?

Sosyal gostergeler

Sosyal göstergeler

Şehirleşme

şehirlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı önemli bir göstergedir. yaşam standartları yükselmez ise şehirleşme çoğalır. belli bir refah düzeyinden sonra ise tersine (daha az kalabalık yerlere) göç başlar.nüfus artış hızı

türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı ortalama % 2. 1'dir. ekonomik büyüme hızı nüfus artış hızının altında kalırsa kişi başına düşen milli gelir azalır. yani reel olarak fakirleşmiş oluruz.yaş grupları

nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı önemli bir göstergedir. eğitim ve sosyal güvenlik kurumlarının planlama yaparken bu göstergeden faydalanır. genç nüfus fazla ise eğitim harcamaları, yaşlı nüfus fazla ise sosyal güvenlik harcamaları çoğalır. yaş grupları göstergesi firmaların pazarlama faaliyetlerini yönlendirmeleri açısında da mühimdir.işsizlik

türkiye'de işsizlik oranı kesin olarak belirlenememektedir. işsizlik oranı hesaplanırken iş ve işçi bulma kurumuna gelen başvurular temel alınır. pek çok işsiz insan iş ve işçi bulma kurumuna başvurmamaktadır. bu sebeple tam analiz yapılmaz.bu konuda sağlıklı rakamlar saptanması için işsizlik sigortası uygulamasının yaygınlaşması gerekmektedir. ülkemizde bu konudaki çalışmalar henüz çok yeni sayılır.yıllık nüfus artışının ortalama % 2. 1 olduğu düşünülürse işe gereksinimi olan gençlerin tamamına iş bulmak için büyüme hızının yaklaşık % 8 olması gerekmektedir. ancak hele bu yıl büyüme hızımızın eksi olduğu düşünülürse durumun pek de içaçıcı olmadığını anlarız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder