?

Tip 1 ve tip 2 diyabetlerin tespit edilmesi

Tip 1 ve tip 2 diyabetlerin tespit edilmesi

Diyabetli 10 hastadan yaklaşık 1'inde, pankreas insülin salgılamayı tamamen bırakmıştır. bu tarz 1 diyabettir. hiç insülin olmaması, vücudun hücrelerine şeker girişine izin vermesini söyleyecek hiçbir mesajın gönderilmemesi anlamına gelir. bu taktirde, şeker kanın içerisinde birikerek artar. tip 1 diyabetin tek tedavi yolu günlük insülin alınmasıdır. tip 1 diyabet genellikle erken dönemde çocuklarda, ergenlerde ve genç yetişkinlerde ortaya çıkar.

10 diyabetli hastadan geri kalan 9'u pek çok nedenden dolayı meydana gelebilen tip 2 diyabet hastalığına sahiptir. en yaygın sebeplerden biri insülin direncidir. aslına bakılacak olursa, tip 2 diyabeti olan hastaların %90'ı insüline dirençlidir. tip 2 diyabeti olan hastalar doğal insülinlerini üretmeye devam eder, fakat vücutları bu insülini ideal bir biçimde kullanmaz. bu ise vücut hücrelerinin, insülinin gönderdiği ve şeker girişine izin vermelerini istediği mesajları her zaman " dinlemediği" anlamına gelir. bu taktirde şekerin hücrelere girişi zorlaşır ve netice olarak şeker sağlıksız bir biçimde kanda birikip çoğalmaya başlar. tip 2 diyabet kuvvetli bir genetik bağlantıya sahiptir - yani " aile içerisinde dolaşma" eğilimindedir. en sık olarak, 45 yaşın üstündeki yetişkinlerde görülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder