?

Tera

Tera

1. (:tapınak anlamında japonca sözcük) . japon buddha tapınağı , 2. yun... s , canavar'dan, önüne geldiği birimi 1000 üzeri 4 le çarpan " si " öneki (simgesi t) , 3. bingazi yakınlarındaki hagfet üt-tera'da (libya) bulunmakta olan kalıntılara göre tanımlanan yontmataş endüstri evresi. bir mağarada üç katman saptanmıştır. bunların en eskisi moustier kültürüne bağlanır;öbür ikisi ise , iber-mağrib evresine yakın olan tera evresini oluşturur. bu evrede çok sayıda düzeltilmiş dilgiye rastlanmasına rağmen kazıma kalemleri ender görülür. (gelişim yayınları b. l.

japon buda tapınağı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder