?

Tarihimizde ilk harita

Tarihimizde ilk harita

İlk türk haritası, kaşgarlı mahmut'un 1072

yılında yazdığı "divan-ı lûgati't-türk"ün

metnindedir,kaşgarlı mahmut'un yaptığı bu

harita, türk boylarının oturduğu yerlerle çevresindeki

yabancı yer ve toplulukları gösterir.

haritanın ortasında, karahanlıların ilk başkenti

olan "balasagun" vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder