?

Su izolasyonu

Su izolasyonu

Yapılarda su-nem yalıtımı, nereden, ne biçimde, hangi şiddette gelirse gelsin, suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. bu yalıtım, su ve nemin ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üstündeki negatif etkilerine karşı uygulanırlar.su yalıtımı konusunda ülkemizde son yıllarda gösterilen çabalar sevindiricidir. dünya pazarında var olan ürünler imalat ve ithalat yoluyla uluslararası pazarlarda yerini yavaş yavaş almaktadır. diğer taraftan, kalite ve estetik anlayışında yan endüstri ürünlerinin çeşitliliği ile bir ivme de kazanmıştır denilebilir. şu anda, dikkat edilmesi gereken iki önemli öğe dışında ilerlemenin son derece sağlıklı gelişmekte olduğu söylenebilir.su yalıtımı alanında çalışmalarını sürdüren işletmelerin 2000 'li yıllarda gündemi işgal edecek sorunlardan en önemlileri;* ürün kalitesinde standardizasyonun sağlanması ve

* dünya pazarlarında ürün kalitesinin aynı standarlarda hizmetlerle desteklenmesidir.diğer taraftan, değişik niteliklerdeki malzemelerin her detaya önerilmesi ve uygulanması, birinci derecedeki problem olarak karşımızdadır. unutulamamlıdır ki, her bir su yalıtım malzemesi teknik özelliklerine göre değişik alan ve amaçlar için kullanılmak üzere üretilmişlerdir. bu farkın dikkate alınmaması neticesinde, yalıtım malzemesi olmasına rağmen, devamlı risk içeren bir uygulama olmaktadır.bu konuda şu konu örnek olarak verilebilir. polimer bitüm membranlarda, birbirleri ile tamamen aynı görülen ancak su yalıtım yetenekleri çok değişik ürünler üretilebilir. teknik özelliklerindeki bu farklılık, maliyetleri, bu nedenle ürünün ücretini tesirler. zaman zaman de adil olmayan ticari rekabet ortamı oluşturabilir. üretici, ihracatçı ve pazarlayıcı firmaların bu konuda kısa vadeli satışları hedefleyerek müşterileri doğru seçeneğe yönlendirmemeleri, telafisi güç, uzun vadeli ve sektörü negatif yönde etkileyecek başka sorunların da doğmasına sebep olabilir.su yalıtımında kullanılan veya kullanılması düşünülen ürünlerin ts 'ye ve/veya yabancı standartlara ideal nitelikte üretilmesi gerekir. ürünlerin standarda uygunluk belgesi almış olması yeterli değildir. haksız rekabet ortamında avantaj sağlamak amacıyla düşük teknik özelliklerde üretilmesi ve satılması uzun vadede zarar görmesine sebep olabilir.su yalıtım alanında ikinci önemli problem ise ürünle birlikte kullanıcıya sunulan hizmetin kalitesindeki farklılıktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder