?

Sosyal karsilastirma teorisi

Sosyal karşılaştırma teorisi

Festinger tarafından ortaya atılan bu teoriye göre bireyler kendileri ile ilgili bir kanaate varmak için görüşlerini, değerlerini, kabiliyetlerini veya duygularını değerlendirme gereksinimi hissederler. bu gereksinim objektif yollardan giderilemediğinde, kendilerini diğerleriyle karşılaştırarak bir fikre varmaya çalışırlar. genel olarak birey ile diğerleri arasındaki fark (bireyin aleyhine) çok büyükse karşılaştırmadan kaçınılır.festinger, sosyal karşılaştırma teorisi çerçevesinde şu tür sorulara cevap aramıştır: niçin diğeriyle karşılaştırmaya gidilir ? kimlerle karşılaştırma yapılır ? sosyal karşılaştırmanın kişiler açısından neticeleri nelerdir ?festinger'in modeli, rasyonel bir birey varsayar. sosyal karşılaştırma teorisyenleri, daha sonraki yıllarda yeni karşılaştırma stratejileri üstünde durmuşlardır: yatay, aşağıya doğru ve yukarıya doğru karşılaştırmalar gibi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder