?

Solunum yetersizligi

Solunum yetersizliği

Solunum yetersizliği akciğerlerin istirahatte gaz değişimini gerektiği kadar yapamaması. solunum yetersizliği, solunumun güçlükle ve nefes darlığı ile yapıldığını gösterir. solunum yetersizliğinde olan hastada tüm gayretine karşın, daha iyi bir solunum yapılmaz ve kişi hava açlığı duyar. nefes darlığının teşhisi kişisel farklılıklar gösterdiğinden ve abartılmış bir his de olabileceğinden bunu, kandaki gaz basınçlarıyla tayin etmek en emin yoldur. bunun için kullanılan iki kan gazı değeri vardır; bunlar, atardamarlardaki oksijen basıncıyla yine atardamarların karbondioksit basıncıdır. solunum yetersizliğinin başlangıcında kanda oksijen baskısı azalmıştır. hastalık ilerleyince karbondioksit baskısı da normalin üst limiti olan 45 milimetre civayı aşar.

genel olarak solunum yetersizliğine sebep olan akciğer hastalıkları iki gruptur: birinci grup obstinktif (yani akciğerlere hava taşıyan sistem gırtlak, trakea, bronş ve bronşcukların dış basınç veya spasm iltihap bu nedenle tıkanmasına bağlı) akciğer hastalıkları(astım, akut veya kronik bronşit, solunum yollarına yabancı cisim kaçması, solunum yollarına basınç veya içten tıkanma yapan urlar gibi) ikinci grup ise restriktif (yani akciğerlerin ana dokusunu tahrip eden hastalıklara bağlı olarak, vücuda hava girse bile akciğerlerin bunu vücuda kazandıramaması, yani akciğerlerdeki doku kaybına bağlı) akciğer hastalıkları (verem, yaygın akciğer kanseri, sorkoida pnomokonioz gibi).

solunum yetersizlikleri akut (ani gelişen) ve müzmin olabilir.

bir hastada, atardamar oksijen baskısı birdenbire 50 mm cıvanın altına düşerse veya karbondioksit baskısı 50 mm cıvanın üzerine çıkarsa, akut solunum yetmezliği söz konusu olur. gerek akut, gerekse müzmin solunum yetersizliklerinin baş nedeni, tıkayıcı akciğer hastalıklarıdır. bunlar, müzmin bronşit, amfizem ve astımdır. ayrıca, merkezi ve periferik sinir sisteminin, bundan başka solunum kaslarının ve göğüs kafesinin bozuklukları neticesi nefes alıp verme normal yapılamadığında, gaz alış-verişi ani olarak bozulur.

akut (had) solunum yetmezliğinin diğer sebepleri şunlardır: damar içerisine fazla oranda sıvı verilmesi, gereğinden fazla kan nakli, kontrol altına alınamamış ağır şoklar, suda boğulma, muharriş-tahriş eden gazların solunması, ağır kan zehirlenmeleri, ağır zatürreler, akut pankreas iltihapları.

tedavide belli oranda oksijen gidecek biçimde, solunum aleti ayarlanır. kontrollü olarak ve meydana gelmiş açığa göre oksijen verilir. kan zehirlenmelerinde, şokta, yüksek dozda kortizon türevleri zerk edilir. bundan başka antibiyotik zerkleri de lazımdır. hava yollarındaki ifrazat aspiratör denen aletle emilmelidir. kısacası tedavide prensip, hastayı rahatlattıktan sonra, solunum yetmezliğine sebep olan öğesi bulup ortadan kaldırmaktır.

sebepler bazan cerrahi müdahaleyi veya gırtlağı delmeyi gerektirebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder