?

Sac neden dokulur ?

Saç neden dökülür ?

Saç neden dökülür ?saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilir. erkeklerde daha sık olarak görülen saç dökülmesi, 25 yaşına kadar erkeklerin %25'ini, 40 yaşına kadar %40'ını, 50 yaşına kadar %50'sini tesirler. saç dökülmesinin tedavisine geçmeden önce, saç dökülmesinin tipi kesinlikle bir uzman doktor tarafından incelenmelidir. zira bir çok hastalık, bir çok hormonal, metobolik ve besinsel tesirler ile saç dökülmesi oluşabilir. bunlar ortadan kaldırılmadan %100 tedavi asla olası olmaz. şimdi saç dökülmesinin nedenlerine göz atalım.

* olağan saç dökülmesiömrünü tamamlamış saç kendiliğinden veya dış etkilerle (tarama, şampuanla yıkama, fırçalama, saça biçim verme çalışmaları) dökülür. bunun yerine yeni saç çıkar. günde ortalama 100 adet saç dökülür. yeni doğan bebekte ve hamilelikte görülen saç dökülmeleri kısmen olağan saç dökülmesi sayılabilir.

* stres ve saç dökülmesideri hastalıkları ile stres ve ruhsal olaylar arsındaki ilişki öteden beri bilinir. kişi psikolojik dertlerini şahsi yada ailsel sorunlarını bir dermatolojik sorun durumunda yansıtabilmektedir. bundan başka kendiliğinden oluşmuş bir deri sorunu (saç dökülmesi) kişide vücut imajını zedeleyecek bireysel, psikolojik bozukluklara ve hatta psikososyal olumsuzluklara yol açabilmektedir. kısaca anlatılmak istenirse, saç dökülmesi ve stres arasında iki çeşit ilişki söz konusudur:1. birinci ilişki nörotik bir ruhsal yapının desteklediği görünürde organik bir neden olmaksızın, stresin körüklediği saç dökülmeleri oluşabilir.2. ikinci ilişki ise saç dökülmesi neticesi meydana gelen görünüme karşı kişinin geliştirdiği psikolojik reaksiyonlardır.stres zemininde gelişen saç dökülmelerine ait çeşitli tedbirler çok eski tarihe dayanır. tıp literatürü ani, ciddi stres neticesi ortaya çıkan dramatik saç kayıpları örnekleri ile doludur. sevilen birinin ölümü, sevgiliden ayrılık, iş kaybı, ? gibi akut, ciddi stres halleri çarpıcı, hızlı, şiddetli saç dökülmelerine yol açabilir ve bu duruma stresle tetiklenen telojen effluvium denir.

kronik, sinsi, yavaş gidişli saç dökülmelerinde, dış tesirlerin yanısıra psikonevrozlar ve kronik anksiyete de etkilidir. burada saç köklerinin anajen evreden telojen evreye prematür presipitasyonu yoluyla strese yanıt oluştuğu düşünülmektedir.

alopesi areata (saç kıran): madeni para büyüklüğünde, yani 2-2,5 cm çapında dairesel ? meydana gelen saç dökülmesidir. her iki cinste oluşabilir. çoğu vaka kendiliğinden geçer. bu hastalığın ortaya çıkışında psikososyal streslerinetkili olduğu gösterilmiştir. bilhassa çocuk hastalarda yapılan incelemeler saç dökülmesi öncesi dönemde çocukların olumsuz yaşam olaylarıyla karşı karşıya kaldıkları saptamıştır.

psikolojik stres sonrası olan saç dökülmelerinin altında yatan temel olay psiko-nöroendokrin sistem ile immun sistem arasındaki karmaşık etkileşmedir. yani immun sistem psikolojik olayların etkisiyle harekete geçer ve netice olarak saç dökülmesi meydana gelir.stres ile saç dökülmesi arasındaki ikinci ilişki saç dökülmesinin yarattığı psikolojik problemler (stres)dır.

saçı dökülen insanlarda yapılan çeşitli psikolojik ölçümler benlik duygusu, vücut imajı, öz saygı, kendine güven gibi duyguları etkilediği ortaya çıkmıştır.saç dökülmesi yaşayan kadın ve erkeklerde yapılan çalışmalarda erkeklerde saç kaybının artmasıyla depresyon, içe dönüklük, aşırı sinirlilik, özbenlik duygusunda azalma gibi negatif neticeler çıkarken, bayanların da günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği ve sosyal sorunlar yaşadıkları görülmüştür. erkeklerin etkin olarak bu durumla başa çıkabildikleri ancak kadınlarda saça cinsel kimlik, seksüalite, alımlılık gibi kültürel ve şahsi özel anlamlar verildiğinden başa çıkmaları daha zor olmaktadır. bu tarz kişiler toplum içersinde daha gergin, utangaç davranmakta, boyunlarını daha dik tutmakta (boyun ağrısına yol açan), sıkça saçını yıkamak, kurutmak gibi yöntemlere başvurmaktadırlar. sonuçta stresli, gergin, psikolojik sorunları olan bireyler olmaktadırlar. tedavi konseptinde bu durum dikkate alınmalıdır. tedavide bilgilendirme, empatik dinleme ve davranışları iyileştirme gibi psikosoyal destek gerekirse ilaç tedavisi tatbik edilebilir.* kozmetik uygulamaların ortaya çıkardığı saç problemleriuzun yıllardır esas amaç olarak saçı tertipli tutmak ve görünümünü güzelleştirmek için farklı yöntemler uygulanagelmektedir. bunlar kimyasal maddeler, kozmetik ürünler vs. dir. ancak bu maddeler ve yöntemler saç ve saçlı deri için fiziksel bir travma sebebi olur ve zaman zaman istenilmeyen yada kalıcı olabilen değişikliğe yol açar. uygulamaların yalnış yapılması, kimyasal maddelerin içerisindeki etken maddeler ve uygulama yapılan saçın kalitesi bu negatif değişmelere katkıda bulunur.yapılan kozmetik uygulamalar:1. saçı temizlemek için kullanılan şampuanlar. piyasada var olan bir çok şampuan türü değişik biçimlerde formüle edilir ve ticari olarak normal, kuru, yağlı, yıpranmış saçlar ve boyalı saçlar için formüle edilmiş olarak satılırlar. yağlı saçlar için kullanılan şampuanlar şayet günlük olarak kullanılırsa saçta kurumaya yol açarlar. yine şampuanlar içerisindeki maddelere karşı irriten veya alerjik dermatitlerin gelişmesi mümkündür..2. saç boyaları: tedrici renklendirme yapan saç boyalarının kontak dermatit yapma özelliği azdır ancak sert, kırılgan, cansız saça neden olduklarından zararlı olabilirler. bundan başka saçta kalan metal artıkları kalıcı boya ve perma solüsyonunun uygulamasını zorlaştırır. böyle bir uygulamada yapılırsa saçın kırılmasına sebep olur.yarı kalıcı boyaların saç şaftında oluşturdukları hasar azdır ancak içerdikleri boya nedeniyle kontak alerjik dermatit yapabilirler.kalıcı boya uygulamalrı iki türlü olabilir. daha koyu bir renk isteniyorsa tek bir işlem yapılır. ancak daha açık renge boyama isteniyorsa iki aşamalı bir süreç yaşanır. önce mevcut saçın soldurulması lazımdır. soldurma işlemi için hidrojen peroksit yada amonyak kullanılır. bu sırada saç kırılgan, kırışmaya müsait ve cansız bir görünüm alır. saç şaftına olabildiğince zarar veren bu işlem sonucunda saç gövdesinden % 3 oranında ağırlık kaybı olur ve böylece saç zayıflar ve kırılabilir hale gelir.* ilaçlara bağlı saç dökülmeleripek çok ilaç saç büyümesi üstüne baskılayıcı tarzda etki yapabilir. saç folikülleri yüksek miktarda kan alan bölgelerdir. vücuda giren gelişi hoş bir ilaç kan yoluyla saç köküne gelir.

şayet ilaç uzun müddet alınır ve yoğun bir şekilde saç köküne gelirse bütün saçlar dökülebilir(diffuz alopesi).1. kanser ilaçları,2. yanlışlıkla yada intihar amacıyla alınan talyum,3. a vitamini fazla alınımı,4. sentetik ağızdan alınan retinoidler,5. heparin,6. flucunazole,7. doğum kontrol hapları* genetik hastalıklar ve saçdiğer hususlarda belirtildiği gibi saç dökülmesinin genetik nedenlerini, genetik yatkınlık zemininde başka nedenlerin eklenmesiyle meydana gelen bir durum mu yoksa tamamen genetik dışı başka nedenlerle mi geliştiği konusu son derece mühimdir. zira tamamen genetik nedenli bir saç dökülmesinin tedavisi değişik olacak, salgı sistemine bağlı bir nedenle meydana gelen saç dökülmesi tedavisi değişik olacaktır. anemiye veya salgı sistemine bağlı bir hastalığa veya ağır geçirilmiş ateşli hastalığa bağlı saç dökülmesinin tedavi yaklaşımı ayrı ayrı olacaktır. androgenetik alopesi (erkeksi saç dökülmesi) cinsiyetten etkilenen otosomal dominant bir durumdur. erkekler hastalık genini yalnızca tek ebeveynlerinden de alsalar hastalığı gösterirler, ancak kadınlar androjen hormonları erkeklerden daha az olduğundan heterozigot halinde hastalığı göstermezler. kadınlar ancak homozigot olurlarsa (her iki ebeveynden de geni alırlarsa) hastalığı gösterirler. genetik hastalık ve saç konusu üç ana bölüm durumunda incelenebilir:1. diğer hususlarda belirtildiği gibi saç dökülmesinin genetik nedenlerini, genetik yatkınlık zemininde başka nedenlerin eklenmesiyle meydana gelen bir durum mu yoksa tamamen genetik dışı başka nedenlerle mi geliştiği konusu son derece mühimdir. zira tamamen genetik nedenli bir saç dökülmesinin tedavisi değişik olacak, salgı sistemine bağlı bir nedenle meydana gelen saç dökülmesi tedavisi değişik olacaktır. anemiye veya salgı sistemine bağlı bir hastalığa veya ağır geçirilmiş ateşli hastalığa bağlı saç dökülmesinin tedavi yaklaşımı ayrı ayrı olacaktır.2. androgenetik alopesi (erkeksi saç dökülmesi) cinsiyetten etkilenen otosomal dominant bir durumdur. erkekler hastalık genini yalnızca tek ebeveynlerinden de alsalar hastalığı gösterirler, ancak kadınlar androjen hormonları erkeklerden daha az olduğundan heterozigot halinde hastalığı göstermezler. kadınlar ancak homozigot olurlarsa (her iki ebeveynden de geni alırlarsa) hastalığı gösterirler.3. genetik hastalık ve saç konusu üç ana bölüm durumunda incelenebilir:sonuçta genetik hastalıkların önemli bir kısmında saç bulgularına rastlanır, bundan başka da pek çok birincil saç hastalığında genetik etkenler etkilidir. tanı konurken cildiye ve genetik uzmanlarının görüşünü almak lazımdır.* androgenetik alopesiandrogenetik alopesi erkeklik hormonu olan androgenler tarafından etkilenen, genetik olarak yatkın olan kişilerde genellikle puberte sonrası dönemde 20li 30lu yaşlarda ortaya çıkan ve ilk olarak alın bölgesindeki saç çizgisinin çekilmesi ile sonrada tepe bölgesinin incelip açılmasıyla ortaya çıkan durumdur. bir çok isim verilmesine karşın en sık kullanılan isimler androgenetik alopesi, male patern alopesi, olağan kellik gibi isimledir. bütün kafayı kaplayabileceği gibi, büyük sıklıkla şakaklar ve ense bölgesini tutmaz. bir hastalık olarak kabul edilmez onun yerine erkeklerin karakteristik yapısı olarak kabul edilir. kadınlarda da androgenetik alopesi oluşabilir ancak oluşma biçimi farklıdır.ergenlik dönemi sonrası erkeklerin yaklaşık yarısı androgenetik alopesi ile karşılaşabilir. androgenetik alopeside üç etken baş rol oynar:yaşlanmayaşlanan organizmanın dayanıklılığı azalır. saç da bir organizma parçası olduğundan, geçen yıllar saçların da dayanıklılıgını azaltır. genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde geçen vakit içinde saç dökülmesi oranı çoğalır.kellik konusundaki araştırmalar 4000 yıl önce mısırda başlamıştır. androgenetik alopesinin ilk tıbbi tanımlamasını m. ö. 4. yyda aristo'nun yaptığı söylenmektedir. filozof kellik ile cinsellik arasındaki ilişkiyi tarif etmiştir. yıllar sonra bazı araştırmalar yine bu yönde çalışmışlar, kısırlaştırılan erkeklerin kelleşmediklerini tespit etmişler ve abdülhamit'in döneminde araştırmalar yapmışlardır. eski ve yeni bütün araştırmalr şunu ortaya koymuştur: kelleşme ile erkeklik hormonu arasında bir ilişki vardır. androgen hormonu erkeklik hormonudur. bir androgen hormonu olan testeron alfa-5 redüktaz isimli enzim tarafından dihidrotestosterona (dht) dönüştürülür. dht de saç kökleri üstündeki reseptörlere baglanarak tesirini gösterir. alfa-5 redüktaz enzim eksikliği olan erkeklerde saç dökülmesi oluşmaz. dht genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde anagen faz süresini kısaltır. bu durum her saç yaşam döngüsünde anajen fazın daha da kısalmasına yol açar. bu saçın maulaşabileceği maksimum saç uzunluğunun azalması ve saçların genel görünümünde anagen fazında olan saçların göreceli olarak azalması demektir.

katajen ve telojen faz (ara faz ve dinlenme fazı) saçın dökülmesi ile sonlanır. bu fazlarda müddet olarak değişiklik olmaz. ancak anajen faz kısaldığında gelişi hoş bir anda bütün saç kütlelerindeki oranlar göreceli olarak artmış olur. bu da orantısal olarak daha fazla saçın dökülmesi demektir.anajen fazda normalde iki tip saç üretilir: 1. terminal(kalın ve renkli)saçlar 2. vellus (ince ve renksiz) saçlar. bilindiği üzere vellus saçlar daha çabuk dökülen saçlardır. yine androgenetik alopesi kişilerde hormonların ve genlerin etkisiyle terminal saç köklerinde gittikçe hızlanan bir şekilde küçülme (minyatürizasyon) oluşur. bunun neticesi terminal saçlar vellus saçlara benzemeye başlar. minyatürize olmuş köklerde zayıf, ince ve renksiz (vellus) saçlar üremeye başlar. küçülmeye devam eden kökler bir müddet sonra mikroskopla incelendiğinde hücre kılıfının bir kalıntısı durumuna döndüğü görülür ve saç kökü böylelikle yok olur.hem erkekler hem de kadınlar androjen hormonu taşırlar. herkeste bu hormonlar olduğuna göre niçin herkesin saçının dökülmediği sorulabilir.

burada genetik taşıyıcılık olması yanısıra aşağıda belirtilen hususlar da önemlidir:1. androgenetik alopesi olanların saçındaki androjen reseptörlerinin sayısı fazladır. hormon normal kademede olsa onu bağlayan reseptör çok olduğundan hormonun saç üstüne tesiri çok olmaktadır.2. androgenetik alopesili kişilerin reseptörleri daha hasastır.3. androgenetik alopesili vakalarının alfa-5 redüktaz enzimi etkinliği daha fazladır.sıklıkergenlik dönemi sonrası beyaz erkeklerin %94. 96sında alın bölgesindeki saç çizgisinde gerileme olduğu, yaklaşık %50sinde de alın ve tepe bölgesinde dmkülme olduğu belirtilmiştir.erkeklerin %30u 25 yaşında, %40ı 40 yaşında, %50si 50 yaşında androgenetik alopesi belirtisi gösterir.bayanların %20-30 kadarında da androgenetik alopesi görülür.* hamilelik ve saç dökülmesitelojen effluviumateşli hastalık, doğum, kronik sistemik hastalıklar, aşırı stresler, heparin vb ilaçların alınması neticesi ya da yeni doğan bebeklerde görülen hızlı gelişen saç kaybı bu isim altında incelenir. bundan başka trioıd hormonunun azalması, ağır cerrahi operasyonlar, anestezi alınması ve aşırı rejimler sonucunda da bu stil saç dökülmesi oluşur.bazı araştırmalar ise saç siklusunun değişik fazlarında gelişen farklılıklar temelinde tanımlama yapmıştır.1. erken anajen terk. normal anajen faz 2. 7 yıl sürer. bu tarz saç dökülmelerinde ise saç folikülleri bu süreyi doldurmadan telojen faza girer. ilaç alımında, yüksek ateş anında meydana gelen saç dökülmeleri bu tiptir.2. gecikmiş anajen terk. burada anajen faz uzun sürer. normalde belli bir sayıda saç folikülü anajen fazdan telojen faza geçmesi gerekiyorken, bu işlem gerçekleşmez ve neden ortadan kalkınca normalden çok fazla saç kökü telojene geçer (birikmiş anajen fazdaki saç folikülü nedeniyle) ve bir anda çok oranda saç dökülür. hamilelik sonrası saç dökülmesi bu tiptir.3. kısa anajen. bazı vakalarda anajen faz kısa sürer bu da anajen/telojen oranını yükseltir. bir anda dökülen saç sayısı çoğalır.4. erken telojen terk.5. gecikmiş telojen terk. mevsimsel saç dökülmesi bu yolla olmaktadır.telojen effluvium daha sıklıkla kadınlarda görülür. akut telojen effluvium 2-6 ay sürer ve tam iyileşir.

telojen effluvium ve gebelikhamilelik sonrası telojen effluvium fonksiyonel olarak gecikmiş anajen fazın en çarpıcı örneğidir. yapılan çalışmalar gebeliğin son döneminde telojenin iyice azaldığını göstermiştir. gebeliğin son döneminde anajen oranı %95'e kadar çıkabilir.doğumdan sonra genellikle (2 ve 3 ay sonra) anajen saçlar telojen saça döner ve saç dökülmesi belirgin hale gelir. normal saç dökülmesinden 2-3 kat daha fazla saç dökülür. bu müddet genellikle 2 veya 3 ay sonra başlar ancak 6 aya hatta 1 yıla kadar uzayabilirtelojen effluvium'a ilaçlar, kaza ile bulaşma neticesi alınan selenyum ve arsenik, biyotin yetmezliği, damardan beslenme ve aşırı çiğ yumurta akının alımı da neden olabilir. diyaliz hastalarında görülebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder