?

Tarihteki ilk besik

Tarihteki ilk beşik

Dünya tarihinde ilk beşik, m. s. 1. yüzyılda

kullanılmaya başlarken, bu yüzyıl içerisinde orta

asya'da yedisu alanında yapılan kazıda,

hun mezarından bir beşik çıkmıştır. bu beşik,

bugün kırgızların kullandığı beşiğin aynıdır.

türk beşikleri, şekil ve meziyet bakımlarından

türk topluluğunun aşamalarını gösterir.

yürüklerde, çocuk sırtta taşınır, bu arada

seyrek olarak da ağaçtan, deliksiz basit bir

beşik kullanılır. ege bölgesi'nde, tabanı düz,

yanları dışarıya meyilli, baş ve ayak uçlarına

kasnak geçirilen ve üst kısmında, tutmak için

kaş denilen bir kol bulunmakta olan beşikler vardır.

doğu ve orta anadolu'da kullanılan ağaçtan

yapma beşiklerde, çocuk ağ gibi bir çeşit somya

üstüne konan minderde yatırılır.

15. yüzyıldan sonra madeni beşikler, ağaç

beşiklerin yerini aldı. osmanlı sarayında beşiklerin

üstüne konan "serasker" örtü ve yorgan,

en değerli taşlarla süslenirdi. doğan padişah

çocuğuna, hazine kethüdası aracılığıyla

hazinehane'de gümüş kabaralı, süslü bir beşik

yaptırılır ve haremin kapısına kadar götürülürdü.

bu arada, padişah annesinin hazırlattığı

bir beşikle, yorgan ve puşide denilen sırmalı

beşik örtüsü, büyük bir törenle eski saraydan

yeni saraya nakledilirdi. bu törene de

"beşik alayı" denirdi. bu alaya, tüm devlet

büyükleri katılırdı. doğumun altıncı günü

sadrazam tarafından altın ve mücevherlerle

süslü bir beşik hazırlanır ve çocuk erkekse, buna

bir de sorguç eklenerek, yine törenle paşakapısı'ndan

topkapı sarayı'na götürülürdü.

bundan sonra kurbanlar kesilir ve eğlenceler

başlardı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder