?

Suni peyk

Suni peyk

Yeryüzünden, ay ve öbür gök cisimleri ile ilgili bilgi edinmek hedefi ile uzaya fırlatılan, dünya'nın, ay'ın güneş'in ve öbür gök cisimlerinin peykleri olan, içlerinde bilgi toplamaya yarayan özel âletler bulunmakta olan madensel cisim. ayda ve öbür cisimlerdeki hayatsal faaliyetler ile ilgili kesin bilgi edinmek ay'a ve öbür gök cisimlerine ulaşabilmek düşüncesi, yüzyıllardan beri, insanları ve bilginleri düşündüren önemli uzay problemlerinden biri olmuştur. uzun yüzyıllar süregelen bu yoldaki çalışmalar, bilginin ve tekniğin ilerlemesi ile daha büyük önem kazanmış; bu yoldaki düşüncelerin deney safhasına geçebilmesi için lazım araştırmaların başlamasına yol açmıştır.özellikle ikinci dünya savaş'ından sonra, ay'a ve öbür gök cisimlerine, yeryüzünden cisimler gönderebilmek yolundaki çalışmalar daha da hızlanmış, amerika bitişik devletleri ile sovyetler birliği arasında, adeta bir yarış halini almıştır.atmosferi aşarak, dünyanın çevresinde dolaşabilen ve gök cisimlerine kadar gidebilen âletlerin yapımının yanısıra, bunların, bu işi çözebilmesi için lazım iki önemli mesele, ilkin, bu çalışmalar sonunda çözümlenmiştir. bunlardan birisi, atmosfer dışına çıkarak yerçekiminden kurtulabilmek için lazım kaçma hızı na sahip bir hızın, bu cisimlere verdirebilmesi, ikincisi de, bu cisimlerin, aklın zor kabul edebileceği bir hızla gidebilmesini sağlayacak yakıtın bulunabilmesi.bu iki ana problem da çözülmüş, insan yapısı olan madensel peyklerin, atmosfer dışına çıkabilecek kaçma hızı ile çok büyük bir sürate sahip olmasını sağlayacak yakıtlar elde edilmiştir. bu çalışmaların neticesi olarak, çeşitli suni peyklerin, dünya'nın, ay'ın ve öbür cisimlerinin birer peyki olabilmesi sağlanmıştır.uzun süren bu çalışmalar, ilkin 1957 yılında ilk denemesini vermiş, bu tarihte sovyetler birliği tarafından fezaya fırlatılan bir suni peyk, dünyanın ilk defa bir suni peyki olmuştur. bu tarihten sonra, amerika bitişik devletleri ve sovyetler birliği tarafından gerek dünya çevresinde, gerekse ay çevresinde dönebilen suni peykler yeryüzünden gönderilebilmiştir. 1961 yılında, yapılan bu çalışmalar neticesi da yeryüzü etrafında dolaşmak suretiyle uzaya insan gönderilmesi işi başarılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder