?

Sekonder hipertansiyon

Sekonder hipertansiyon

Bu tipte yüksek kan baskısı, bilinen bir etiyolojiden (nedenden) kaynaklanmaktadır. neden olan hastalık tedavi edildiğinde renal hipertansiyon olarak adlandırılır. varolan bir böbrek hastalığı kan basıncının yükselmesine sebep olur.endokrin hastalıkları: endokrin sistemi etkileyen hastalıklar kan basıncını da tesirler, çünkü adrenal bezler çeşitli kan basıncını kontrol eden mekanizmaları düzenler.i laçlar: bazı ilaçlar, örneğin kortikosteroidler, oral kontraseptifler (aldosteron sekresyonu ve plazma reninini arttırarak), nazal dekonjestanlar, amfetamin, tiroid hormonları, nsaıd, soğuk algınlığı ilaçları, siklosporin, eritropoetin, iştah kesiciler, trisiklik antidepresanlar, mao inhibitörleri, alkol (günde 70-100 ml civarında alkollü içki alınması hipokalemik alkalozla birlikte hipertansiyona neden olur) kan basıncının yükselmesine sebep olurlar. bu ilaçların bırakılması ile kan baskısı normale döner.

diğer sebepleraort koarktasyonu: aortun doğuştan dar olması gebelik toksemisi: hipertansiyon, albuminüri, ödem ile karakterize, gebeliğin ikinci yarısında meydana gelen bir hastalık. beyin tümörü ya da lezyonu: intrakraniyel basınca yol açarak kan basıncının hızla yükselmesine sebep olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder