?

Temel egitim

Temel eğitim

Köpek eğitiminde esas komutlar ve bunların ögretilmesi izle !bu komut köpeğin, sahibinin yanı sıra, onun yedeğinde veya serbest olarak yürümesini sağlamak için verilir. eğitim için, köpeğin boynunda eğitim tasması bulunur. bu tasmaya eğitim kayışı geçirilerek, eğitimin yapılacağı alana gelinir. eğitici, köpeği sol tarafına alır ve onu, başı dizinin hizasında duracak şekilde tutar. eğitim kayışının serbest olan uca sağ ele, köpeğe bağlı olan ucu sol ele alınır. eğitici, izle komutuyla birlikte kayışı ileriye doğru çok hafif ve sadece bir kez sarsıp yürümeye başlar. bu yürüyüş süresince her üç adımda bir, fazla yüksek olmayan bir sesle, izle! komutu tekrarlanır. köpeğin eğiticinin önüne ve arkasına geçmek istemesi durumunda, eğitim zinciri uyarı olarak orta şiddetle sarsılır.

birlikte yürüme eğitimi en çok 20 dakika olarak sürdürülür. daha fazlası köpeği sıkar ve ilgisini dağıtır. eğitimler her gün veya gün aşırı, köpek hiçbir yanlış yapmadan eğiticisinin yanı sıra yürümeyi belleyinceye değin sürdürülür. köpeğin, çeşitli şartlarda sahibinin yedeğinde yürümesini sağlayabilmek için, daha ileri devrede köpek, uzun bir duvar boyunca sahibi de duvar arasında yürümeye alıştırılır. bu köpek için olabildiğince sıkıcı geçebilir. yön değiştirme, ileri veya geri çıkma girişimlerinde bulunur. her girişimi, hayır sözcüğü ile önlenir ve eğitim tasması orta şiddetle sarsılır. eğiticinin dizi hizasında normal şekilde yürüdükçe okşanır. yedekte yürümenin son aşaması, serbest yedekte yürümedir. bu eğitimde köpek, sahibinin yanısıra eğitim kayışıyla bağlı olmaksızın, öğretildiği şekilde yürür. bu alışkanlığı kazandırmak için, köpek eğitim kayışıyla olarak sahibinin yanısıra yürümekte iken kayış, eğitim zincirinden çıkarılarak eğitime devam edilir. köpek yürüyüşünü bozduğunda, hayır sözcüğüyle, uyarılır. düzgün yürüdüğünde ise okşanarak ödüllendirilir. tekrarlarla yedekte yürüme eğitimi köpeğe kazandırılmış olur.dur !bu komutla köpekten istenen, her ne yapıyor olursa olsun durup beklemesidir. dolayısıyla, sadece köpek yedekte yürürken değil, her taktirde durma eğitimi yaptırılmalıdır. yatarken, otururken, gel komutunu getirirken, bu yeni emrin uygulanışını görmeli ve benimsemelidir. köpek bu komuta ilk olarak, eğitim kayışıyla bağlı olarak yedekte yürürken alıştırılır. yürüme durumunda iken eğitici, sol elinin avuç içi köpeğin burnuna doğru gelecek şekilde köpeği engelleyerek dur! komutunu verir bu arada kendi de durur. köpek ilerlemek istediğinde: hayır! diyerek uyarır.durması durumunda ise, okşayarak ödüllendirir. defalarca tekrarlar ve köpek tarafından kavranan bu çalışma, daha sonra köpek serbestken yapılır. daha ileriki aşamalarda: otur, dur! yat, dur! gel, dur! çalışmaları yapılarak eğitim tamamlanır. bu komutu, köpeğe serbest olarak yerine getirtmeye alıştırmak için aşamalı bir çalışma yapmak gerekmektedir. eğitici, eğitim kayışını sağ elinde tuttuğu halde, sol eliyle köpeğe durmasını ikaz ederek bir metre kadar köpeğin ilerisinde ve önünde durur vazıyette, dur! komutu, sol kol dirsek kırılmaksızın köpeğe doğru uzatılarak ve avuç içi köpeğe doğru dönük, parmaklar birleşik, parmak uçları yukarı çevrili olarak verilir. köpek yerinden kalkmak istediğinde, sertçe söylenen hayır sözcüğüyle ve parmak tehditkar şekilde sallanarak uyarılır. komutu ideal şekilde yerine getirdiğinde ise okşanarak ödüllendirilir. köpek, eğitimin bu bölümünü iyice kavrayıp tam bir itaatle komutları yerine getirdiğinde, bu kez, eğitim kayışı çıkartılarak alışılan ceza-ödül sistemiyle bu eğitim de başarıyla köpeğe benimsetilir.

otur! veya çök !eğitici, arzusuna göre bu iki komuttan birini kullanabilir. ancak sadece birini kullanmalıdır. bu komutla köpekten istenen, yürürken veya yatarken oturma haline gelmesidir. oturma eğitiminin köpeğe kazandırılması için uygulanan bir iki farklı yöntem bulunmaktadır. bunlardan birincisi, yedekte eğitimdir. ikincisi, serbest eğitime geçiş meziyeti taşır. üçüncüsü ise serbest eğitimdir. bunları sırasıyla görelim:1. yedekte oturma eğitimi: köpek eğitime, izle! komutuyla, yedekte başlatılır. bir müddet gidildikten sonra, eğitici dur! komutuyla birlikte sol elinin avuç içini köpeğin burnuna doğru tutarak onu durdurur. sonra otur! komutu verir. bunu yaparken, sol eliyle köpeği kalçasından aşağıya doğru bastırır ve sağ elinde tuttuğu eğitim kayışını yukarı doğru çeker. böylece köpeğin, başı dik ve ileriye dönük olarak oturmasını temin eder. komut tam olarak yerine getirilinceye değin, otur, otur !. .. denerek emir tekrarlanır.2. köpek eğiticisinin karşısında iken yapılan oturma eğitimi: burada eğitici, köpeğin bir metre kadar ötesinde, karşısına geçer. elini, parmakları birleşik, avuç içi köpeğin burnu üzerinde ve yere dönük olarak öne doğru uzatır. bir ucunu sol elinde tuttuğu eğitim kayışına, sağ ayağı ile basarak köpeğin çöküp oturmasını sağlarken, komutu tekrarlar: otur! otur! diyerek, hareketle komut arasındaki bağıntıyı köpeğin anlamasına çalışır.köpek şayet bu komutla yapacağı hareketi kavrayamıyorsa, eğitici köpeği engelin karşı yönünde bırakarak kendisi diğer tarafa geçer. eğitim kayışının uzunluğu oranında ondan uzaklaşır. gel! komutuyla köpeği kendi bulunduğu kısma çağırır. köpek engeli aşma esnasında iken, bu kez: atla! komutuyla birlikte, sağ kolunu aşağıdan yukarıya doğru dik doğrultuda kaldırır parmaklar birleşik ve avuç içi karşı yöne dönüktür. köpek zaten çok alçak olan engeli yürüyerek aşacaktır. buna karşın çok zor bir iş başarmışcasına köpek okşanır ve sevilir. hareket yeterince tekrarlanır ve köpeğe benimsetilirse, vakit geçtikçe basamak basamak yükseltilen engelleri aşmada büyük bir titizlik ve çaba gösterecektir.yüksek atlama eğitiminin son aşaması serbest eğitimdir. köpek, atla! komutuyla veya sadece, kolun tanımlanan şekilde yukarı kaldırılmasıyla engeli aşar.uzun atlama çalışmaları da, aynı pratik yöntemle köpeğe anlatılır ve öğretilir. burada da, önce köpeğin engeli tanıması ve alışması gerekmektedir. başlangıçta önler kısa tutulur. önemli olan, köpeğin cesaret bulması ve eğitim yapma isteğinin yaratılmasıdır. giderek önler hem uzunluğuna ve hem de yüksekliğine artırılabilir.ancak bu, devamlı çalışma isteyen bir eğitimdir. köpeğin fizik yapısının ideal olması, devamlı çalışma yapma ve köpeğin engel atlama eğitimini sevmesi gibi faktörler başarıda büyük etki yaratır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder