?

Teras ve catilarda isi yalitimi

Teras ve çatılarda ısı yalıtımı

Çatı kaplamaları, yıl boyunca değişen atmosfer sıcaklık etkisinde değişik ısısal konfor karakteristiği sergilediği gibi, bir gün boyunca da önemli sıcaklık değişimlerine maruz kalabilmektedir.çatı tavanı kışın, çatı tavanından geçerek yukarı doğru yönelik olan ısı ve su buharı akımları etkisindedir. buna rağmen, yaz mevsimlerinde ise çatıda yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır. bu taktirde, yukarıdan aşağıya doğru ısı ve buhar akımı olur. bu fiziksel oluşumlar, sadece atmosfer ortamındaki sıcaklık değişimine bağımlı olmamakta, diğer taraftan çatı tavanında kullanılan malzemenin veya yapı elemanı tabakalarının ısı yalıtım karakteristiğine bağımlı olmaktadır. şayet ısı yalıtımı açısından pozitif malzeme kullanılmış ise, gerek yaz ve gerekse kış aylarında, yapı için sıcaklık değeri dengelenebilecek veya ayarlanabilecektir. yapılan inceleme ve irdelemeler göstermiştir ki, çatı konstrüksiyonu veya çatı örtüsünde hangi sıcaklığın meydana geleceği şu faktör ve parametrelere bağımlı olmaktadır:* yapının bölgesel konumu,

* yapının yüksekliği,

* dış hava sıcaklığı ve güneş ışıması,

* yönlere göre konumu,

* çatı yüzeyinin eğimi ve rüzgar koşulları,

* çatı yüzeyinin yapısı ve rengi,

* ışık emme-yansıtma özelliği,

* ısı yalıtım tabakası,

* çatı tabakasının ısı depolama kabiliyeti veya ısı ışınlama kabiliyeti,

* çatı tabakasının kalınlığı,

* çatı tavanının tabaka sıralaması,

* çatı altındaki oda sıcaklığı vs 'dir.yaz ve kış mevsimlerinin sıcaklık farkları, teras çatı konstrüksiyonlarını etki altına alarak konstrüksiyonlarda form değişikliğinin yanı sıra baskı ve çekme gerilmelerinin oluşmasına da sebep olabilir. meydana gelen bu iç kuvvetin büyüklüğü bazı etkenlere bağlıdır. buna örnek olarak;* teras çatının uzunluğu,

* taşıyıcı beton döşemenin ısıl genleşme katsayısı ( & #945; ),

* çatının maruz kaldığı maksimum sıcaklık ve minimum sıcaklık değerleri,

* çatıda yer alan farklı yapı malzemelerinin elastikiyet modülü gösterilebilir.çatı örtüsünde yalıtım hedefli olarak genelde kullanılan malzeme çeşitleri aşağıda sıralanmıştır. buna göre:anorganik esaslı malzemeler* anorganik sıkıştırılmış plaklar,

* yalıtıcı gazbeton plakalar,

* köpüklü iri taneli kum,

* camköpüğü plakaları,

* doğal bims dökme,

* perlit dökme,

* cüruf dökme.doğal-organik esaslı malzemeler* ahşapyünü hafif yapı levhası,

* şişirilmiş mantar plakalar,

* çok tabakalı plakalar,

* ahşap talaşlı plakalar,

* ahşap elyaflı plakalar,

* turp plakalar.suni-organik esaslı malzemeler* poliüretan köpüğü plakalar,

* polistren köpüğü plakalar,

* fenol köpüğü plakalar,

* sert cam köpüğü.teras çatılarda yapılan ısı yalıtım yalnızca ısı tasarrufu ve iç iklimsel konforu sağlamak, kondensasyona (terlemeye) engel olmak için değil, aynı zamanda beton çatı döşemesinin maruz kalacağı sıcaklık farklarının azalmasına ve konstrüksiyonun form değiştirmesini önleyerek yapının sağlamlığını korur.teras çatılar doğrudan güneş sıcaklığı altında olduğundan çatının ısınması bundan başka şu etkenlere bağlıdır;* çatı örtüsünün asorbsiyon kabiliyeti,

* yapının bulunduğu iklim bölgesi, deniz düzeyinden olan yüksekliği, güneş ışınlarının şiddeti ve bazı atmosferik özellikler (kar, buz, ani sağanak, rüzgar vs). çatı örtüsünün ısı absorbsiyon kabiliyeti prensip olarak koyu renkler ısıyı çok, açık renkler ise daha az yutar.bina ısısının dışarıya bir hava boşluğundan geçmeksizin, direkt çatı örtüsünden çıkan çatılara "sıcak çatılar" denir. eğimi 15° 'ye kadar olan düz teras-çatılarda, bilhassa üstünde gezinme ve soğuk-sıcak tesirleri gibi fiziksel olaylar dikkate alınmalıdır. dolayısıyla ısı yalıtımı biçim ve gereçlerin iyi seçilmesi, bu nedenle ısının çatı döşemesine intikali önlenmelidir. üstünde yürünen teras çatılarda, kaplamanın ısı değişikliklerinden etkilenmemesi için, olası olduğunca ufak alanlara bölünmesi ve aralıkların elastik bir dolgu gereciyle doldurularak, genleşmeye ideal duruma getirilmesi gerekmektedir. düz ve az eğimli teras çatılarda ısı yalıtımından başka, kar ve yağmur sularının, ısı yalıtımı gereci ve çatı konstrüksiyonuna inmesini önlemek için, su ve nem yalıtımının da yapılması gerekmektedir. çatı arasının kullanılmasına veya kullanılmamasına göre kapalı çatılar için iki türlü uygulama söz konusudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder