?

Somatizasyon bozuklugu

Somatizasyon bozukluğu

Somatizasyonu stresin ya da duygusal sorunların fiziksel yakınmalarla ifade edilmesi olarak tanımlayabiliriz. ruhsal sıkıntı ve gerginlik ideal şekilde ifade yolu bulamadığında kişi bunun için bedenini kullanmakta ve sıkıntısını 'bedenselleştirmekte' yani bedeniyle ifade etmektedir. bedenselleştirme de en fazla ağrıdan yakınılır; panik atak hastalarında da rastlanır. örneğin, depresyon ve anksiyete hastalarının %85'inde somatik yakınmalar vardır. bunun yanısıra somatizasyon, somatizasyon bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamaksızın zorlanmaya tepki olarak, olağan bedensel duyumlara olağandışı hassasiyet olarak ya da sadece kültürel bir ifade stili olarak da ortaya çıkabilirler. örneğin, kocasıyla duygusal bir yakınlık içerisine giremeyen, kocasından saygı görmeyen kadınlarda bedensel yakınmalara sıklıkla rastlıyoruz.

somatizasyon bozukluğu, kendiliğinden iyileşmenin nadir olduğu bir ruhsal rahatsızlıktır. 6-8 yıl müddet ile gelişi hoş bir tedavi görmeyen hastaların %90' nında rahatsızlığın sürdüğü bildirilmektedir. bilhassa yaşam şartlarının ağırlaştığı dönemlerde belirtilerinin şiddetlendiği ve yenilerinin eklendiği görülür. yakınmaların hafiflediği iyilik dönemleri genellikle bir yılı aşmaz. yıllarca süren somatizasyon bozukluğu olan hastalarda sosyal yeti yitimi görülen hasta oranının %83' ü bulabildiği bildirilmektedir.

somatizasyon bozukluğunun tedavisi olabildiğince kolay değildir. çünkü kişiler yakınmalarının bir tür psikolojik bozukluk olduğunu kabullenmezler. tedavi yaklaşımında önce kişiye ve ailesine bunun psikolojik bozukluk olduğunu anlatmaya çalışmak ve uzlaşmak gerekmektedir. bu bilhassa kişi tarafından kolay kabullenilmez. bazı dirençler gösterebilir. bu uzlaşma gerçekleşirse hastadan psikiyatristinin/psikoloğunun onayı olmadan başka bir doktora ya da tahlile yönelmemesi istenir. böyle bir ittifak kurulduktan sonra da psikoterapi sürecine başlanır.

sonuç olarak, 1 yıllık bir psikoterapi sürecinde tedavi şansı % 80 'e kadar çıkar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder