?

Tedavi

Tedavi

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunmakta olan bir kişide hastalığın safhası iyi bir muayene ve ileri tetkik metodları ile net olarak tesbit edildikten sonra tedaviye geçilir. bundan sonra, pratik olması açısından, hastalar rehabilitasyon uzmanı hekimler ile diyetisyen, psikolog, hemşire ve fizyoterapistler bu ekibin içerisinde yer almalıdır. gerektiğinde diğer bazı branşlardaki uzman hekimlerin görüşlerine de müracaat edilmelidir.

bu ekibin elinde bir fizik tedavi ünitesi ve bu ünitede traksiyon (programlanabilir hafızalı otomatik cihaz ile bel çekme) dahil lüzumlu tüm araç gereçler hazır bulunmalıdır.

bu prensipler ışığında modern imk & acirc; nlar kullanılarak hastaların büyük bir kısmı ameliyat harici metodlarla tedavi edilebilir. prensip olarak cerrahi müdahale son çaredir. ancak hastalık ilerlemiş ve yapılan muayenede bazı koşullar teşekkül etmiş ise [ki bu koşullar uluslararası nöroşirürji camiası nezdinde genel kabul görmüş ve klasik kitaplara kadar geçmiş kriterlerdir] o vakit ameliyat kararı verilir. bu kararı verirken cerraha bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme metodu büyük miktarda yardımcı olur.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder