ve gamdan kurtulmaya, günlerin neşe ve sevinç içerisinde geçmesine işarettir. diğer dini ve milli bayramların yorumu da böyledir.

bazlamarüyada bazlama yapmak veya yemek, maddi açıdan ümidiniz gerçekleşmese de kısa bir müddet için rızkınızın bol olmasına işarettir.

bebekyeni doğmuş bir bebek görmek; gerek geçmişteki, gerek o anda yapmakta olduğunuz işle hiçbir suretle ilgili olmayan çok kârlı bir işe girişeceğinize alamettir. uyuyan bir bebek aşkta muvaffak olacağınıza ve bir yatırımdan iyi para kazanacağınıza işarettir.

bedduarüyada büyükleriniz tarafından beddua edildiğinizi görmek, evvelce işlediğiniz bir suçtan dolayı derin bir pişmanlık ve suçluluk hissi altında ezildiğinize işarettir. sizin bir başkasına beddua ettiğinizi görmek, hal ve hareketlerinizin etrafınızdakiler tarafından boş karşılanmadığına işaret sayılır.

bedevirüyada bedevi görmek, bugünlerde işlerinizin tam da istediğiniz gibi gideceğine yorulur.

bekarrüyada bekar bir kadın veya erkek görmek, evliliğe işarettir.

bekçirüyada mal bekçisini görmek, ilîm ve zikrullaha yorumlanır. bekçinin kendisini tuttuğunu ve hırpaladığını gören, hükümet tarafından zarara uğrar.

beklemekrüyada beklemek, müçtehidler için ilme, bazan da dindeki bozukluğa yorumlanır.

bel soğukluğurüyada belsoğukluğuna tutulduğunuzu görmek, sağlığın bozulmasına ve üzüntülü günler geçirmeye işarettir.

belediyerüyada belediye binası veya görevlisi görmek, çıkarlarınızı daha iyi korumaya veya politikaya atılmaya işarettir.

beraat etmekrüyada bir davadan beraat ettiğinizi görmek, yaptığınız bir hatadan dolayı çok üzgün olmaya ve bunu kimse farketmeden onarım etmeyi başarmaya işarettir.

beratkendisine berat verildiğini gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.

berberbir kimsenin rüyada berber görmesi, sultan nezdinde insanların işini yapan bir adama delalet eder. berberde traş olmak, para harcamayı bilmemeye, ihtiyacınız olan şeyleri unutup faydasız şeyler almaya yorulur. karınızı berberde saçlarını yaptırırken görmek, ihmalkarlıktan dolayı eşinizle ilişkinizin yıpranmasına işarettir.

bererüyada başınızda bere görmek, takıntılarınızdan kurtulmaya ve kutlu günlerinizin yakın olduğuna delalet eder.

bereketli mahsülrüyada mahsulün bereketli olduğunu görmek hayırlıdır. bu günlerde girişeceğiniz işlerde başarı gösteren olmaya ve hayatınızın güzelleşmesine işarettir.

besmele-i şerifebir insanın rüyada besmeleyi hoş bir hat ile yazılmış görmesi, ilme, hidayete ve besmele'nin bereketi ile bol rızka delalet eder. kişinin rüyada besmele'yi altınla yazılmış görmesi, rızka, tâat ve ibâdetle toplanmağa ve inançlarının halisliğine delalet eder. bazı kere de iyi ve hoş bir biçimde yadedilmesine delalet eder. rüyada demir kalemle besmele yazdığını gören kimse hoş ve sevaplı bir işe girişir ve başarı gösteren olur. bir insanın rüyada besmele'yi okuduğunu veya okunulduğunu görmesi, yüce allah tarafından malında berekete, rızkında devama, duasının kabulüne delalet eder. rüyada besmeleyi sürekli okuduğunu görmek, indi ilahide makbul, dünya ve ahirette övülmüş ve insanlar nezdinde mükerrem olmaya delalet eder.

besterüyada kendinizi beste yaparken görmek, zekanın parlaklığına ve fakat bunun yerinde kullanılıp geliştirilmediğine yorulur. bu rüya aynı zamanda içerisinden çıkılması güç bazı hesaplar yapmaya ve bu sebeple de sıkılmaya işarettir.

beşi bir yerderüyada beşibiryerde takmak veya size takıldığını görmek, mal mülk sahibi olup enginleşmeye işarettir.

beşikbir insanın rüyada beşik aldığını veya beşikte olduğunu görmesi, hayır ve berekete delalet eder. bazı kere de beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya delalet eder. çünkü beşik ufak çocukların çığlık attığı bir şeydir. denilmiştir ki: rüyada beşik yapmak, almak, kendisine hediye edilmek hayırdır. zevceye, evlada delalet eder

beyaz renkrüyada yanağının beyaz olduğunu görmek, izzet ve ikrama delalet eder. ve yine rüyada bir badanacıyı görmek, terziye, şöhrete, şerefe, yüceliğe, iyilik ve güzellikle anılmaya, işleri düzgün ve doğru yapan bir kimseye delalet eder.

beyincaferi sadık hazretlerine göre rüyada beyin görmek üç vech ile tabir olunur: gizli mal, keskin ve güçlü akıl, makbul hayır.

beytullahrüyada beytullah'ı görmek, allah indinde makul bir insan olmaya ve düşmanlarınızdan korunmaya delalet eder. beytullah'ın içerisine girip ibadet etmek. dünyaya ve ahiret'e ilişkin bütün arzularınızın yerine geleceğine işarettir.

beytü'l mukaddesbir adı da "mescidi aksa" olan o mübarek yeri görmek hayır ve saadettir. bir kimsenin kendisini mescidi aksa'da görmesi, günahlardan temizliğe, hayır ve berekete, ibadet ve hakkın taatine nailiyete delalet eder. caferi sadık (r. a.) demiştir ki: rüyada mescidi aksa'yı görmek dört vech ile tabir olunur: a) bereket, b) mağfiret, c) kanaat, d) rahat. bir insanın mescidi aksa'da kur'an okuduğunu görmesi, saadet. namaz kıldığını görmek, peyamberlerle haşrolmaya delalet eder

bıçakrüyada bıçak görmek; dostlukla tabir olunur. bir bıçak satın almak; dargın olduğunuz bir dostunuzla barışmağa, bıçak taşımak; çevresinde dostları bulunup, emniyette olduğuna, birisine bıçak vermek; onunla sarsılmaz bir dostluk tesisine, bıçakla yaralamak; faydalı bir yardıma erişmeğe, birisini yaralamak ise ona hayırlı bir hizmette bulunmakla yorumlanır.

bıldırcın kuşurüyada görülen bıldırcın kuşu, allah (c. c.) tarafından gönderilecek hoş rızıktır. bıldırcın kuşu görmek, bazan da küfranı nimette bulunmaya, rütbenin elden gitmesine ve geçimin darlığına yorumlanır. rüyada bıldırcını yuvasından çıkarmak, evinizde bir kavga çıkacağına ve sıkıntıya işarettir. bıldırgın yemek; evlenmeye, bıldırgın öldürmek ise düşman kazanmaya yorulur. bıldırgınları küme durumunda görmek, o yıl darlık çekmemeye, bıldırcını kafeste saklamak ise size zarar vermek isteyenlerin varlığına işaret eder.

bıyıkrüyada bıyık gören, genç bir hizmetçi veya sevgili bulur.

biberrüyada biber görmek, üzüntüye ve dikkatli olmak gerektiğine işarettir. rüyada biber satın almak, sıkıntılı günlere; başkasından biber almak, işyerinizde azar işitmeye; biber vermek, hastalıktan kurtulmaya işarettir. rüyasında yeşil biber yemek, dostluğuna güvenilir bir insan olduğuna, fakat yaptığı işten dolayı pişman olacağı anlamına gelir. biber hem iyi ve hem de kötüye yorumlanır. rüyasında biber turşusu yediğini görmek, eşiyle arasının açılacağına; kara veya kırmızı toz biberden yemeğine serptiğini görmek, acı bir haber alacağınıza delalet eder.

biberonrüyada bir bebeğe biberonla süt içirdiğini görmek bir yetimi sevindireceğine; biberona süt doldurduğunu görmek, bir yerden eline para geçeceğine; biberonun elinden düşüp kırıldığını görmek, beklediği bir menfaatin olmayacağına işarettir.

bilardorüyada bilardo oynamak, gönül meseleleriyle yorumlanır. oyunu kazanmak aşkta kazanmaya, oyunu kaybetmek ise aşkta üzülmeye işarettir.

biletrüyanızda bilet veya ona benzer şeyler görmek; yeni ve başarı gösteren işlere girişeceğinize, bilet sattığınızı görmek ise aşk bakımından büyük ızdıraplara delalettir.

bilezikrüyada bilezik taktığını gören yaşlı ise icazet ve hürmet bulur, genç ise sanat sahibi olur. bir kadına bilezik hediye etmek, dostluğunu istediğiniz bir kadından negatif karşılık almaya veya bir kadınla kurduğunuz ilişkinin size zor zamanlar yaşatacağına işarettir. altın bilezik, mirasa konmaya; gümüş bilezik, kazancınızın artmasına; birisine bilezik vermek, iyilik etmeye; kadında bilezik görmek, sevinçli haberlere veya dar günde yetişecek bir insana; bileziği kolda görmek, sıkıntı ve endişeye; ölüde bilezik görmek ise onun sizden razı olmasına ve yaptıklarınızla gurur duymasına yorulur.

bilmecerüyanızda bilmece hallettiğinizi görmek, mevkiinizi ve işlerinizi yükseltmek yolundaki gayretleri gevşetmemeniz ve mütemadi hamleler yapmanız gerektiğine işarettir.

binabir insanın rüyada kubbeler görmesi, şanı yüce ve kıymetli kimselerle dost olacağınıza delalet eder. yeni yapılmış bir binayı gören kişi, hiç umulmadığı yerden rızıklanır ve çok nimete erer. kişinin rüyada bir binaya başlayıp temelini attığını, binayı kuvvetlice yaptığını görmesi, ilim, velayet ve sanat ile tabir olunur. ibni şirin demiştir ki: eski bir binanın yeniye tahavvül eylediğini görmek, rızkın artmasına, hayır kapılarının açılmasına, sürür ve ferah husulüne. delalet eder. caferi sadık hazretleri de şu şekilde buyururlar: bina görmek sekiz vech ile tabir olunur a) zevce, b) zevç, c) zenginlik, d) emn ü emân, e) kolay bir geçim, f, mal, g) yüksek bir memuriyet. bir kimsenin rüyada resuli ekrem aleyhisselâm efendimizin mübarek ravzasını çamurladığını görmek, salih bir insan olduğuna delalet eder.

binmekbir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, nefsine uyar. şayet hoş biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur.

bir şey bulmakrüyada, bir şey bulduğunu görmek, ümit etmediği bir şeyin eline geçmesine delalet eder. rüyasında altın veya gümüş ve buna benzer kıymetli bir şey bulduğunu gören, dünyalığa kavuşur, fena bir şey bulduğunu görmek, iyi değildir. rüyasında yiyecek bir şey bulan geniş bir geçime nail olur. bulduğu şey elbise, kumaş veya eşya çeşidinden biri ise, eline ticaretten dolayı mal geçer. bir rivayete göre, gümüş veya altın bulmak zarara, kömür bulmak paraya, soğan ve sarmısak kabuğu gibi şeyler bulmak haram mala delalet eder.

birarüyada bira içtiğini görmek; boşuna zaman kaybedileceğine alâmettir.

birleşmekrüyada cinsel ilişki kurmak, faydaya ve yükselmeye işarettir.

bisikletrüyada bisiklet görmek ve bisiklete binmek; keder ve sıkıntı işaretidir. bisiklete dik bir yokuşa tırmanmak, mali sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza; eğer tepeden aşağıya iniyorsanız; mesut hayatınızı bazı fena haberlerin bozacağına işaret eder.

bisküvirüyada bisküvi yemek: rızkınız artarak maişet durumunuzun düzeleceğine ve kimseden korkunuz kalmayacağına işarettir.

bitrüyada bit görmek mala ve faydaya yorulur. rüyada bitlendiğini görmek, zengin olmaya ve yeni dostlar edinmeye, üzerinizden bit saçıldığını görmek, malınızdan başkalarının da faydalanmasına, bit hücumuna uğramak, mal ve kazancınızın gitgide daha da artmasına, üzerinizdeki bitleri silkip atmak, müsrifliğe ve paranızı çarçur etmeye, bit öldürmek ise bir dostunuzu kırmaya işarettir.

bodrumrüyada bodrum görmek, yaşantınızda mutluluk anlamına gelir. yiyecekle tıka basa dolu bir bodrum görmek, parasal bakımdan geleceğinizin garantileneceğine, uzun bodrum görmek, ihtiyarlığınızın mutlu ve zevkli geçeceğine işarettir. su ile dolmuş bir bodrum görmek, mahrem bazı sorunlarınızdan yabancılara katiyen söz aç(mamanız gerektiği anlamına gelir. bir başka yoruma göre ise rüyada bodrum görmek gönül azabıdır. kendisini karanlık bir bodrumda görmek, işlerinin kötüye gittiğine, bodrumda bir ışık yakıp etrafı incelediğini görmek, işlerini yoluna koymak için bir yardımcı aradığına; bodrumdan çıktığında gözlerinin aydınlıktan kamaştığını görmek, iyi bir habere veya işlerinin düzeldiğine işarettir.

boğarüyada boğa görmek; kuvvetli dost ve ahbaplarınızdan çok iyilik görerek feraha ereceğinize işarettir. iki boğanın birbiriyle döğüştüğünü görmek; hayatında vuku bulacak bazı farklılıklar sayesinde hayat seviyenizin yükseleceğine işarettir.

boğazlamakkişinin rüyada bir kavmi boğazlanmış olarak görmesi, murad ettiği şeyde işlerinin hayırla biteceğine delalet eder. yine bir adam rüyada, birisini bir başka kişinin kestiğini görse, kesilenin kesenden hayra nail olacağına delildir..

boğulmakbir kimsenin rüyada boğulmuş olduğunu görmesi, yüce allah'ın emir ve rızası olmayan bir harekette bulunmakla tabir olunur. berrak ve safi suda boğulduğunu görmek, çok mala erişmeğe delalet eder.

bohçarüyada bahça görmek sürprizlere işarettir. bohça kaybetmek, sevdiğinizin sizi terketmesine ve size ilişkin özel şeyleri açığa çıkarmasına yorulur. bohça taşımak, kalabalığa karışan ikiyüzlü bir kimseye, hamam bohçası, kötü alışkanlıklara, bohçayı birine vermek, başkalarının sözleriyle hareket ederek size zarar verecek işler yapmaya, bohça bağlamak, tehlikeli teşebbüslere, bohça dolusu kumaş görmek, servete kavuşmaya veya sevmeyerek de yapsanız iyi gelir getirecek bir işe, bohça ile para görmek, hayallerinizin gerçekleşmemesine, bohça çözmek, çok sıkıntılı ve gergin günler geçirmek pahasına borçlarınızı ödemeye ve itibarınızı tekrar kazanmaya işarettir.

boksrüyada boks maçı seyretmek, planladığınız işlerde hiçbir engele takılmadan başarı elde etmeye işarettir.

bol geçimbir insan rüyada geçiminin bol olduğunu görse, bu rüya, o kimse için üzüntü ve kederden kurtulacağına, sıkıntısının gideceğine delalet eder.

boncukrüyada boncuk görmek; hüzüne delalet eder. boncuk dizdiğini görmek; arka arkaya hoşa gitmeyecek hadiselerle karşılaşacağınıza, boncuk takmak; kendi tedbirsizliğinizle can sıkacak hadiselere sebep olmanıza işarettir.

borazanrüyada borazan, şöhrete, meydan okumaya ve düşmanı kaçırmaya yorumlanır.

borç senedirüyada birisinden aldığı borca karşılık, senet veya bono verdiğini görmek, bir hastalıktan dolayı hekimden reçete aldığına işarettir. kendisine verdiği bir para karşılığında borç senedi aldığını, gören uzun süre haberini alamadığı bir yakınından mektup alır.

borsarüyada borsa görmek, işlerinizin ciddi bir yolda ilerlediğine, sıkıntılarınızın biteceğine alamettir.

bostanbostan, halktan âlimler için camiye ve pazar yerine yorumlanır. abidler ve talebeler için, cami teşkilatından olan medrese gibi ilim evlerine yorumlanır. çünkü talebeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler. zenginfakir, salih ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve yorumlanır. meyve ve hasılat vakti bostana girmek, hayır ve rızka, bostana giren ölüyse, o kimse cennettedir. bazan bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, v üzüntü ve kederlerin gitmesine yorumlanır. bazan da yemeklere ve muhtelif yemekler bulunmakta olan düğün ziyafetine yorumlanır. rüyada bostan görmek, kadın ile tabir olunur. rüyada başka birine ilişkin bir bostanı suladığını gören zina suçu işler. kendisinin bir bostanı olup, pekçok meyveli ağacının içerisinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini gören, zengin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür.

boşanmaevli birinin eşini boşadığını görmesi hayırlı değildir. geçimin zorlaşmasına ve hayatının sıkıntılı ve debdebeli bir döneme girmesine işarettir. bir yoruma göre karısını boşadığını gören zengin olur. diğer yoruma göre ise işinden atılır. rüyada karı boşamak altı biçimde tabir olunur; zenginlik, ortaktan ayrılma, işinden ayrılma, ticaretini terk, malının elinden çıkması, istemediği bir şeyin olması. boşanma rüyası karı koca arasındaki bağın daha da kuvvetlendiğine işarettir. bekar bir kimse rüyada karısından boşandığını görürse, aşık olması muhtemeldir. genç bir kızın bu rüyayı görmesi onun evleneceğine işaret eder.

boykişinin rüyada boyunun uzun olduğunu görmesi, kuvvet, kudret ve zenginlikle iftihar etmeye delalejt eder.

boyamesleği boyacılık olan bir kimsenin rüyada boya kullanması, ni'mete, yardıma, düşmanı zelil ve hakir etmeye, korkudan emin olmaya delalet eder. rüyada saçı sakalı ağarmış olduğu halde, saçını sakalını kına ile boyadığını görmek, rüya sahibinin rütbe ve makamının yükselmesine delalet eder. rüyada kadının elini kına ile boyanmış görmesi, kocasının kendisine iyilik yapacağına delalet eder. kına, kadınlar için sevinç, hoş elbise, ferahlık, nimet ve ziynettir.

boynu vurulmakbir kimsenin rüyada boynunun vurulduğunu ve başının gövdesinden ayrıldığını görmesi, düşüncesinden, borcundan, dert ve kederinden kurtulacağına delalet eder. bazı kere de boynunun vurulduğunu görmek, erişilecek büyük bir mala ve servete delalet eder. bir kişi rüyada boynunun vali tarafından vurulduğunu görse, yüce allah'ın o kimseyi tüm üzüntü ve kederlerinden kurtaracağına ve her işinde ona yardım edeceğine delalet eder.

boynuna sarılmakkişinin rüyada bir başkasının boynuna sarıldığını görmesi, uzun ömre delalet eder. yine rüyada bir kimse ile kucaklaşmak, hoş konuşmaya ve hoş cevap vermeye delalet eder. bazı kere de kucaklaşmak, dostluğa, yolculuğa, sefere çıkmış birinin geri dönmesine, üzüntü ve kederlerin gitmesine delalet eder.

boynuzbir kimsenin rüyada boynuz görmesi, kuvvet ve menfaate delâlet eder. rüyada boynuzu olduğunu gören kişi düşmanına galip gelir ve onu kahreder. bazı kere de boynuz görmek; senelere, silâha, şöhret, mal ve evlada delâlet eder.

bozarüyada boza görmek veya içmek, birikimlerinizin size çok faydalı olacak bir durum için kullanılmasına işarettir. rüyada bozacıya gittiğini görmek, eski günlerde yardımınız dokunan bir kimseden bunun karşılığını görmeye yorulur.

bozgunrüyada bozguna uğrayan bir ordu görmek, halkın yaşantısının gitgide daha da zorlaşmasına ve ülkede bir müddet sonra yeni tartışmaların başlamasına işarettir.

böbrekrüyada böbrek görmek, yardımcı ile tabir olunur. rüyada iki böbreğinden birini kaybettiğini görmek, o kişinin yardımcısını kayedeceğine delalet eder.. böbreklerin her ikisini de kaybettiğini görmek, kalbin katılığı ile tabir olunur.

böcekrüyada böcek görmek, içinizi kemiren gizli bir endişeye yorulur. elinde veya vücudunda böcek dolaştığını görmek, yakın bir zamanda hayırlı bir haber alacağına işarettir. bir böcek tarafından ısırıldığını görmek, hasta olacağına; böceği öldürdüğünü görmek, işlerinin başkaları tarafından elinden alınacağına işarettir.

börekrüyada börek görmek, bolluk ve sevinçle yorumlanır. börek yaptığını görmek, iş için fırsat ele geçmeğe, börek yemek, umulmadık bir kazanca, mali yardımda bulunmağa, börek dağıttığını görmek, hayırlı bir işe alet olmağa işarettir.

budamakrüyada ağaç budamak, hayatınızdaki lüzumsuz yükleri budamaya ve daha sade ve mutlu yaşamaya işarettir.

buğdaykişinin rüyada buğday görmesi, meşakketle kazanılan şerefli bir mala delalet eder. rüyada buğday satın aldığını gören kimse, nimete, servete, berekete erişir. bir kimsenin rüyada buğday ektiğini görmesi, allah'ın rızası olan bir işe delalet eder. buğday ekip kan biçtiğini görmek, faiz yemeye delalet eder. bir adam rüyada yaş buğday yediğini görse; bu rüya, ibadet ve iyiliğe delalet eder. yeşil başaklar görmek, ucuzluk ve bolluk ile tabir olunur..

buğday satıcısırüyada bir kimsenin buğday satıcısını görmesi, malmülk sahibi şerefli ve muhterem bir zata delalet eder. rüyada para almaksızın buğday sattığını görmek, zühd ve takva ile tabir olunur. o kişi, allah'ın kedisine verdiği nimetlere şükreder.

buğday unubir kimsenin rüyada buğday unu görmesi, rızka delalet eder. pirinç unu da nimet ile tabir olunur. simit görmek, bekar kadın için dengi olan bir kocaya delalet eder.. bazı kere de buğday unu görmek; şerefli ilme, yolculuğa, mala, ticarete, kaleye, din ve hidayete ve hastalıklardan şifaya delalet eder. kişinin rüyada buğday ununu hamur ettiğini görmesi, akrabalarına kavuşacağına delalet eder.

buharrüyada buhar görmek, aşırıya kaçtığınız şeylerde işin kokusunun çıkmasına yorulur.

buhurrüyada buhur görmek, büyük bir insanın size yol göstermesi sonucunda hoş bir yaşama, ünlü bir isme ve iyi ahlaka kavuşmaya delildir. buhur yakmak iyi bir rızka ve bol bir geçime delalet eder.

bulamarüyada bulama yemek, istemeden karışacağınız bir olayın başınıza dert açmasına fakat sonunun iyi geleceğine işarettir. rüyada bulama yapmak ise bir iftiraya uğramaya yorulur.

bulaşıkrüyada bulaşık yıkadığınızı görmek, bazı kederli hadiselerden kurtularak aydınlık ve refaha kavuşacağınıza delalettir.

buldog köpeğirüyada görülen buldog köpeği sadık bir arkadaşa yorulur. rüyada bir buldog köpeğinin kendisine saldırıp ısırdığını görmek, düşmanlardan zarar göreceğine işarettir. buldog köpeğinin kendisine saldırdığını fakat onu taş veya sopa ile uzaklaştırdığını görenin düşmanlarından korkusu olmaz.

bulgurrüyada bulgur yapmak, bile bile zarara görmeye; bulgur satın almak dikkatli olunmazsa zarara girileceğine ve bulgur görmek de kötü habere yorumlanır.

bulmakrüyada bir şey bulmak genellikle iyiye yorulur. rüyada yiyecek bir şey bulmak, geçimde bolluğa işarettir. altın gümüş bulmak, zarar ziyan demektir. kömür bulmak, zenginlik ve bolluk işaretidir.. eşya bulmak, işteki iyi kazancıdır. soğan sarmısak bulmak, haram maldır. çirkin ve faydasız şeyler bulmak, yine bu özelliklerle yorumlanır, hayırlı değildir.

bulutbir kimsenin rüyada bulut görmesi, tüm insanlığın hayat ve kurtuluşu olan islam ile tabir olunur. zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan allah'ın rahmetine sebeptir. bazan da bulut görmek, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder. rüyada bulutların üzerine bindiğini görmek, saliha bir kadına delalet eder. ve yine buluta bindiğini gören kimsenin, işi ve şansı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur. ibni şirin demiştir ki: semada bulutları öteye beriye sevkettiğini gören, ulemâ ve hukema ile sohbet eder. havada bir bulutu tutup yere getirdiğini görmek ilim sahibi olmaya delalet eder. bir kimsenin kendisini bulut gölgesinde görmesi, o sene çok hayır ve berekete ve nimete ereceğine delalet eder.

bursrüyada gelişi güzel bir şey için burs aldığınızı görmek, azimli davranmak suretiyle insanlardan takdir görmeye ve başarıya ulaşmaya yorumlanır.

burunbir kimsenin rüyada burun görmesi, mal, evlat, baba, kardeş gibi iftihar edilecek şeylere delalet eder. danyal aleyhisselâm demiştir ki: bir kimsenin rüyada burun görmesi, makam, murad ve ömür ile tabir olunur. ibni şirin de şu şekilde dedi: rüyada burnundan bir şey aktığını görmek, kadri yüce bir zattan hayır ve menfaate delalet eder. kişinin rüyada hoş kokular kokladığını görmesi, mevki ve itibarının yüksek olacağına delalet eder. bir kişinin rüyada burnunun kanadığını görmesi, günahlardan temizleneceğine delalet eder. keza burnunun kanının yol üstüne damladığını gören kimse, malının zekatını verir ve fakir fukaraya tasaddukta bulunur.

buzrüyada kocaman buz parçaları görmek nahoş bir durumun hiç beklenmedik bir anda gelecek iyi bir haberlerle lehinize halloluvereceğine delalettir. bardakta buz görmekbir müsabakada derece veya mükafat alacağınızı gösterir. eriyen buz görmek değersiz bir iş için boş yere gayret sarfedeceğiniz manasına gelir,

bülbülbülbül kuşu görmek, mal sahibi zengin bir erkeğe, yahut neşeli zengin bir kadına delalet eder. bazı yorumcular, bülbülü, kur'an okuyan bir çocuk ile yorum etmişlerdir. rüyada bülbülü kafeste görmek, aile içerisinde çıkacak huzursuzluğa işarettir. bülbül sesi işitmek veya bülbül tutmak, gönül zenginliğine ve aşka yorulur.

bürorüyada büro ortamında bulunmak veya büroda çalışmak, olanaklarınızı en iyi biçimde değerlendirip, iyi bir yaşam seviyesi elde etmeye ve takdir kazanmaya delalet eder.

büyük abdestrüyada sokak ortasında büyük abdestini yaptığını gören kimse yaptığı bir kusur yüzünden halka rezil olur. büyük abdestini bir kağıt üstüne yaparak, onu derleyip beraber götürdüğünü gören, işlediği hatayı herkesten gizlemeye çalışır.

büyük adambu adam tarafından, azad olunmak; sevinçli teselli ve başarıya, büyük bir adamla görüşmek; devlet ve ikbale alâmettir.

büyükanne ve büyükbabarüyada büyükanne ve büyük babasını gören, büyük bir sevinç ve talihe kavuşur.

babaannerüyada büyük annesini gören kimse, uzun ömürlü olur ve zengin bir sekilde yasar.

babayiğitrüyada bir babayigitle karsilasmak, düsmanlarinizdan biri ile karsilastiginiza isarettir. bir rivayete göre babayigit, islerinizin zor olduguna delalet eder.

bacaksız kimserüyanizda bacaklari olmayan bir adam görmek, islerinizin pek agir yürüyecegine ve basinizda bir felaketin dolasmakta olduguna isarettir.

badem şekeri ya da şerbetigüzel rızka ve kolay geçime delalet eder.

rüyada badem serbeti görmek, rahatlik ve rizka isaret eder.

bagajrüyada bagaj görmek, para hakkında bir takim islerinizin sizi çok ugrastiracagina delalet eder.

bağışlamak

rüyasinda birisine bir sey bagisladigini görmek, o kimseye ihsanda bulunmaktir. ancak, kadin hediye etmek iyi sayilmaz. ev esyasi bagislamak iyi söz isitecegine; mendil bagislamak ayriliga; para bagislamak zenginlige alamettir.

bağlama çalmakrüyada baglama çaldiginizi veya bir baskasinin çaldigini görmek, veya baglama tellerini akort etmek, bir yakininizin derdini size anlatacagina ve sizin de bu kimse ile ilgileneceginize isarettir. bir rivayete göre baglama, uzaktan gelecek iyi bir habere de delalet eder.

bağırtlak kuşu (bağırtlak kuşu)rüyada bagirtlak kusunu görmek, dogruluga, hoş konusmaya, ülfet ve ünsiyet etmege delalet eder. bagirtlak kusu, hoş ve kendisini begenmis geçimsiz bir kadindir.

bahçe duvarırüyada bahçenizi duvarla çevrilmis olarak görmek yaptiginiz islerin yerinde olduguna, çalismalarinizin gerek kendiniz ve gerekse vataniniz için faydali olacagina isarettir.

bahçe küreğirüyada bahçe küregi görmek veya kullanmak,yeni ve zahmetli islerle ugrasacaginiza ve bu sebeple bir hayli güçlük çekeceginize isarettir.

bahriyelirüyada bir bahriyeli görmek, büyük bir tehlike ile karsilasacaginiza, fakat bunu soguk kanliliginiz sayesinde kolaylikla atlatacaginiza isarettir. salimî'ye göre: bahriyeli görmek genellikle yolculukla yorumlanir. rüyada bahriyeli biriyle el sikistigini görmek yakinda bir yolculuga çikacagina, bir bahriyeli ile yemek yedigini görmek, bir yakinin uzak bir yolculuktan dönecegine, bir gemide siralanmis bahriyeli görmek bir deniz yolculugu sirasinda ummadiginiz kimselerle karsilasacagina isarettir.

rüyada bahriyeli görmek, çok özlenilen birine yakında kavuşulacağına işarettir.

bahtbahtiniz hakkında bir rüya, karsilasacaginiz zorluklarin kendi hatalariniz yüzünden oldugunu gösterir. bu bakimdan islerinizde daha düsünceli ve daha temkinli hareket etmeniz gerekir. rüyada talihin yaver gitmesi, dikkatli ve uyanik hareket etmeye isarettir.

bakara suresi

rüyada bakara süresini okuyan veya okudugunu gören kimse, bir yerden baska bir mahalleye tasinir. çünkü kismeti o gittigi yere verilmistir. hazret i ayse, ömrü uzun olur, diyor. bela ve felaketlerden uzak kalir, ıbn i sirin'e göre; düsmanin serrinden kurtulur ve bir miras alir. kirmani de diyor ki; ömrü uzun olur. hal ve zamanı iyilesir. cafer i sadik'a göre de: kadi ise uzun vakit isinde kalir, ömrü uzun ve rizki bol olur. abdülgani nablüsî de; ilim sahibi ve uzun ömürlü olup, hayir ve berekete nail olur, buyuruyor. bir baska rivayete görede: rüyada bakara süresini veya ondan bir ayeti okudugunu veya kendi üstüne okundugunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocugu hakkinda kurtulusa isarettir. rüyada ayetü'l kürsi'yi okumak; hafizaya ve keskin zekaya isarettir.

bakım

araç, makina vb. gibi şeylerin elden geçirilerek tekrar iyi duruma getirilmeleri iş ve tasarıda aksayan yönleri tesbit etmeye, sağlık kontrolünden geçmeye delalet eder.

bakırcırüyada bakirci görmek, çok söz söyleyen, fakat kendisi dinlemeyen, halka bunlari anlatmakla ugrasan bir adamdir, seklinde yorumlanir. bir baska rivayete görede: rüyada bakirci görmek, çok çaliskan birisi ile is yapacaginiza isaret eder.

bakmak

bir şeye ilgi duyarak bakmak, o şeyi elde etmeye; sağına, soluna bakmak arkadaşına düşkün olmaya, aile fertlerine ihtimam göstermeye, namaz içindeyken sağa sola yahut bakılması mekruh olan alana bakmak ahiret nimetlerini küçümsemeye ve dünyaya meyletmeyee, ilgilenmeksızın yalnızca bakmak, insanı uyaran ve ibret veren şeyleri görmezlikten gelmeye, tenkit edilen durumu düzeltmek için bir gayret sarfetmekten kaçınarak, yalnızca seyirci kalmaya, etliye sütlüye karışmamaya delalet eder.

bal arısıbal arisi görmek, güler yüzlü çaliskan, kazanci yerinde hayirli bir adamla tabir olunur. bir rivayete göre bal arisi kazançla bereketle; diger bir rivayete göre de faydali ve herkesi iyiligi ile memnun eden bir adamla tabir olunur. rüyasinda pekçok bal arisi buldugunu yahut aldigini gören, nimet ve ganimete erer. kirmanî'ye göre; rüyasinda bal arisi bilim adami, ve bir rivayete göre de, herkese menfaati dokunan ve ticaretle ugrasan adamlara delalet eder. arinin kendisini soktugunu gören zahmetle helal mal kazanir. bal arisini öldürdügünü gören malindan zarara ugrar. ebu sait el vaiz'e göre; ari kovanindan bir sey çikardigini gören, ev halki ve tanidiklarina zulüm eder. kovandan bir sey çikardigi sirada arilar üstüne toplandigi halde ona eziyet verme dikleri ve onu sokmadiklarini gören, akrabalarinin aleyhinde toplanmasina ve fakat tecavüzleri olmayacagina, eger toplanan arilar kendisini sokarsa aleyhindeki kiyamdan zarar görecegine, arilarin hücumundan dolayi öldügünü görmek o memleketten çikip gidecegine isarettir. bir baska rivayete görede: rüyada bal arisim görmek, onu besleyen kimse için korku ile beraber bolluga ve zenginlige isaret eder. çiftçiler için rüyada bal ansi görmek, hayir, ucuzluk ve bolluga isaret eder. çiftçi olmayanlar için ari görmek, düsmanliga isaret eder. rüyada ari görmek rizkla yorumlanir. rüyasinda bir ari kovaninin basinda bulundugunu ve arilarin kovana girip çiktiklarini görmek geçim sikintisi çekmeyecegine, rizkinin bol olduguna delalet eder. kendisini bir arinin soktugunu görmek, kazancini kiskanan kimselerin bulunduguna ve kendisine göz koyduklarina isarettir. bir baska rivayete görede: rüyada ari görmek rizkla yorumlanir. rüyada bir an kovaninin basinda bulundugunu ve arilarin kovana girip çiktiklarim gören kimsenin, geçim sikintisi çekmeyecegine, rizkinin bol olduguna isaret eder. kendisini bir arinin soktugunu görmek, kazancini kiskanan kimselerin bulunduguna isaret eder.

bal kabağı

bir arkadaşınızın rezil olmasına tanık olacaksınız.

baldır

rüyada baldir görmek, insanin ömür ve geçiminde güvenip inandigi ve dayandigi yerdir. baldirinin demirden yapilmis oldugunu görmek, ömrünün uzun olacagina; sirçadan yapildigini görmek ecelinin yakin bulunduguna; bir erkek bir ka dinin baldirini görüp, onu tanimis olsa, çok yakin birisi ile veya ta nidigi bir kadin ile evlenecegine delalet eder.

balerin

rüyada dans eden balerinler görmek, içinizin çoktan beri nedensiz olarak sikildigina ve bu sikintinizin yakinda yok olacagina, feraha kavusacaginiza isarettir. kendinizi balerin olarak bir sahnede dans ettiginizi görmeniz, uzakta bulunmakta olan sevdiklerinizden bir kimseye yakinda kavusacaginiza delalet eder.balgamartma ve eksilmesi olmayan maldır. balgam türüken hasta iyileşir, sağlıklı kimse sevinir. öksürdüğünü fakat balgam gelmediğini görmek, istemeyerek para sarfetmeye delalet eder.

rüyada balgam görmek hastalığa işarettir.

rüyada balgam çikardigini görmek, mala, burnundan çikan balgami görmek, hastaliga tutulacagina isarettir. bir baska rivayete görede: rüyada balgam, artmasi ve büyümesi olmayan birikmis bir maldir. balgam çikardigini gören hasta ise iyilesir, rahata ve sevince kavusur.

balmumurüyada balmumu paradır.

rüyada balmumu görmek hastalikla yorum lanir. rüyanizda balmumu erittiginizi veya eriyen balmumu ile döküm yaptiginizi görmeniz, hafif bir hastalik geçireceginize isarettir. balmumu satin aldiginizi görmek, çoktan beri unuttugu nuz dostlarinizin size dargin olduklarina ve onlarin gönlünü almaya çalismaniz gerektigine delalet eder.

balo

rüyada bir baloda bulundugunuzu ve bir gençle dans ettiginizi görmek islerinizin kisa bir süre için aksayacagina ve aile içerisinde bazi dedikodular yüzünden geçimsizlik çikacagina yorumlanir.

balya ipi

rüyada balyaya baglanan ipi görmek, uzun ömre ve yasliliktan dolayi beli bükülmeye isaret eder.

balya sıkıcı

rüyada balya sıkıcısını görmek, islerin güçlesmesine isaret eder. ancak, rüya sahibi yardıma muhtaç bir halde ise, onun ümid ve arzusuna kavusmasina ve ihtiyaçlarinin bitmesine isaret eder.

bank

bir bankın üstünde oturuyorsanız, size yakın görünen bir arkadaşınızdan çekinmenizde fayda var.

banyo yapmak

rüyayı gören gebe bir kadın ise çocuğunu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya demektir. rüya sahibi genç ise, karşılıksız bir aşk yaşayacak sevgisinin karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak demektir.

rüyayı gören gebe bir kadın ise çocuğunu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya demektir. rüya sahibi genç ise, karşılıksız bir aşk yaşayacak sevgisinin karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak demektir.

rüya sahibi genç ise bu rüya, platonik bir aşk yaşayacağı anlamına gelir. rüyayı gören gebe bir kadınsa çocuğunu düşürme olasılığına dikkat çeker.

rüyada banyo yaptigini gören kimse, hasta ise, hastaliktan kurtulur. bazi tabirciler, umum yerlerde banyo yaptigini gören insan toplu olarak allah'a isyan edilen yerlere gidip gelmesine isaret eder. rüyada görülen banyo, kötü görülen bir eve isaret eder. bundan dolayi banyoa girdigini gören kimse, kadin tarafindan devamli olmayan bir üzüntüye düser. rüyada banyoya giren kimse sicak su ile yikandigini görse, bir kadin tarafindan üzüntü ve kedere erisir yahut hasta olur. bazi tabirciler, banyoda sicak su ile yikanmak iyidir. banyo girdigini gören kimse üzüntülü ise üzüntüsünden kurtulur. banyoda oturacak bir yer edindigini gören kimse bir kadinla günah isler ve kötü isimle anilir. rüyada bir banyo yaptigini gören kimse kötü ve çirkin fiillere veya zinaya yaklasir ve bu yaptiklari seyler her tarata yayilir. eger banyo soguk ise akrabalari o kimseyle konusma ve gidip gelmezler ve kendisi de onlardan faydalanamaz. banyo, soguk olursa rüya sahibinin fakir ve kazanci az olduguna, murad ve arzu ettigi seyin eline geçmemesine isaret eder. bir banyoa girdigini gören kimsenin sitma olmasina isaret eder. sicak bir hücreden sicak su içtigini yahut üstüne döktügünü yü da normal yikanma sekli disinda yikandigini görse, suyun sicakligi nispetinde üzüntü, kedere ve hastaliga isaret eder. suyu ilik bir hücreden içtigini görse, sitmaya yakalanir. soguk hücreden su içtigini gören kimse hastaligindan iyilesir. bir yerde meçhul bir banyo bulundugunu görmek, orada bulunmakta olan ve insanlarin kendisiyle düsüp kaltiklari bir kadina isaret eder. kendisinin banyoda yikandigini gören kimseye düsmanindan bir üzüntü, zaman zaman de bir hastalik isabet eder. banyo yaptigini gören kimsenin ihtiyaci görülür. banyo hapishane ve cehenneme de isaret eder. zaman zaman banyo husumetii kimselerin evlerine isaret eder. kötü kimselerden birisi kendisini banyoda yahut baska birisini banyoda görse, bununla beraber banyoda kötü bir sey de görmüsse o kimsenin amelinin kendisini cehenneme götürecegine isaret eder. bir kimse kendisini fazla sicak bir yerden çok soguk bir yere çiktigini görse, iyilesir. hasta olan kimse eger yikansa yahut banyodan çiksa, hastaligi geçer, eger hastaligi soguktan ise hastaligi fazlalasir ve kendisinden korkulur. eger yikanir ve giyinmesini adet edinmedigi beyaz elbise giyer ve layik olmayan bir seye binerse, bu vakit yikanmasi elbisesi ve binegi onun cenazesinin yikanmasi, kefeni ve cesedidir. eger bu rüya kis günlerinde olursa, o kimseye felç hastaliginin gelmesinden korkulur. ılik banyo ortasinda oturan kimsenin hastaliginin normal olmasina isaret eder. rüyada banyoa giren kimse hasta olmayip ve hükümet kapisinda da bir davasi ve ihtiyacinin var oldugunu görse, hüküm lehine olur. banyoin sicagi ve sogugundan yahut ayaginin kaymasindan yahut su saçilmasindan kendisine gelecek eziyet miktan, hüküm aleyhine olur. banyo da terlemek üzüntü ve mesakkata ve hastaliga isaret eder. eger banyoa elbiseleri ile girerse bu üzüntü ve keder yabancilar veya ana, kiz ve kiz kardes gibi bazi mahremleri tarafindan olur. banyo ilim evine, camiye, çarsiya, günahkar için tevbeye. fakir için zenginlige ve hasta için sifaya isaret eder. hasta olan bir kimsenin rüyada banyoa girip ilik su ile yikandigini görmesi, hastaliginin gitmesine isaret eder. tabiatina ideal olmayan su ile yikanmasi üzüntü ve kedere, sikinti ve hastaliginin artmasina isaret eder. saglam ve sihhatli olan bir kimse banyoda yikanip temizlenirse, kendisini hidayete götürecek bir ilme nail olur. yahut borcunu öder. eger bekar ise evlenir. fakir ise zengin olur. bir kimse ölmüs birisini banyoda görse, eger onun üstünde eski elbise olsa ve avret yeride açik bulunsa o ölünün üstünde borç olduguna isaret eder. hoş kumaslardan elbise giymis yahut hoş koku sürünmüs oldugu halde ölünün banyodan çiktigini görmek, allahü teala'nin o kimseyi affetmesine isaret eder. rüyada çok sicaklik veya çok sogukluk gören kimseye, girecegi banyoda kendisi için bir tehlike olacagina isarettir. erkeklerle kadinlari banyoda karisik olarak yikandiklarim görmek, adetlerin bozulmasina bid'at ve süpheli seylerin meydana gelmesine isaret eder. rüyada banyo suyunun kan oldugunu ve halkin bu kani vücutlarina döktügünü gören kimse, oruçlu oldugu günü yer, yahut süpheli günlerde oruç tutar. kaplica havuzlari banyoa girenin yakin ve akrabalaridir. zaman zaman de, banyo bekar için hanima, banyoin havuzlari esinin ailesi ve malina isaret eder. banyoyu kendisine bannak edinen kimsenin, günah islemekte israr eden birisi olduguna isaret eder. banyoya girip yikandiktan sonra çiktigini gören kimse, haniminin üzüntüsünden veyahut borcundan kurtulur. karanlik banyo hapistir.

rüya sahibi genç ise, platonik bir aşk yaşayacağı anlamında gelir. sevgisinin karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak. rüyayı gören gebe bir kadın ise çocuğunu düşürme ihtimali var.

rüya sahibi genç ise, platonik bir aşk yaşayacağı anlamında gelir. sevgisinin karşılığını göremeyecek ve mutsuz olacak. rüyayı gören gebe bir kadın ise çocuğunu düşürme ihtimali var.

baraj

baraj rüyada, biriken, toplanan parayı temsil eder. kişi dolu bir baraj görürse zaman geçtikçe çok para sahibi olacak demektir.

baraj görmek para harcanmasi hakkında bir rüyadir. rüyanizda bir baraji gezdiginizi görmek, paralarinizi bos ve faydasiz islerde harcadiginiza delalet eder. bu bakimdan daha temkinli ve iktisatli hareket etmeniz gerekir.

barasbir kimse (baras: vücutta yer yer beyaz ve alaca lekeler meydana getiren ve tedavisi kabil olmayan bir hastaliktir. )kendisini bu hastaliga yakalanmis görse, o kimse ziynetsiz elbise ve mirasa nail olur. bu illet mala da delalet eder.

barbunyabalık olarak barbunya, zenginliği temsil eder.barbunya fasulyesi de insanın gelirinde iyi bir artış olacağına işaret eder.bardakcı

rüyada bardakçi görmek, nesle, çocuklarim sevmeye ve ilme delalet eder.

barınak

kendisini barınakta gören kimsenin belirli korkuları var demektir.

bas

danyal aleyhisselama göre, bas büyük adam demek tir. elinde bir bas görmek, elinden büyük bir kimsenin tutacagina delildir. basindan ayrildigini gören, büyük olarak tanidigi kimse yi kaybeder. boynunun vuruldugunu görmek, servetinin gidecegini anlatir. kesik basinin cesedine tekrar iade edildigini görmek, kaybolan servetine veya isine tekrardan kavusacagini anlatir. bir kesik bas ile konusmak, hayra delalet eder. önünden giden kesik bir basin arkasindan kosan, servetin arkasindan kosuyor demek tir. eger kaçan basa yetisirse servete kavusur. asil basindan baska diger bir basa daha sahip oldugunu gör mek; uzun ömür, islerinde isabet, taninmis bir kimse ile tanismak ve ondan yardim görmekle tefsir olunur.

ebu sait vaiz'e göre;

rüyada basinin büyüdügünü görmek, seref ve izzetinin artmasina; basinin küçüldügünü görmek, bunun aksine delalet eder. basinin büyüdügünü gören bekar ise evlenir; fakir ise zengin olur, basinin camdan oldugunu görmek, ölümünün yaklastigina; altin veya gümüs oldugunu görmek, ailesi yü zünden malinin artacagina; kursun veya kalaydan oldugunu gör mek, bir derde ugrayacagina; toprak veya çamurdan oldugunu görmek de memnu olan hareketlerden birisini isleyecegine delalet, eder. rüyasinda bas yemek, fikir bakimindan yükselecegine delalet eder. bu bas muhtesem ve isikli bir sofrada yenirse, söhretinin hududu yok demektir. karanlik ve izbe bir yerde yenirse, fikir haya tinin sönük geçecegine isaret sayilir.kirman'iye göre; rüyada bas görmek devlet büyügüne isaret tir. elinde kesik bir bas oldugunu görmek, bir büyük adamin elin den tutacagina ve ona hayir ve menfaat kapilarini açacagina dela let eder. bogazi kesilmedigi halde basinin vücudundan ayrildigini gören büyüklerinden veya anne ve babasindan ayrilir. boynu kesilerek basinin vücudundan ayrildigini gören, eger zengin ise daha zenginlesir; fakirse zengin olur; memur veya isçi ise ayligi ve ka zanci çoğalır, borçlu ise borcunu öder, sikintida ise bundan kurtulur ve feraha çikar. bir insanin kendi basini gölgesinde veya aynada görmesi çok mal ile tabir edilir. bir ölü basini veya kemiklerinden bir kismini görmek, bir büyügünden yardim görmege isarettir. kendi basindan baska bir basi daha oldugunu görmek bes sekilde tabir olunur: uzun bir ömür, islerinde kolaylik, iyi bir netice, bir sirkete katilma, büyüklere yakin olma. basinin yarildigini veya yaralandigini veya kirildigini görmek de üç sekilde yorumlanir. çocuk, mirasta bir olay, üstünlük. basinin insandan gayri bir ya ratigin basi oldugunu görmek, hayir ve menfaatle yorumlanir. rü yada basin büyümesi seref ve yükselise, küçülmesi ise bunun aksi ne isarettir. basini bir kusun basina benzer bir sekilde görmek, rüya sahibinin bir yolculuga çikacagina delalet eder.

rüyada genellikle her hangi bir hayvanin basini elinde tuttugunu görmek, eger o bas ye nilecek bir hayvanin basi ise, helal kazanilan bir mala; yenmez ta kimdan bir bas ise haramdan kazanilan bir mala isarettir. bir baska rivayete görede: rüyada görülen bas, insanin bir isin basma geçmesini ve sermaye elde etmesidir.bir kimsenin rüyada basinin bulundugu halden daha büyük oldugunu görmesi, babasinin saninin artmasina isaret eder. basinin büyüklügü serefinin fazlaligina, küçüklügü de noksanligina isaret eder.

bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç basi oldugunu görse, eger mücadele durumunda ise düsmana galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. bekar ise evlenir ve murad ettigi seye nah olur. bir kimse basini açik olarak görse allah'a asi olur. bir kimsenin bisin asagi sarkitip, bükülmüs görmesi o kimsenin kusur ve günahim itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine isaret eder. bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduguna da isaret eder.bir kimsenin rüyada kendisini halk içinde yahut devlet baskaninin yaninda basini asagi egmis görmesi, onun kusur ve günah islemis ve pisman olmus olmak tevbe etmek arzusunda bulunduguna, eger tüccar ise ticaretinin artacagina isarettir. basim tersine dönmüs olarak gören kimse, yolculuga çikma arzusunda ise onu yolculuktan men edecek bir maninin ortaya çikmasina ve arzu ettigi seyi ancak geç olarak görecegi, yolcu ve baskasinin dahi bir süre sonra sehrine dönecegine isaret eder. bas, sermayeye, kesik baslar da mala isaret eder. bir kimse rüyada kendi elinde bir adam basi oldugunu görse, kiymeti nisbetince, degeri yüksek bir seye nail olur. bas ve boynunda insanin yara çiban ve agri oldugunu görmesi umum olarak tüm insanlar hakkinda hastaligi isaret eder. basim dört ayakli hayvanlardan birisinin basi gibi oldugun görse, dert ve zahmet sikintiya düser. basanin, fil, arslan, kaplan veya kurt basma döndügünü görse, o kimse is yapma hususunda durumundan daha yüksek sey alip, onunla menfaatlanir ve düsmanina galip gelir. basim, hos koku sürünmüs veya yaglanmis görse, çalisma ve gayretinin güzelligine isaret eder.elinde birtakim kesilmis baslarin oldugunu görmesi, halkin ona boyun egip itaat etmesine isaret eder. bir kimse vurulmaksizin basinin kendisinden aynlip, bir yere düstügünü ve o yerden basim yüklenip götürdügünü görse, baskanligi elinden gider. basinin kesildigim, derhal onu alip yerine koydugunu, hemen evvelki gibi saglam oldugunu görse, o kimse allah ugrunda gazada öldürülür. basininkendisinden ayrildigini ve onu alip, muhafaza ettigi gören kimse, eline rejim miktari mal geçer. eger hasta ise iyilesir. süngü, mizrak veya degnek üstünde görülen bas, sani yüce bir baskana isaret eder. bir kimsenin basinin hoş olmasi yahutta görünüsü çirkin olmamak sarti ile oldugu orandan büyük olmasi, izzet, yükseklik ve isaret eder. zaman zaman de basin büyüklügü çok ilme, hikmete veya akla isaret eder. basin küçülmesi rütbenin gitmesine, malin azligina ve cehalete isaret eder. bir kimse rüyada kendisinin bir çok basinin oldugunu görse, nesil, faydali, ilim, emlak veya evlad ve akraba veya mal ile riziklamr. yahut onun ailesi çok, yükü agir, kazanci az olur.

rüyada basim kaybettigini gören kimse, basin isaret ettigi kimseye kaybeder. yahut çok üzüntü ve kederden dolayi dalgin bir halde yürür.kendi eliyle basim kestigini gören kimse kötü önlemi ile kendini öldürür, abdestini yahut secdesini tam yapmaz veya annesi, babasi hakkinda nihayet eder. basinin kendinden aynidigini gören kimsenin geçimi ve hayatim devam ettirdigi sermayesi elinden gider. boynunun vurularak basinin aynidigini gören kimse, eger üzüntü ve kederde ise üzüntü ve keder gider, borçlu ise borcunu öder. zaman zaman de büyük mala erisir. eger boynunu vuran kimseyi tanirsa o kimsenin elinden çok hayra nail olur. bir kimse basi ile konustugunu görse, ona hayir isabet eder.

bir kimse rüyada bir devlet baskani veya bir vali tarfindan boynunun vurul dugunu göre, allahu teala ona üzüntü ve kederden kurtulus bahseder. ılerinde ona yardim eder.bazi tabirciler, bir kimse rüyada bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasitasiyla ya da harp meydaninda yahut baska bir sebepten dolayi boynunun vuruldugunu görse, annesi ve babasi yaşamda olan ya da çocugu olan kimse hakkinda bu rüya kötüdür. eger bu rüyayi korkan birisi yahut ölüme mahkum edilmis bir kimse görse, bu halde rüya makbuldür. evladi olan kimsenin basini elinde girmesi iyidir. eger basinin elinde oldugunu ve onun baska bir basinin da var oldugunu görse, bu rüya o kimsenin kendisini kusatmis bulunmakta olan afetlerden bir seye mukavemet etmesine ve tedbirine, tedbirde bulunmakta olan fakat çirkin sayilari bir seyi islah etmesine isaret eder. basinin koç basi gibi oldugunu görse, adalet ve insafli davranmasina, basinin köpek basi oldugunu görse, zulmetmesine ve emri altindakilere kötü muamelede bulunmasina isaret eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder